Hvis du som pensionist ønsker at flytte permanent i dit sommerhus, behøver du faktisk kun at have ejet det et enkelt år for at få lov til at bruge det som helårsbolig.

Tal fra oktober 2017 viser, at flere end 21.000 sommerhusejere bruger sommerhuset som helårsbolig - en stigning på 20 procent på otte år.

Men for at få tilladelsen skal både du og huset dog opfylde en række kriterier, ligesom der kan være særlige forhold i det enkelte område eller for den enkelte ejendom, som spiller ind.

Hvis huset er egnet til det, du har ejet det mindst ét år og samtidig tilhører én af følgende grupper, kan du uden at søge tilladelse benytte sommerhuset hele året:

 • Du har ret til folkepension.
 • Du modtager pension (herunder tjenestemandspension) og er fyldt 60 år.
 • Du er førtidspensionist.
 • Du er efterlønsmodtager.
 • Du modtager fleksydelser.

En eventuel ægtefælle eller samlever må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist. 
Tilladelsen er en personlig ret, så hvis du flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din partner.

Men hvis pensionisten med tilladelsen dør, så bevarer den samboende retten til at fortsætte med at benytte huset som helårsbolig.

Og hvis pensionisten flytter fx på plejehjem, kan der søges om dispensation til, at ægtefælle/samleve kan fortsætte med at benytte huset som helårsbolig. Dispensationen skal søges hos kommunen.

Det er kommunen, der bestemmer

Det er altid op til kommunen at vurdere, om sommerhuset er i tilstrækkelig god stand til at fungere som helårsbeboelse. Kommunen kan eventuelt stille krav til, at du fx forbedrer isoleringen, inden du flytter permanent ind. 

Hvis du flytter fast ind i dit sommerhus, uden du opfylder kravene eller har fået tilladelse til det, kan kommunen kræve, at du flytter til en helårsbolig inden 14 dage. Hvis du ikke følger anvisningen, har kommunen pligt til at indgive en anmeldelse til politiet, og så kan du blive afkrævet dagbøder, indtil du flytter fra sommerhuset. 

Selvom alle betingelser er overholdt, kan der særlige være regler som fx tinglyste servitutter, bestemmelser i grundejerforening, bestemmelser i Lokalplan eller andet der betyder, at der er forbud mod helårsbeboelse i området eller på ejendommen. Er det tilfældet, så gælder det også for dig, selv om du er pensionist, og ellers opfylder betingelserne. I så fald har du ikke mulighed for at flytte ind i dit sommerhus og benytte det som helårsbolig.

Hvad skal du overveje, inden du flytter? 

Udover de lovmæssige krav og dine økonomiske forhold er der en del andre forhold, du bør gøre dig nogle overvejelser omkring, inden du flytter permanent i sommerhus. 

Du vil formentlig, særligt i vinterperioden, komme til at bo mere isoleret, fordi en del af de øvrige huse vil stå tomme, butikkerne ikke holder åbent eller har begrænset åbningstid, og der er lang afstand til større byer.

Du skal også være opmærksom på, at vejene formentlig ikke ryddes for sne eller træer, der vælter i en storm, og at offentlig transport begrænses, eller helt lukkes i vinterperioden.

Generelt vil det også være sådan, at hvis strøm eller anden forsyning afbrydes i hård efterårsstorm eller vintervejr, vil sommerhusområder ofte nedprioriteres ift. at genetableringsarbejdet . 

Derfor er det godt at prøve at bo i sommerhuset i en periode om vinteren, så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven. Det kan være både for at opleve, hvad det helt praktisk kan betyde for dig, men også hvordan det opleves at bo i sommerhuset i perioden, hvor der er færre beboere i området.

Det vil give dig svar på, om du føler dig tryg i huset og området i vintersæsonen. Dermed får du testet både huset og alle andre forhold, inden du beslutter at sælge eller opsige din bolig og gøre sommerhuset til helårsbolig.

Du skal også vurdere, hvordan og hvor ofte du selv har brug for at komme til og fra sommerhuset. Det gælder både, hvis du selv har brug for at komme til eller fra huset, ligesom det er relevant for, at gæster, forsyninger og eventuelt levering af varer eller serviceydelser kan komme ubesværet frem til sommerhuset.

Naboerne og netværket i sommerhusområdet er der måske ikke om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området og en følelse af at være en af de eneste, der bor der. 

Overvej også, om din familie og venner kan være forhindret i at komme på besøg i vinterperioden, fordi der enten er for langt eller det er for besværligt at komme frem og tilbage.

Det kan derfor være en god idé at beholde dit gamle hjem et stykke tid. Så er der mulighed for at fortryde beslutningen. Overvej også nøje, hvad den måske øgede afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter vil komme til at betyde for dig – især i vinterperioden

Komfort 

Det kan også være, at der skal foretages en række forbedringer i sommerhuset, inden du kan rykke ind på helårsbasis, fx:

 • Øget isolering kan være relevant. Få en byggeteknisk gennemgang af huset med henblik på efterisolering, da et sommerhus ofte er ikke tilstrækkeligt isoleret eller tæt nok til at være komfortabelt en kold vinter.
 • En opvarmningsform, der kan klare længere perioder med kulde og alligevel holde huset varmt og tørt. Derudover at varmekilden er egnet til det, uden at det betyder alt for store udgifter til fx el eller anden energikilde.
 • Vurdér om der skal ændres på materialer eller behandling af overflader, så det måske kræver mindre rengøring og vedligehold trods øget brug af boligen – fx gulve og træværk, samt overflader i køkken og badeværelse.
 • En anden form for indbrudssikring af huset, da man generelt har flere værdier i helårsboligen end i sommerhuset. Og det kan ligge mere øde hen, når man er væk fra huset i vinterperioden.
 • Bedre køkkenforhold, så der kan laves mad ubesværet også i vinterperioden og til gæster. Større køleskab og fryser, så du ikke er afhængig af at købe ind så ofte, især hvis nærbutikkerne holder lukket i vinterperioden, samt mere opbevaringsplads til både mere service og køkkenmaskiner. 
 • Mere opbevaringsplads til både vintertøj, og hvad man ellers har brug for i løbet af hele året, som man normalt ikke opbevarer i sit sommerhus.
 • Bedre bade- og toiletforhold, fx installation af opvarmning og ventilation, så badeværelset er komfortabelt også om vinteren.
 • Plads til vaskemaskine og tørretumbler.
 • Generelt mere plads, da man i vinterperioden er mere indendørs og skal foretage sig en del andre ting end i sommer- og ferieperioder, hvor man ofte er mere udendørs og ikke behøver plads til fx tøjvask. Det kan betyde, at der skal laves en anden planløsning, så der er mulighed for at den ene fx kan se sport i tv, uden at det kan høres i hele huset, mens den anden kan have en gæst eller lege/snakke med et barnebarn i et andet rum.

Skat og service

Det er også godt at forberede sig på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb måske ikke er baseret på helårsbrug og derfor kan give problemer om vinteren. 

Det betyder også, at eventuelle udbedringer af skader på forsyningsnettet ikke prioriteres lige så højt som i områder med helårsbeboelse. Kommunen er heller ikke forpligtet til at stå for ting som snerydning og gadebelysning, og det kan risikere at give problemer for post og renovation m.v.

Når du flytter folkeregisteradresse til sommerhuset, flytter du måske også til en ny kommune, og der kan være stor forskel, på hvor meget skat der betales i de enkelte kommuner. Derfor bør du undersøge, hvad det betyder for din økonomi, at skal du betale skat efter denne kommunes skatteniveau.

Det er også en god idé at undersøge kommunens serviceniveau. Der er stor forskel på de enkelte kommuners tilbud og prioriteringer heraf, også i forhold til både service. Der kan også være stor forskel på øvrige tilbud som fx biblioteker, fritidstilbud, motion og andre tilbud særligt rettet mod seniorer i kommunen. 

De servicetilbud, du er blevet tildelt i din gamle kommune, følger ikke automatisk med til en ny kommune. Men hvis du bor i sommerhuset og har brug for enten hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal kommunen give dig det efter de kriterier, der gælder i den pågældende kommune. Men du skal være opmærksom på, at der kan være længere til læge og andre kommunale sundhedstilbud, du kan have brug for.