Fordele ved solceller

 • Solceller vil i mange tilfælde være et mere klimavenligt alternativ til andre energikilder og bidrager dermed til den grønne omstilling.
 • Solceller kan være en god forretning, hvis man vælger et anlæg, der passer til sit forbrug og desuden er god til at bruge strømmen, når den bliver produceret.
 • Moderne solcelleanlæg har typisk en garanti på 25 år men kan holde 30-40 år – inverteren vil dog skulle skiftes undervejs. Anlægget vil derfor kunne nå at tjene sig selv hjem og mere til i løbet af dets levetid. 
 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur – både som bygningselement i taget og i facaden, og kan dermed erstatte andre typer facadebeklædning.
 • Solceller kræver stort set ingen vedligeholdelse. Dog er det en god idé med jævne mellemrum at efterse dem og rengøre dem efter behov.
 • Solcelleanlæg med batterilager kan give yderligere besparelser på elregningen og gøre dig mere selvforsynende med strøm, men det kræver dog, at du sætter dig grundigt ind i dit elforbrug. 

Ulemper ved solceller

 • Det kræver tid og overskud at sætte sig ind i regler, procedurer og afregningsmetoder for solcelleanlæg, hvis man vil have det mest optimale ud af anlægget. Blandt andet skal du både have tilsagn og endelig afgørelse hos Energistyrelsen samt oprette dig hos den lokale netvirksomhed, før solcelleanlægget er i drift. 
 • Solceller producerer kun strøm i dagtimerne, hvor de fleste boligejere ikke er hjemme til at bruge den. Det er en ulempe, da alle solcelleejere ved udgangen af 2020 vil blive afregnet strøm time for time, hvorved det bedst kan svare sig at bruge strømmen, når den bliver produceret. 
 • Refleksionen fra solceller kan være til gene for naboer og trafik, og det kan være svært at gennemskue omfanget af disse gener, før anlægget er blevet monteret.
 • Anskaffelsesprisen for solceller er forholdsvis høj. Selvom et solcelleanlæg typisk har en tilbagebetalingstid på under 10 år, skal man tænke sig om og vælge et anlæg, der passer til sine behov. Det kræver, at man laver grundige udregninger på forhånd.
 • Produktionen af strøm kan blive reduceret kraftigt, hvis solcelleanlægget får skygge. Det kan derfor være nødvendigt at fjerne træer og flytte flagstang eller antenner, så du undgår skygge i løbet af dagen. Du kan også risikere, at træer, bygninger på naboens grund eller sågar detaljer og fremspring på dit eget hus skygger for anlægget og derved forringer produktionen af strøm.
 • Solceller kan være besværlige at montere – især på ældre tage, hvor det fx kan få alvorlige konsekvenser, hvis det viser sig, at konstruktionen ikke kan holde til den ekstra belastning. 
 • Solceller kan fremstå som fremmedelementer, der forringer husets arkitektoniske kvalitet.
 • Solceller kan gøre nogle tage for tunge til tagkonstruktionen – det gælder især flade tage, hvor fygesne kan samle sig under stativerne med solceller.
 • Forkert monterede solceller kan give alvorlige skader på huset – typisk kan der under selve monteringen opstå utætheder i konstruktionen, som ikke er blevet tætnet ordentligt.