Selvom du hver dag lægger vejen forbi dit skur for at parkere cyklen, eller har en carport, hvor du parkerer bilen, så er det ikke sikkert, at bygningen rent faktisk eksisterer i det offentlige system.

Og det kan ende med at give dig problemer, hvis bygningen brænder, dit skur bliver ødelagt af et naturfænomen eller noget helt tredje.

15 % af husejerne har ikke registreret (alle) deres skur(e) i BBR.

Kilde: YouGov-undersøgelse for Videncentret Bolius, juli 2024

Skure skal registreres i BBR

I Danmark skal alle bygninger på en grund registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Eftersom et skur, udhus, drivhus eller en carport ofte ikke kræver byggetilladelse, er det op til husejerne selv at indrapportere, når der bygges nyt.

Men ikke alle er opmærksomme på at få registreret alle bygninger på grunden. Det kan også være, at den tidligere ejer af dit hus ikke har fået det ordnet. 

Sådan registrerer du dit skur i BBR

Det kan lyde svært at registrere en bygning i BBR, men det er det faktisk ikke. 

  1. Log ind på bbr.dk med dit MitID. Her kan du se de bygninger, du ejer. 
  2. Når du klikker på ”Se og ret oplysninger” ud for den grund, hvor du gerne vil registrere et skur, bliver du mødt af et satellitfoto af din grund. Her har du så mulighed for at se, hvilke bygninger der findes på grunden, og hvilke der er registreret i systemet. 
  3. Er bygningen korrekt registreret, vil huset være markeret med et lille husikon. Når du klikker på det, kan du finde information om bygningen.
  4. Er dit skur ikke registreret, vil dette ikon ikke være på bygningen. Klik derfor på punktet ”Registrer ny bygning” og udpeg – ved at klikke på kortet – hvilken bygning du vil registrere. 
  5. Herefter skal du bl.a. skulle oplyse, hvad bygningen anvendes til, opførelsesår, bebygget areal og de anvendte byggematerialer.
  6. Når du har udfyldt dette og gemmer registreringen, bliver det sendt til kommunen og vil fremover optræde i BBR.

Ingen BBR-registrering kan koste dig dyrt

Men hvilken betydning har det reelt, at dit skur eller andre småbygninger ikke er registreret i BBR? Svaret er, at det kan ende med at koste dig dyrt, forklarer Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius.

– Det kan i værste fald betyde, at du står i en trist situation, hvis der opstår brand i skuret, eller der sker skade på bygningen under et voldsomt uvejr, siger Tine R. Sode.

Forsikringsselskaberne bruger data fra BBR til at udregne din forsikringspris og bygger deres forsikringspolice på disse data. Dermed vil der i langt de fleste tilfælde ikke være forsikring på dit skur eller din carport, hvis det ikke er registreret i BBR, medmindre du har informeret forsikringsselskabet om, at du har et skur på grunden.

Hvert syvende skur ”findes ikke”

Selvom mange danskere har styr på at holde oplysningerne opdateret, så er der mange skure og udhuse, der ikke fremgår af BBR. Det viser en undersøgelse, som YouGov har udført for Videncentret Bolius i juli 2024 blandt danske husejere i alderen 25 år+. Der er i alt gennemført 1.015 CAWI-interviews (Computer Assisted Web Interview).

53 procent svarer, at de har registreret alle deres skure i BBR. Men:

  • 9 procent har kun registreret nogle skure.
  • 6 procent har ikke registreret deres skur/skure.
  • 15 procent ved det ikke.

Dermed er der potentielt mange danskere, som kan ende med en trist besked fra forsikringsselskabet, hvis uheldet er ude.

Derfor registrerer husejere ikke deres hus i BBR

At ikke alle skure er blevet registreret skyldes især, at de ikke var registreret i BBR, da de købte huset, eller at de ikke vidste, at skure skulle registreres i BBR, svarer de 155 personer i undersøgelsen, der har skur, men ikke (alle) registreret i BBR.

Tine R. Sode anbefaler at få registreret alle dine skure og småbygninger i BBR.

– Man skal registrere sit skur for at undgå problemer, fx, hvis du skal sælge huset, hvis du vil bygge mere på din grund, eller hvis der opstår skader på det. Det gode er, at det er så nemt at gøre, siger hun.

Indbrud i skur kan give problemer med erstatning

Det sker, at ubudne gæster finder vej til folks skure og stjæler de ting, der bliver opbevaret der. Her vil selve indholdet, selvom dit skur ikke er registreret korrekt, som regel være dækket af indboforsikringen.

Derimod kan du ikke få erstatning for de skader, som tyven forvolder på bygningen i forbindelse med indbruddet. 

– Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsikring dækker dit skur, udhus, carport, drivhus eller lignende, så kan du tjekke din police for husforsikringen. Står bygningen ikke listet her, vil den højst sandsynligt ikke være dækket, og så bør du kontakte dit forsikringsselskab samt rette i BBR-oplysningerne, anbefaler Tine R. Sode og understreger:

– Du har som husejer pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med virkeligheden – ellers kan du i sidste ende få en bøde. 

Husk at ændre i BBR, hvis dit skur får ny funktion

Hvis skuret ændrer anvendelse, skal du også opdatere det på BBR. For eksempel hvis det hen over årene har udviklet sig fra cykelopbevaring til et bryggers og senere teenageværelse.