Hvilke muligheder har du, når du skal bygge om?

Det er altid muligt at lave nogle ændringer, modernisere eller ombygge sit hus. Der er dog forskellige forhold som afgør, hvorvidt ombygningen ender med at være hensigtsmæssig, lille og knap så dyr eller modsat; en uhensigtsmæssig stor og bekostelig opgave med et resultat, der ikke er som forventet.

Mulighederne for en ombygning af dit hus afhænger både af dine ønsker, behov og økonomi, men også i høj grad af husets opbygning, indretning og materialer. Her kan bærende vægge, placering af diverse installationer osv., være bestemmende for, hvilke muligheder du reelt har for at foretage en ombygning inden for dine økonomiske rammer.

En ombygning kræver derfor altid nærmere undersøgelser og god planlægning og vil meget vel være en øvelse i at mestre kompromisser, da drømmene ikke nødvendigvis stemmer overens med det, der realistisk vil kunne lade sig gøre.

En ombygning kan være et stort indgreb i dit hus og husets konstruktioner, og den skal naturligvis ende med at være et plus for huset som helhed. Derfor er det vigtigt først og fremmest at se på, hvad en ombygning vil gøre for hele huset og ikke kun den del, som bliver ombygget.

En klassisk fejl er fx, at ombygningen giver nok så flot et resultat i den ombyggede del af huset, men samtidig betyder, at lyset bliver taget fra andre rum, gør dem til gennemgangsrum eller på anden måde betyder, at de bliver små og ubrugelige.

En stor tilbygning udført som et stort rum med meget lys kan få den kedelige bivirkning, at den eksisterende del af huset kommer til at fornemmes småt, trangt og mørkt – derfor er det vigtigt at kunne forudse helheden. Her kan en arkitekts viden og erfaring være vigtig rådgivning, inden projektet sættes i gang.

Det er altid en god idé at tænke langsigtet og danne dig et overblik over jeres ønsker, eventuelle fremtidige forandringer i familiens brug af huset og fremtidige ombygningsprojekter, når du bygger om.

Overvej, om ombygningen kun skaber værdi for dig og din familie lige nu og her, eller om den giver hele huset en merværdi og vil kunne komme andre til gavn, hvis du sælger huset.

Hvis du planlægger en større ombygning af huset, er det vigtigt at have en samlet helhedsplan for det færdige resultat, inden du går i gang. Men udførelsen af de forskellige dele af ombygningen kan sagtens foregå i etaper. Dels for at gøre det både praktisk og økonomisk overskueligt, og dels for at du kan bo i huset samtidig med, at ombygningen finder sted.

Hvis du sørger for at have blik for huset som en helhed, vil overvejelser om, hvordan det samlede resultat skal se ud eller udformes være en vigtig del af projektet. Hvis du derimod bygger ét rum om uden at se på de øvrige rum, risikerer du at spænde ben for senere projekter, eller ødelægge helheden – også  funktionelt.

Planlægningsfasen i ombygninger er meget vigtig, netop for at undgå benspænd ved eventuelle fremtidige ombygninger, og det kan ofte være en rigtig god idé at få en arkitekt til at hjælpe.

En arkitekt kan hjælpe dig med at udfordre og konkretisere dine tanker og ideer, og få dem tegnet, så de bliver klare og præcise for alle i familien. Du kan også få hjælp til at se, om der er andre muligheder, som du måske ikke selv har tænkt på og derved give dig hjælp til at rydde op i dine ideer og give ny inspiration til ombygningen. Derudover kan en arkitekt også hjælpe med at planlægge byggefasen hensigtsmæssigt samt skabe økonomisk overblik over udgifter, en eventuel byggetilladelse, lovkrav m.v..

Hvilke love og regler gælder ved ombygning af dit hus?

Ombygninger i fritliggende enfamiliehuse kræver som regel ikke byggetilladelse, hvis det alene er indenfor de eksisterende ydervægge, medmindre det – som fx ved inddragelse af loftareal eller udestue – har en betydning for bruttoetagearealet, eller hvis ombygningen på anden måde ændrer på det ydre af dit hus. 

Oftest vil det ikke kræve en tilladelse at ændre på huset, så længe der fx ikke flyttes ydervægge, øges areal eller ændres på tagform, taghøjde, hældning m.v.

Medmindre der er tale om:

 • Et fredet eller bevaringsværdigt hus.
 • At der er bestemmelser i fx lokalplaner eller servitutter, der begrænser en ombygning.
 • At der i grundejerforeningen eller lignende er specielle bestemmelser, som stiller krav til udseendet. Det kan fx være valg af materialer eller farven på facaden.

Væsentlige ombygninger eller ændringer i anvendelse kræver, at du søger byggetilladelse, inden du går i gang.

Hvis du bor i etageejendom, vil der være andre regler for, hvornår der skal søges byggetilladelse, fx hvis du vil flytte skillevægge, lave nyt badeværelse, køkken m.v.

Kontakt evt. din kommune, hvis du er usikker på, om din ombygning kræver byggetilladelse, og sørg også for at få ajourført din BBR meddelelse, hvis det er nødvendigt.

Ved ændringer, der ikke kræver byggetilladelse, skal du altid selv melde til BBR, mens ændringer der kræver byggetilladelse normalt opdateres af kommunen. Du har altid pligt til at sikre, at BBR-oplysninger til enhver tid stemmer overens med de faktiske forhold på stedet.

Skal du i gang med en ombygning, skal du også informere dit forsikringsselskab og sikre forsikringsdækning både under ombygning og efterfølgende, så eventuelle skader, der måtte opstå i forbindelse med udførelse af projektet, vil blive dækket.

Det er også god skik at informere naboer og andre, der kan blive berørt af gener ved byggeriet, inden du eller håndværkerne går i gang.

Hvad er de mest populære ombygninger?

Nogle ombygninger er mere populære end andre, og der har været en tendens til, at ombygning af følgende rum har fået mest fokus:

 • Facaden. Ombygning og ændringer viser sig ofte i facaden ved, at der fx etableres større vinduespartier og havedøre.
 • Køkken. Flere rum lægges sammen for at få opholdsplads i forbindelse med køkkenet, køkken/alrum.
 • Stuen/opholdstuen. Der åbnes op mod haven for at få mere dagslys og visuel forbindelse til haven. Mellem køkkenspiseplads og opholdsstue åbnes der også op for at få større sammenhæng i rummene, især for familier med mindre børn.
 • Badeværelset og gæstetoilettet. De to mindre rum lægges sammen for at få et større og bedre badeværelse, da man generelt ikke længere bruger særskilt gæstetoilet. Gæstetoilet ombygges til mindre baderum med brus, hensigtsmæssigt for familier med større børn/teenagere, hvor flere skal i bad og ud ad døren hver morgen.
 • Børneværelser. Rum bliver lagt sammen, så børneværelset bliver større – eller et større børneværelse deles op i 2 værelser.
 • Gangarealer og vindfang. Disse rum nedlægges typisk, og kvadratmeterne inddrages i andre rum. Med tæt isoleret yderdør er vindfang ikke længere nødvendigt. Gangarealer kan indgå i sammenlagte værelser.
 • Bryggers. Det bliver ofte nedlagt, og arealet inddrages i fx badeværelset eller entré.

Ændring af facaden

Ofte går ombygninger af husets facade ud på, at man har behov for efterisolering, og derfor bliver facaden ændret. Det kan også være, at mørke facader bliver lysnet, og/eller vinduer bliver erstattet af døre, så der kommer mere lys og luft, eller der kommer flere udgange fra huset til haven.

Det er vigtigt ved ændringer af husets facade at se såvel muligheder, som arkitektoniske begrænsninger. Et parcelhus eller en bungalow kan aldrig blive til en palævilla. Men man kan modernisere og opdatere udtrykket. Det er ofte nemmere at føre huset til et moderne udtryk, end det er at føre det tilbage  Men det er altid vigtigt at tage udgangspunkt i husets oprindelige arkitektur.

Ombygning af køkkenet

Ved en ombygning af køkkenet er målet ofte at få lettere arbejdsgange, et mere moderne udtryk og rengøringsvenlige overflader, der er lettere at holde pæne – men det kan også være at få et større og mere multifunktionelt rum. I den forbindelse er det typisk væggen til stuen eller spisestuen, der kan være hensigtsmæssig at overveje at rive ned. Overvejelserne går ofte på, hvor åben forbindelsen mellem rummene skal være: Skal det være en åbning, en stor skydedør, halvmur, eller skal rummene lægges sammen til et?

Her er der flere fordele og ulemper, du kan overveje. Først og fremmest om det er konstruktivt muligt, eller om væggen indgår i husets samlede bærende eller stabiliserende statiske opbygning. Hvis den gør det, kan det kræve større ingeniørberegningen og komplekse og dermed dyre konstruktioner, der skal erstatte væggens bærende eller stabiliserende betydning.

Det kan også være, at du på den ene side gerne vil have et stort smukt rum, der er spændende at indrette. På den anden side vil du kunne lukke af for støj, mados, kigget til opvasken – eller bare kunne lukke døren, så der er ro til at lave mad. Her kan en løsning være at skabe mulighed for at åbne delvist op mellem rummene, så der er mulighed for lejlighedsvist at lukke af til køkkenet vha. skydedøre.

Ombygning af stuen

Stuer og opholdsrum udgør ofte et centrum i huset med adgang til og fra flere rum og ikke mindst adgang til have og terrasse. En forbedring af kvaliteterne ved netop dette rum vil derfor kunne have en gavnlig effekt på hele huset. Det kan fx opnås ved at få mere lys ind, fx vinduer til gulv, havedøre, loft til kip og/eller måske mere dagslys ved at placere ovenlys i den mørkeste del af stuen.

Ombygning af gæstetoilet/badeværelse

Der er i dag nogle helt andre ønsker til badeværelset end tidligere. Det skal være større, og vi skal kunne opholde os derude flere ad gangen. Nogle boligejere i typiske parcelhuse ønsker desuden at bygge det lille gæstetoilet om til et ekstra badeværelse til børnene.

I ældre huse er der oftest kun et toilet/badeværelse, og der kan være behov for et ekstra toilet. Endelig er det for mange et ønske at forny de gamle toiletter og badeværelser fra 1970’erne og 80’erne, både ud fra en æstetisk og funktionel betragtning.

Når du skal vælge nye farver, klinker og fliser, kan det være værd at huske på, at moden vil skifte igen. Du kan derfor komme til at stå i en situation igen om 15-20 år, hvor dit badeværelse synes håbløst umoderne i forhold til farver og materialer, hvormed der på ny kan opstå et behov for at få fornyet dit badeværelse. Det er derfor en fordel at tænke i løsninger, indretning og overflader, der kan gøre en kommende fornyelse nemmere – eller ligefrem udskyde behovet.

Det kan fx være ved at vælge fliser i nogenlunde neutral og traditionel farve, og hvis du så ønsker særlige farver, kan du vælge at gøre det på malede overflader eller inventar, så der med tiden er mulighed for at ændre udtrykket indenfor en overskuelig arbejdsproces og økonomi.

Ombygning af børneværelser

Børns værelser skal i dag gerne være meget større, end de skulle for bare 20 år siden. Derfor er det blevet populært at slå flere værelser sammen, hvilket ofte er et forholdsvis lille indgreb, hvis der ikke er tale om, at der skal rives bærende vægge ned.

Hvis du ikke har mulighed for at lægge værelser sammen, kan det måske være en løsning at:

 • Udnytte rummets højde ved at bygge en hems, og på den måde få skabt en ekstra krog til børnene.
 • Indrette et areal til fælles legeværelse til børnene, og derudover lave hvert sit lille børneværelse, hvor børnene kan sove.

Ombygning af pistolgangen

Et typisk træk ved mange parcelhuse opført i 1960’erne og 1970’erne er pistolgangen, som er karakteriseret ved at være et L-formet gennemgangsrum, der går fra entreen eller hoveddøren og ind i huset, hvorfra den skaber forbindelse til husets øvrige rum.

Pistolgange er funktionelle i og med, at de fungerer som bindeled mellem husets forskellige rum. Men de kan også synes lukkede og mørke og – i nogle tilfælde og for nogen – opleves som spild af gode kvadratmeter.

Det kan godt lade sig gøre at åbne en pistolgang mod et eller flere værelser og på den måde skabe flere kvadratmeter beboelsesrum. Til gengæld vil indgrebet med stor sandsynlighed påvirke funktionaliteten i husets øvrige rum. En ombygning af pistolgangen vil derfor i de fleste tilfælde kun kunne gennemføres med et godt resultat, hvis du har gang i en større ombygning af hele den del af huset, hvor pistolgangen ligger. Det kan dog i nogle tilfælde lade sig gøre blot at rive en væg ned og slå pistolgangen sammen med et eksisterende rum med godt resultat, men det afhænger af husets opbygning.

Ofte kan pistolgangen fremstå mørk og trang, og her vil ovenlys give mere rummelighed – eller bare det at sætte glasparti over dørene til rummene kan sammen med godt placerede lamper være med til at gøre den del af gangen meget mere lys og imødekommende.