Spørger man boligejere over 50 år, der bor mere end en halv time væk fra deres børn, vil hver femte kvinde gerne flytte tættere på børnene, mens det kun gælder hver syvende mand. 

Det viser en undersøgelse, YouGov har lavet for ejendomsmæglerkæden Home.

- Vi kan gisne om, at det er de stærke moderbånd, som gør, at kvinden i højere grad ser det som en mulighed at flytte i nærheden af børnene. Men vi ser det også som en generel tendens, at mænd er mere tilfredse med at bo, hvor de bor. Mændene skal stå i en konkret ny bolig, før de ser mulighederne og har i modsætning til kvinderne ikke den store forestillingsevne, når det kommer til de mere abstrakte flytteplaner, siger Mads Ellegaard, relationschef i Home og tilføjer med et smil, at det ikke kan udelukkes, mændene alligevel ender med at flytte med, hvis kvinderne insisterer.

Ikke nok at se børnebørnene på Skype

Det tyder flere andre undersøgelser også på, at de gør. I hvert fald fortæller alle tal, at flere og flere pakker kufferten for at rykke tættere på børnene.

- Der er især mange af os kvinder, der gerne vil være i tæt kontakt med vores børnebørn. Det er ikke nok at se dem på Skype. Jeg er selv en af dem, der har gjort det. Jeg søgte et job i København og flyttede fra Aarhus som 55-årig for at komme tættere på mine børn og børnebørn. Nu kan jeg hente mit barnebarn hver onsdag, og det betyder meget for mig, fortæller Karen Skou, socialhumanitær konsulent i Ældre Sagens Frivilligafdeling.

Hver femte kvinde vil gerne flytte tættere på børnene

  • 7 % af boligejere over 50 år, der ikke føler, deres nuværende bolig lever op til deres behov, angiver, at det er fordi, der er for langt til familie. Det gælder for hele 15 % af de 70+-årige,
  • 21 % af kvinder, der bor mere end en halv times transport fra børnene, vil gerne flytte tættere på dem. 45 % vil ikke, og 34 % ved ikke. 
  • 14 % af mændene vil gerne flytte tættere på børnene, 69 % vil ikke, og resten ved ikke.
  • Der er flest i Region Sjælland (23 %) og færrest i Region Hovedstaden (7 %), der ønsker at flytte tættere på børnene.
  • Lysten til at flytte tættere på børnene falder med alderen (18 % af de 50-59-årige vil, mens kun 13 % af de 70+-årige vil).

Kilde: YouGov-undersøgelse for Home blandt 1008 boligejere over 50 år, september 2017.

Stærke bånd til familien mindsker ensomhed

Anne Leonora Blaakilde, ældreforsker og konsulent i Region Sjælland, der har forsket i aldring og mobilitet, har set samme mønster i sine studier.

- Vi er kulturelt opdraget til som kvinder at have meget mere fokus på børn end mændene og bliver det mere og mere op gennem alderen. Også blandt de ældre, der flytter til Spanien eller Tyrkiet, er det kvinderne, der gerne vil flytte hjem, når de får børnebørn eller ender med at pendle rigtig meget. At kvinder har det der sociale drive og ofte holder sammen på familien betyder, at de også er mindre udsatte for at blive ensomme, når de bliver enlige, end mændene er, siger hun.

At nærhed til familien kan være med til at mindske ensomhed, er da også grunden til, at Ældre Sagen ser det som en positiv ting, at flere gerne pakker flyttebilen for at bo i nærheden af lille Freja eller Viktor.

- Vi ved, at det forebygger ensomhed, at forældre har fortrolighed og kvalitet i nærværet med børn, og vi formoder, at det også gælder for bedsteforældre og børnebørn. Tætte relationer kan forebygge ensomhed både hos de unge og de ældre, siger Karen Skou.

Andre undersøgelser siger det samme: Flere flytter efter børnene

I 2016 kom 1.219 af de 12.138 borgere, der blev godkendt til en pleje- eller ældrebolig i Danmark, fra en anden kommune. I en rundspørge DR Nyheder foretog i juni 2017, angav langt størstedelen af kommunerne, at det er børn og børnebørn, der får de ældre til at flytte fra en kommune til en anden. 
Kilde: dr.dk

I 2014 flyttede knap 16.000 danskere fra 60 år og opefter til en anden kommune. Det er omkring 3.000 flere end i 2010. Ifølge ejendomsmæglerkæden EDC svarede en ud af tre blandt 1.400 ældre over 60, at de gerne ville flytte for at komme tættere på familien.
Kilde: Kristeligt Dagblad 

Flere end to ud af tre (68 %) mellem 50 og 89 år bor i nærheden af deres familie.
Kilde: Ældre Sagens fremtidsstudie, 2015

Forventningsafstem – og skab andre relationer

Hun understreger dog, at det er vigtigt, at du tager en grundig snak med dine børn, hvis du går med flytteplaner, så I får forventningsafstemt.

- Man må ikke binde sine børn og blive til en byrde for dem. Og man kan ikke regne med, at de vil underholde og fylde éns tilværelse. Så det er vigtigt, man bibeholder eller finder sine egne interesser og venner og er klar til at bruge kræfter på at opbygge nye relationer, når man flytter. Ellers kan man ende med at blive ensom. Især hvis man flytter som et par, der har nok i sig selv, men ender med at blive skilt, eller den ene dør, siger hun.

Anne Leonora Blaakilde er helt enig.

- Man skal passe på med helt automatisk at flytte tæt på sine børn. Så har man måske ikke andre kontakter og kan blive til en belastning for børnene. Så hvis man flytter, skal man engagere sig i organisationer og skabe et netværk ud over familien, mener hun.

Overvej at flytte, mens du stadig er frisk

Det er især yngre ældre, der flytter efter børnene. Jo ældre man bliver, og jo ældre børn og børnebørn bliver, jo mere har man vænnet sig til afstanden. 

Mads Ellegaard, relationschef i ejendomsmæglerkæden home mener også, det er en god idé at flytte, mens man er 50-60 år, hvis man vil flytte. 

- Man bør tage det seriøst, når man nærmer sig de 50+, hvilke fordele der kan ligge i at omstille sin boligsituation. Man bør sætte sig ned og revurdere: Livet har stadig masser af muligheder – hvordan udnytter jeg dem bedst? Har jeg brug for de mange kvadratmeter, der er dyre at varme op og den store pasningskrævende have? Eller kan jeg indløse noget friværdi ved at sælge og flytte over i noget mindre og billigere eller en lejebolig for at få mere tid og flere penge til at være sammen med mine børn og børnebørn, rejse og have et aktivt kulturliv, opfordrer han.

Flytning er ikke gylden løsning

Også direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane, advarer imod at se en bolig tættere på børnene som et skjold mod ensomhed. 

- Jeg har interviewet flere ældre, der er flyttet fra et godt, trygt hjem og efter børnene og væk fra alt det, de kender. Det er ikke sikkert, man bliver glad af det. Det kan godt være, børn og børnebørn kigger ind en gang imellem, men vi lever også for og af andre relationer i hverdagen. Og de flytter jo ikke med. 

- Så flytter man, skal man sørge for at dyrke nære relationer ud over ægtefællen og familien. Genoptag kontakten med gamle venner, bliv frivillig eller meld dig til socialt forankrede aktiviteter i en klub eller forening, råder hun.