Fordele ved solceller

 • Solceller er klimavenlig energiproduktion, som ikke forbruger andet end den gratis energi fra solen, når de først er monteret.
 • Solceller kan være en god investering, hvis du vælger et anlæg, der passer til dit forbrug, og du er god til at bruge strømmen, når den bliver produceret.
 • Moderne solcelleanlæg har typisk en garanti på 25 år, men kan holde 30-40 år – inverteren vil dog skulle skiftes undervejs. Anlægget vil derfor kunne nå at tjene sig selv hjem og mere til i løbet af dets levetid.
 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur som et 2-i-1 produkt – og derved både fungere som energiproduktion og klimaskærm/bygningsdel.
 • Solceller kræver stort set ingen vedligeholdelse. Dog er det en god idé med jævne mellemrum at efterse dem og rengøre dem efter behov.
 • Solcelleanlæg med batterilager kan give yderligere besparelser på elregningen og gøre dig mere selvforsynende med strøm, hvor du ikke nødvendigvis behøver at bruge energien, samtidig med at den bliver produceret.

Ulemper ved solceller

 • Solceller producerer kun strøm i dagtimerne, hvor de fleste boligejere ikke er hjemme til at bruge den. Du kan sælge strømmen, men ofte til en lavere pris end om aftenen, hvor du så er nødt til at købe strøm.
 • Genskin fra solceller kan i enkelte tilfælde være til gene for dig selv, dine naboer og trafikken.
 • Anskaffelsesprisen på solceller er relativt høj, og mindst 100.000 kr. Selvom et solcelleanlæg typisk har en tilbagebetalingstid på under 10 år, skal du tænke over at vælge et anlæg, der passer til dine behov. Det kræver, at du laver grundige undersøgelser på forhånd.
 • Produktionen af strøm kan blive reduceret, hvis solcelleanlægget får skygge. Det kan derfor være nødvendigt at fjerne træer og flytte flagstang eller antenner, så du undgår skygge i løbet af dagen. Du kan også risikere, at træer, bygninger på naboens grund eller sågar detaljer og fremspring på dit eget hus skygger for anlægget og derved forringer produktionen af strøm.
 • Solceller bør ikke monteres på ældre tage pga. risiko for utætheder og risikoen for, at solcellerne lever længere end taget og dermed skal afmonteres før tid.
 • Solceller på eksisterende tage kan fremstå som fremmedelementer, der forringer husets arkitektoniske værdi.
 • Solceller kan gøre nogle tage for tunge til tagkonstruktionen.