Fordele ved solceller

 • Solceller gavner miljøet. Et solcelleanlæg på fx 4 kWp, kan spare en udledning af CO2 på godt 1700 kg om året.
 • Solceller kan være en god forretning, hvis man vælger et anlæg, der passer til sit forbrug, får tilmeldt sig en støtteordning og desuden er god til at bruge strømmen, når den bliver produceret.
 • Solceller har en lang levetid og holder godt. Typisk er der en garanti på 25 år på nyanskaffede solcelleanlæg.
 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur - både som bygningselement i taget og facaden, og kan dermed erstatte andre typer facadebeklædning.
 • Huse med solceller er ofte nemmere at sælge og har en højere salgpris sammenlignet med tilsvarende huse uden solceller, viser en undersøgelse fra EDC udarbejdet i juni 2014. ifølge den stiger salgsprisen med ca. 3 procent – eller i gennemsnit det der svarer det til 54.000 kr. Prisstigningen svarer dog kun til ca. halvdelen af anskaffelsesprisen for et solcelleanlæg.
 • Solceller kræver stort set ingen vedligeholdelse. Dog er det en god idé med jævne mellemrum at efterse dem og rengøre dem efter behov.

LÆS OGSÅ: Fakta om solceller

Ulemper ved solceller

 • Solceller producerer kun strøm i dagtimerne, hvor de fleste boligejere ikke er hjemme til at bruge den. Det er en ulempe for solcelleejere, der har anlæg under den nye ordning gældende fra og med 20. november 2012. Under denne ordning kan det rent økonomisk bedst svare sig at bruge strømmen, når den bliver produceret. Er du ikke hjemme til at bruge strømmen, falder den økonomiske gevinst ved at investere i solceller.
 • Glans-refleksionen fra solceller kan være til gene for naboer og trafik, og det kan være svært at gennemskue disse gener, før anlægget er blevet monteret.
 • Anskaffelsesprisen for solceller er forholdsvis høj. Det kan derfor ikke altid svare sig at investere i dem, hvis man kigger på tilbagebetalingstiden, som kan løbe op i 20-30 år, hvis man får installeret solceller i dag.
 • Produktionen af strøm kan blive reduceret kraftigt, hvis solcelleanlægget får skygge. Det kan derfor være nødvendigt at fjerne træer og flytte flagstang eller antenner, så du undgår skygge i løbet af dagen. Du kan også risikere, at træer eller bygninger på naboens grund skygger for anlægget.
 • Solceller kan være besværlige at montere – især på ældre tage, hvor det fx kan få alvorlige konsekvenser, hvis det viser sig, at konstruktionen ikke kan holde til den ekstra belastning. Endvidere kan detaljer og fremspring på huset kaste uønsket skygge på solcelleanlægget.
 • Solceller kan fremstå som fremmedelementer, der forringer husets arkitektoniske kvalitet.
 • Solceller kan gøre nogle tage for tunge til tagkonstruktionen – det gælder især flade tage, hvor fygesne kan samle sig under stativerne med solceller.
 • Forkert monterede solceller kan give alvorlige skader på huset – det kan fx være, hvis der under selve monteringen er opstået utætheder i konstruktionen, som ikke er blevet tætnet ordentligt.