Spørg Bolius

Forsikringens forpligtelser til at overholde bygningsreglement

Vi har pt en stor skjult rørskade på et gammelt badeværelse fra 1972. Oprindeligt troede vi de bare skulle reparere lidt omkring selve lækket, men efterhånden som de gravede ned har de nu endt med at rive hele gulvet op 100% samt et stykke ind i næste rum.. så nu er kun faldstammen og et ødelagt afløb tilbage i rummet (+ lidt ting på væggen, inkl fliser fra 72).

Mit spørgsmål er så nu: Normalt gælder der ved reparation af fliser, at man blot skal overholde bygningsreglementet fra opførelsestidspunktet. Men gælder det virkelig også hvis man fjerner hele gulvet og er nød til at lægge nye rør, ny gulvvarme, ny beton, nye fliser mm? Hvor går grænsen for hvornår det er reparation og hvornår det er istandsættelse og derfor underlagt nyeste bygningsreglement?

Jeg spørger naturligvis da jeg tænker de er forpligtet til at rive fliser af væggen og lave vådmembran.. taksator er mere tøvende overfor om han virkelig er forpligtet til det. Vi taler jo over 50% af badeværelset der laves påny.
Hilsen Michael M.

Kære Michael M.
Når en bygning skal istandsættes eller genopføres/reetableres efter større skader, kan bygningsmyndighederne stille krav om en lovliggørelse i henhold til byggelovgivningen. En lovliggørelseserstatning omfatter forøgede byggeudgifter regnet efter priserne på skadedagen, som påføres forsikringstageren. En forsikringstager får erstatning til lovliggørelse, hvis nedenstående opfyldes, og såfremt der er lovliggørelsesdækning på policen.
Nogle af de vigtigste forudsætninger er (alle skal være opfyldt):
- at byggeudgifterne vedrører de dele af bygningen, der ydes erstatning for
- at beregningen foretages ud fra den forudsætning, at bygningen opføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted på grunden
- at bygningens værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger en nærmere fastsat procentsats, fx 30 pct. i forhold til nyværdi
- at istandsættelse eller genopførelse finder sted
- at udgifterne ikke vedrører foranstaltninger, som af byggemyndighederne var eller kunne være krævet, inden skaden indtraf
- at årsagen til lovliggørelse ikke er begrundet i mangelfuld vedligeholdelse.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Riccardo Pescatori, fagekspert

Aktuelt på forsiden