Hvilke muligheder har du, når du skal bygge om?

Det er altid muligt at lave ændringer, modernisere eller ombygge sit hus. Der er dog forskellige forhold som afgør, hvorvidt ombygningen ender med enten at være hensigtsmæssig, lille og knap så dyr eller stor og bekostelig.

Mulighederne for en ombygning af dit hus afhænger både af dine ønsker og behov, din økonomi, men også i lige så høj grad af husets opbygning og konstruktion, hvor bærende vægge, placering af diverse installationer osv., kan være bestemmende for, hvilke muligheder du reelt har for at foretage en ombygning inden for de økonomiske rammer, du har. En ombygning kan derfor meget vel være en øvelse i at mestre kompromisser, da drømmeombygningen ikke nødvendigvis stemmer overens med det, der realistisk vil kunne lade sig gøre.

En ombygning kan være et stort indgreb i dit hus og husets konstruktioner, og den skal naturligvis ende med at være et plus for huset som helhed. Derfor er det vigtigt først og fremmest at se huset som en helhed og tænke på, hvad en ombygning vil gøre for hele huset og ikke kun den del, som bliver ombygget.

En klassisk fejl er fx, at ombygningen giver nok så flot et resultat i den ombyggede del af huset men samtidig resulterer i, at lyset bliver taget fra andre rum, gør dem til gennemgangsrum eller på anden måde gør dem små og ubrugelige.

Det er altid en god idé at tænke langsigtet og danne dig et overblik over evt. fremtidige forandringer i familiens brug af huset, ønsker og fremtidige ombygningsprojekter, når du bygger om.

Overvej, om ombygningen kun skaber værdi for dig og din familie lige nu og her, eller om den giver hele huset en merværdi og vil kunne komme andre til gavn, hvis du sælger huset.

Du kan sagtens vælge at gennemføre en større ombygning i etaper. Dels for at gøre den økonomisk overskuelig, og dels for at du kan bo i huset samtidig med, at ombygningen finder sted.

Hvis du sørger for at have blik for huset som en helhed, vil overvejelser om, hvordan de tilstødende rum skal se ud eller udformes blive en naturlig del af projektet. Hvis du derimod bygger ét rum om uden at se på de øvrige rum, risikerer du at spænde ben for senere projekter.

Planlægningsfasen i ombygninger er meget vigtig netop for at undgå benspænd ved eventuelle fremtidige ombygninger, og det kan ofte være en rigtig god idé at få en arkitekt til at hjælpe.

En arkitekt kan hjælpe dig med at udfordre og konkretisere dine tanker og ideer, og få dem tegnet, så de bliver klare og præcise for alle i familien. En arkitekt kan også se, om der er andre muligheder for dig, som du måske ikke selv har tænkt på og derved give dig hjælp til at rydde op i dine ideer og give ny inspiration til ombygningen.

Hvilke love og regler gælder ved ombygning af dit hus?

Ombygninger kræver som regel ikke byggetilladelse, hvis det alene er indenfor de eksisterende ydervægge, medmindre det - som fx ved inddragelse af loftareal eller udestue -  har en betydning for bruttoetagearealet eller på anden måde ændrer på det ydre af dit hus. 

Oftest vil det ikke kræve en tilladelse at ændre husets udseende, medmindre der er tale om:

 • Et fredet eller bevaringsværdigt hus
 • At der er bestemmelser i fx lokalplaner eller servitutter, der begrænser en ombygning
 • At der i grundejerforeningen eller lignende er specielle bestemmelser, som stiller krav til udseendet. Det kan fx være valg af materialer eller farven på facaden.

Væsentlige ombygninger eller ændringer i anvendelse, såsom opførelse af et ekstra badeværelse, kræver derimod, at du søger byggetilladelse, inden du går i gang.

Kontakt evt. din kommune, hvis du er usikker på, om din ombygning kræver byggetilladelse, og sørg også for, at få ajourført din BBR meddelelse, hvis det er nødvendigt.

Skal du i gang med en ombygning, bør du også informere dit forsikringsselskab, så eventuelle skader, der måtte opstå i forbindelse med udførelse af projektet, vil blive dækket.

Hvad er de mest populære ombygninger?

Nogle ombygninger er mere populære end andre, der har været en tendens til, at ombygning af følgende rum har fået mest fokus:

 • Facaden. Ombygning og ændringer viser sig ofte i facaden ved at der fx etableres større vinduespartier og havedøre.
 • Køkken. Flere rum lægges sammen for at få opholdsplads i forbindelse med køkkenet.
 • Stuen/opholdstuen. Der åbnes op mellem køkkenspiseplads og opholdsstue
 • Badeværelset og gæstetoilettet. De to mindre rum lægges sammen for at få et større og bedre badeværelse
 • Børneværelser. Rum bliver lagt sammen, så børneværelset bliver større – eller et større børneværelse deles op i typisk 2 værelser.
 • Pistolgangen og vindfang. Disse typer rum nedlægges typisk og kvadratmeterne inddrages i andre rum.
 • Bryggers. Det bliver ofte nedlagt og arealet inddrages i fx badeværelset.

Ændring af facaden

Ofte går ombygninger af husets facade ud på, at man har behov for efterisolering og derfor bliver facaden ændret. Det kan også være, at mørke facader bliver lysnet, og/eller vinduer bliver erstattet af døre, så der kommer flere udgange fra huset til haven.

Det er vigtigt ved ændringer af husets facade at se såvel de muligheder, der er, som de arkitektoniske begrænsninger, der er. Et parcelhus eller en bungalow kan aldrig blive til en palævilla. Men man kan modernisere og opdatere udtrykket. Det er ofte nemmere at føre huset til et moderne udtryk, end det er at føre det tilbage i stilen til fx palæ- eller bondehusstilen.

Ombygning af køkkenet

Ved en ombygning af køkkenet er målet typisk at få et større multifunktionelt rum.
I den forbindelse er det typisk væggen til stuen eller spisestuen, du kan overveje at rive ned. Overvejelserne går ofte på, hvor åben forbindelsen mellem rummene skal være: Skal det være en åbning, en stor skydedør, halvmur, eller skal rummene lægges sammen til et?

Her er der flere fordele og ulemper, du kan overveje. Måske vil du på den ene side gerne have et stort smukt rum, der er spændende at indrette. På den anden side vil du kunne lukke af for støj, mados eller kigget til opvasken.

En løsning kan også være at skabe mulighed for lejlighedsvis at lukke af til køkkenet vha. skydedøre.

Ombygning af stuen

Stuer og opholdsrum udgør ofte en central midte i huset, hvortil flere rum har adgang. En forbedring af kvaliteterne ved netop dette rum vil derfor kunne have en gavnlig effekt på hele huset. Det kan fx opnås ved at få mere lys ind, fx vinduer til gulv, havedøre, loft til kip og/eller ovenlys i taget.

Ombygning af gæstetoilet/badeværelse

Der er i dag nogle helt andre ønsker til badeværelset end tidligere. Det skal være større, og vi skal kunne opholde os derude flere ad gangen. Nogle boligejere i typiske parcelhuse ønsker desuden at bygge det lille gæstetoilet om til et ekstra badeværelse til børnene.

I ældre huse er der oftest kun et toilet/badeværelse, og der kan være behov for et ekstra toilet, Endelig er det for mange et ønske at forny de gamle toiletter og badeværelser fra 1970’erne og 80’erne både ud fra en æstetisk og funktionel betragtning.

Når du skal vælge nye farver, klinker og fliser, kan det være værd at huske på, at moden vil skifte igen. Du kan derfor komme til at stå i en situation igen om 15-20 år, hvor dit badeværelse synes håbløst umoderne i forhold til farver og materialer, hvormed der på ny kan opstå et behov for at få fornyet dit badeværelse. Det er derfor en fordel at tænke i løsninger, indretning og overflader, der kan gøre en kommende fornyelse nemmere – eller ligefrem udskyde behovet.

Ombygning af børneværelser

Børns værelser skal i dag gerne være meget større, end de skulle for bare 20 år siden. Derfor er det blevet populært at slå flere værelser sammen, hvilket ofte er et forholdsvis lille indgreb, hvis der ikke er tale om, at der skal rives bærende vægge ned.

Hvis du ikke har mulighed for at lægge værelser sammen, kan det måske være en løsning at:

 • Udnytte et tagetageareal ved at bygge en hems, og på den måde få skabt en ekstra krog til børnene.
 • Indrette et areal til fælles legeværelse til børnene, og derudover har hvert sit lille værelse, hvor de kan sove.

Ombygning af pistolgangen

Et typisk træk ved mange parcelhuse opført i 1960’erne og 1970’erne er pistolgangen, som er karakteriseret ved at være et L-formet gennemgangsrum, der går fra entreen eller hoveddøren og ind i huset, hvorfra den skaber forbindelse til husets øvrige rum.

Pistolgange er funktionelle i og med at de fungerer som bindeled mellem husets forskellige rum. Men omvendt kan de også synes lukkede og mørke – og for nogen - spild af gode kvadratmeter.

Det kan godt lade sig gøre at åbne en pistolgang mod et eller flere værelser og på den måde skabe flere kvadratmeter beboelsesrum. Til gengæld vil indgrebet med stor sandsynlighed påvirke funktionaliteten i husets øvrige rum. En ombygning af pistolgangen vil derfor i de fleste tilfælde kun kunne gennemføres med et godt resultat, hvis du har gang i en større ombygning af hele den del af huset, hvor pistolgangen ligger. Det kan dog i nogle tilfælde lade sig gøre blot at rive en væg ned og slå pistolgangen sammen med et eksisterende rum med godt resultat, men det afhænger af husets opbygning.