Hvad skal du undersøge, hvis du vil inddrage et uudnyttet loftsrum til beboelse?

Regler i bygningsreglementet samt husets konstruktion er nogle af de ting, der kan sætte en stopper for drømmen om at ombygge loftsrummet på dit hus til et ekstra par værelser eller en stue. Sørg derfor for at lave et godt forarbejde, før du går i gang med detailplanlægningen af et større byggeprojekt på dit uudnyttede loftsrum.

Hvis du overvejer at inddrage loftrummet til beboelse, er der en række forhold, du skal undersøge, inden du går i gang. Undersøg bl.a.:

  • Om loftet er egnet til beboelse, og om der fx er mulighed for at få tilstrækkelig lofthøjde og dagslys.
  • Loftets status. Tæller loftet i forvejen med i etagearealet? Og kan det godkendes til beboelse?

Hvilke lofter er egnede til at inddrage til beboelse?

Først og fremmest skal du starte med at undersøge, om du i forhold til tagets form og konstruktion overhovedet kan benytte loftrummet til beboelse.

Der er stor forskel på rummeligheden og udformningen af loftetagen på huse. Det gælder både standen, materialerne og udformningen af selve konstruktionen, som er afgørende for, hvor anvendelig loftet er, til at blive inddraget til beboelse.

For at dit loft kan benyttes til beboelse, kræver det, at Bygningsreglementets krav til beboelsesrum kan opfyldes. Det betyder bl.a., at der skal være tilstrækkelig loftshøjde, samt at regler for redningsåbninger skal overholdes.

Loftshøjden har også en betydning for, at du får et godt rum, som du rent faktisk kan bruge til noget. Når du skal vurdere, om du vil kunne få skabt den nødvendige loftshøjde, skal du huske på, at isolering og indvendig beklædning m.v., fylder en del, og den skal ligeledes opfylde kravene i bygningsreglementet, fx krav til isoleringsevne.

Hvordan undersøger du, om du må inddrage loftet til beboelse?

Det er vigtigt, at du undersøger grundigt, om du overhovedet har lov til at inddrage dit ubeboede loft til beboelse.

Der kan være brandsikringskrav, begrænsninger for bebyggelsesprocenten på grunden, krav til lofthøjde, dagslys mv., som skal efterleves. Det gælder både de regler, der er at finde i bygningsreglementet, men også bestemmelser i en evt. lokalplan for dit område.

Tjek også din BBR meddelelse, der er at finde på ois.dk. Her vil du kunne se, hvad der er registreret af oplysninger om din bolig. På tinglysning.dk vil du derudover kunne se, om der er tinglyste servitutter, som kan sætte en stopper for dit byggeprojekt.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din kommune og tage en snak med dem om dine byggeplaner, eller du kan kontakte en arkitekt, der kan undersøge mulighederne for dig.

Hvordan finder du ud af, hvilken status dit loft har?

BBR-meddelelsen

Hver gang der sker ændringer med en bolig, skal ændringerne opdateres i BBR-meddelelsen. Det er dig som boligejer, der har ansvar for, at oplysningerne på BBR- meddelelsen er korrekte. Hvis du inddrager dit loft til beboelse, skal du derfor sørge for, at oplysningerne også er i BBR-registret.

Hvis loftetagen i dit hus har en spærkonstruktion, som fx hanebånds- eller bjælkespær, der gør, at det er muligt at udnytte loftet til bolig uden at ændre på taget eller konstruktionen, tæller etagen muligvis allerede med i boligens etageareal, hvis huset er opført efter 1. januar 1976. Hvis huset er opført før det tidspunkt, vil arealet med stor sandsynlighed ikke tælle med i etagearealet.
 
Hvis boligarealet udvides, skal du søge byggetilladelse, inden du går i gang med arbejdet, og du skal være opmærksom på, at når man fx bygger en kvist på, vil det også betyde en udvidelse af boligarealet.
Er du i tvivl om, hvilken status dit loft har, kan du undersøge din kommune hvad der er givet byggetilladelse til i tidens løb. I flere kommuner kan du via deres hjemmeside finde din byggesag - i andre kommuner må du møde op på stedet for at se byggesagen på dit hus.

Hvad skal du ellers tage med i dine overvejelser, når du inddrager loftet til beboelse?

Når du inddrager loftet til beboelse, får du ikke blot flere kvadratmeter. Du vil også få øgede udgifter på flere områder.

Øget varme- og elregning

Du vil naturligvis få en øget varme- og elregning ved at udvide boligarealet. Modsat er det vigtigt at huske på, at det også kan være gavnligt for varmeregningen, hvis du samtidig får en bedre isolering af den eksisterende tag- og loftkonstruktion.

Øget ejendomsværdiskat

Når du inddrager dit loft til beboelse, vil de ekstra kvadratmeter indgå i beregningen af ejendoms værdi. Derfor vil det også have indflydelse på din ejendomsværdiskat. Derfor skal du sørge for at have indregnet denne ekstra udgift i dit budget også.