Hvad er en pistolgang?

Pistolgangen, som især er at finde i typehuse bygget i 1970'erne, har fået sig særegne øgenavn på grund af rummets karakteristiske pistol-form.

Et stort antal typehuse fra 1970’erne har den pistol-formede gang som et gennemgangsrum, der starter ved entreen og hoveddøren, hvorfra der til en af siderne er en lang fordelingsgang til værelser samt et eller flere toiletter.

Da en del af pistolgangen ligger midt i huset, kommer der stort set kun dagslys ind i den fra vindfanget/entreen eller hoveddøren. Den klassiske pistolgang er derfor ofte mørkt og kommer til at fremstå knap så indbydende i forhold til nutidens boligideal, hvor lys er en vigtig del af de det gode indeklima.

Nutidens boligideal er en rumfordeling, hvor der er få, men større rum, og hvor der er en mere flydende overgang mellem rummene. Vi samler gerne flere funktioner i et rum eller i en del af boligen.

Det er fx blevet meget normalt at have et kontor eller en arbejdsplads i forbindelse med stuen, og ligeledes er køkkenet i mange hjem efterhånden også smeltet sammen med stuen. Desuden sætter vi i dag stor pris på masser af lys, luft og plads omkring os - forhold, som pistolgangen langt fra bidrager med.

På grund af dens karakteristiske og ofte smalle L-form, kan det være svært at bruge pistolgangen til andet end gennemgang. Den fungerer til gengæld glimrende rent praktisk, i især små huse, hvor der er sparsomt med plads, og hvor man arkitektonisk har prioriteret, at værelser, stue og andre rum skal placeres, så de får de mest optimale lysforhold, frem for gangen.

Typehuse med pistolgang har ofte en rumfordeling, hvor der i den ene ende af huset er den lange, mørke, trange gang til alle værelserne og i den anden ende en stor vinkelstue.

Hvad kan du gøre for at udnytte pistolgangen bedre?

Da noget af pistolgangen ligger midt i huset med adgang til mange rum, er den umiddelbart svært at ændre på og dermed inddrage anderledes i boligen, medmindre huset ombygges radikalt. Men det er ikke helt umuligt at gøre den mere attraktiv og i trit med nutidens boligideal.

Mindre ændringer

Mindre ændringer kan være løsninger, hvor pistolgangen beholder sin form, men hvor du ændrer på gangens udseende og anvendelse.

En måde, du kan få pistolgangen til at fremstå knap så mørk, er ved at male overfladerne lyse. Du kan også trække mere lys ind i gangen ved at sætte ovenlys eller glasdøre op. Hvis du isætter glas i den øverste del af væggen ud mod værelserne, giver det et udmærket dagslysindfald, uden at man mister privatheden ved værelserne.

Hvis du vælger at sætte ovenlys op, er der en del forskellige produkter på markedet at vælge imellem. En god effekt vil være samtidig at vælge en lys gulvbelægning til rummet. Ovenlyset vil derved blive reflekteret på det lyse gulv og løfte rummet yderligere.

Er pistolgangen i dit hus bred, kan det være oplagt at bruge den som opbevaringsplads med skabe eller reoler. Man skal dog være opmærksom på, at dette kan gøre, at gangen fremstår mere træng.

En god belysning giver en større rummelighed og kan få pistolgangen til at virke større. Derfor er det vigtigt at sætte nogle gode lamper op. 

Billeder på væggen eller andre former for udsmykning vil bidrage med at give rummet karakter og personlighed, så det bliver til mere end blot et gennemgangsrum.

Større ændringer

En mere drastisk forandring af pistolgangen er at inddrage den i et eller flere af husets rum, afhængigt af husets indretning. Denne manøvre kan dog være problematisk, da pistolgangen har en praktisk funktion, som er svær at lave om på med et vellykket resultat.

Skal pistolgangen nedlægges med et godt resultat, vil det derfor oftest være i forbindelse med større ombygninger. Til gengæld er de indvendige skillevægge i typehuse typisk ikke bærende. Derfor er der sjældent byggetekniske årsager til, at de indvendige vægge ikke kan rives ned. Udfordringerne kan være køkkenets og badeværelsets placering, da det er rum, der på grund af vandinstallationer er både vanskelige og dyre at flytte.

Hvis det er muligt, kan du også slå pistolgangen sammen med køkken-alrummet. Dermed bliver et i forvejen multifunktionelt rum også fordelingsrum. Ulempen er, at man mister noget af ''privatheden'', ved at kunne snige sig ubemærket fra det ene rum til andet gennem pistolgangen. Desuden kan det være vanskeligt at opnå et resultat, som både fungerer praktisk og arkitektonisk.

Den mest oplagte sammenlægning af pistolgangen med et andet rum vil være at slå den sammen med et eventuelt vindfang. Her skal du blot sørge for, at din hoveddør er isoleret tilstrækkeligt.

Hvad bør du overveje, inden du bygger pistolgangen om?

Inden du går i gang med en større ændring af pistolgangen, bør du overveje, hvordan du så vidt muligt sikrer, at dit hus bliver, som du vil have det, uden det bliver for tidstypisk og fastlåst i forhold til indretningen.

Da typehuse i udgangspunktet ikke er særlig fleksibelt indrettet, hvilket blandt andet skyldes den sparsomme plads, bør du tænke fleksible løsninger ind i din ombygning. Det kan betyde, at en ombygning af pistolgangen kan gå hen og blive et forholdsvis omfattende projekt, hvor det gode resultat afhænger af, at alle løsninger er godt gennemtænkt.