Hvorfor overhovedet bygge om eller til?

Danskerne er et af de folkefærd, der bruger flest penge på deres bolig. Det er de færreste, der slet ikke foretager sig nogen nævneværdige ændringer på deres hus. Mange anser det hus, de køber, for at være et udkast til deres boligdrøm og har meget tidligt ombygnings- eller tilbygningsplaner. For andre kommer ønsket om ændringer, efterhånden som kravene til boligen ændrer sig.

Beslutningen om at bygge til eller om er ofte alternativet til at flytte. Du kan stå med dette valg, når kvadratmeterne er for få eller forkert indrettet. 

Når du skal beslutte, om du skal bygge om eller til, skal du overveje, hvad der er den rette løsning. Måske kan du godt få det, du savner, inden for de kvadratmeter du allerede har, og i mange tilfælde vil det koste færre ressourcer at bygge om i stedet for til. Du kan eventuelt for hjælp af en rådgiver til at se mulighederne.  

I sådan en situation er der flere ting, du kan basere dit endelige valg på:

 • Hvad kan bedst betale sig: At investere flere penge i det eksisterende hus, og skal det være tilbygning eller ombygning, eller i et helt andet hus?
 • Hvad er mest funktionelt, når kravene til boligen ændrer sig? (Der kommer børn, eller de flytter hjemmefra).
 • Hvad er mest besværligt?
 • Hvordan kan dine/jeres boligønsker bedst indfries?
 • Hvor vil du/I helst bo? 

Hvad kan en arkitekt og rådgiver hjælpe dig med?

Hvis du vælger at enten bygge om eller til dit eksisterende hus, kan det være en god idé at få hjælp - ikke kun med selve om- eller tilbygningen.

For at finde en løsning, der passer præcis til dine ønsker, og som også er givende på sigt, kan en arkitekt være til stor hjælp. De fleste boligejere har masser af gode idéer til deres boliger, men mangler måske viden om byggeprocesser og arkitektoniske forhold som lysindfald og rumlighed for at kunne skabe en god bolig, der også "holder" på sigt.

Rigtig mange eksisterende parcelhuse og enfamiliehuse er meget ensartede i deres udtryk. Hvis du gerne vil have en bolig med et personligt og individuelt præg, kan en arkitekt hjælpe med det.

Det er en god idé at have en rådgiver med undervejs i alle byggeriets faser og ikke kun i idéfasen, eller når der skal tegnes skitser. Omkostningerne, problemerne og de ærgrelser, du kan blive udsat for, kan være uoverstigeligt store. Pengene til en professionel rådgiver kan hurtigt være tjent ind, i forhold til de problemer eller fejldisponeringer du risikerer undervejs. Derudover slipper du for en masse besvær.

Findes der en formel for, hvad der er pænt?

Arkitektur handler i stor udstrækning om at tænke i helheder. Det vil sige at tage både de eksisterende omgivelser og huset som udgangspunkt. Efter om- eller tilbygningen skal det færdige hus stadig fremstå som en harmonisk helhed.

Harmoniske helheder kan skabes på flere måder:

 • Vælg materialer, der går igen flere steder i boligen.
 • Skab lange kig igennem huset, der giver et godt overblik og orientering.
 • Skab udkig, der knytter hus og omgivelser sammen. At trække naturen ind i huset kan give en bedre sammenhæng med stedet.
 • Skab logiske inddelinger og funktionelle sammenhænge i huset. 
 • Tænk hele projektet og istandsættelsen af huset igennem, inden du går i gang. Hermed sikrer du en god sammenhæng og helhed for huset, og det kan måske også inspirere dig til, hvordan løsningen på de enkelte projekter skal være.

  For at få et vellykket resultat er det også vigtigt, at du er i stand til at vælge fra. Hvis du vil realisere for mange idéer, kan det endelige resultat ende med at blive for rodet. En tilbygning, der skal være i åben forbindelse med både flere rum i boligen og haven og terrassen, kan ende med at blive umulig at møblere og indrette. Det kan være svært at opgive nogle af de store ønsker, men gør du det, vil det forbedre det endelige resultat.

  For at nå til den rette løsning skal der ofte en god position tålmodighed til. Det kan fx være en god idé at bo i et hus et stykke tid, inden du beslutter dig for den helt store ændring af det. Derved kan du få en god fornemmelse af, hvordan du og din familie bruger huset, og hvad det præcis er, der skal ændres. Derudover kan det tage lang tid at beslutte sig endeligt for, hvad man vil, samt at finde håndværkerne.

  Hvilken betydning har en tilbygning for huset?

  En tilbygning er oftest på mellem 25 og 50 m2. En sådan tilbygning vil derfor i kraft af sin størrelse have stor betydning for det eksisterende hus.

  De første overvejelser, du skal gøre dig om en tilbygning, handler om form og arkitektur. Skal tilbygningen fx ligne det oprindelige hus? Det er vanskeligt at sætte et arkitektonisk facit på, hvordan tilbygninger generelt skal se ud. Men selvom tilbygninger skal tegnes og skabes individuelt til huset, er der nogle retningslinjer, som kan hjælpe.

  Hvis dit hus er nyere, vil det være forholdsvis let at opføre en tilbygning, der er meget lig det oprindelige. Hvis huset er ældre, er det straks sværere at bygge nyt, der ligner det gamle. Det er naturligvis muligt at bygge ligesom det gamle og oprindelige, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der vil være forskelle. Det kan du måske udnytte til på behændig vis at indarbejde nye elementer som fx flere terrassedøre, nye materialer kombineret med de gamle eller lignende.

  Det er ofte, når omtanken for det oprindelige hus og den nye tilbygning forsvinder, at resultatet mislykkes. Ofte sker det i forbindelse med, at man stirrer sig blind på et område. Der skal bare være to værelser eller en ekstra stue, og man glemmer måske helt at forestille sig huset udefra eller tænke på, hvilken betydning den beslutning vil have for huset.

  Der er visse elementer, der bør stemme overens mellem det oprindelige og tilbygningen:

  • Proportioner: Arbejd med at overføre nogle af de samme proportioner fra huset til tilbygningen eller til vinduer og døre. Størrelser behøver ikke være nøjagtig ens, men arbejd med de samme formater, det vil sige højformat, lavformat eller kvadratisk.
  • Placér vinduer og døre i samme dybde og/eller lav ens tagudhæng. Det vil skabe en ensartet skyggevirkning, der vil virke harmonisk. 
  • Overvej valg af materialer nøje. Vælg ens materialer eller vælg måske netop helt nye materialer. Hvis du ikke kan få fat i de samme materialer, vil fx mursten, der ikke harmonerer med de gamle sten, "genere" øjet.
  • Arbejd i samme udtryk. Det vil sige, at huse med et let udtryk såsom bungalower eller funkishuse bør få en tilbygning med et lige så let udtryk. Huse med et højt håndværksmæssigt niveau som patriciervillaer, murermestervillaer eller arkitekttegnede huse bør også have en tilbygning med et højt håndværksmæssigt niveau.

  Hvilken betydning har en ombygning for huset?

  En ombygning af husets facade kan ændre hele husets karakter. Det kan være i form af helt andre materialer, montering af kviste eller andre døre og vinduer. En sådan ombygning kan "frarøve" et hus dets historik eller helt overdøve det oprindelige udtryk. For nogle huse kan det være en god forandring (og dermed en god investering), mens det for andre huse vil være synd og skam.

  En indvendig ombygning ændrer på forløbet og strukturen i huset, hvad enten du åbner et rum eller murer en åbning til. Et fællestræk for mange ombygninger i dag er ønsket om større multifunktionelle rum, hvor familien kan samles. Boligen skal rumme muligheder. Derudover ønsker mange en god forbindelse til haven og terrassen, og derfor kommer der flere og større terrassedøre i vores huse.

  En ombygning kan også iværksættes ud fra ønsket om en særlig stemning, stil eller udtryk i huset, og her er der andre aspekter, du skal tage højde for.

   Hvis du vil lave en ombygning i dit hus, er der visse ting, som helst skal opfyldes:

   • Overvej, hvor stort indgrebet skal være, og hvad det betyder for huset efter ombygningen. Her er det meget vigtigt at tænkte på, om funktionerne i huset bliver velfungerende, og se på, hvor ganglinjerne vil ligge. Bliver der fx plads til rolige steder, hvor der kan møbleres?
   • Forsøg at tilgodese alle rum. Ofte omfatter en ombygning kun en del eller side af huset. Sådan en ombygning kan næsten få et hus til at tippe; en del bliver attraktiv, og en anden del er ikke attraktiv. Det kan få et hus til at synes mindre, fordi du fremover måske kun har lyst til at opholde dig i den ene del af huset.
   • Se på, om ombygningen skaber harmoni i huset. Vil hele huset efter ombygningen få mere lys og rum, eller vil huset blive mere kontrastfyldt med små mørke rum og store lyse rum? Begge dele kan blive velfungerende, hvis du arbejder med huset som en helhed.
   • Overvej valg af materialer nøje. Vælg ens materialer eller vælg måske netop helt nye materialer. Det kan gælde lofter, gulve, døre, træværk osv.
   • Du kan komme til at savne vægplads eller opbevaringsplads, hvis for mange vægge rives ned. Overvej, hvor du skal have dine ting efter ombygningen.
   • Arbejd i samme udtryk. Hvis huset har et let udtryk eller nogle karakteristiske materialer, bør du videreføre det i ombygningen.