Hvad er lyskvalitet?

Før 1900-tallet begrænsede belysning sig stort set til stearinlys. Senere kom belysning ved hjælp af gas, siden kom elektriciteten, og mulighederne for at skabe forskellig slags lyssituationer blev flere.

I dag kan man regulere lyset i styrke og farve, og man anvender lys for at skabe en bestemt stemning i og udenfor boligen.

I takt med den teknologiske udvikling og alle de nye muligheder indenfor belysning, lyspærer og styring af lyset, er det også blevet mere komplekst at arbejde med lys.

Lysdesign er blevet en disciplin, som lægger sig imellem ingeniørens og arkitektens viden. Lysdesigneren sørger for, at både funktion, sundhed, stemning og den arkitektoniske intention bliver taget i betragtning, når belysningen bliver planlagt.

Hvad der er lyskvalitet, kan være individuelt. Nogle har brug for mere lys end andre, både i det daglige og til fx læselys eller arbejdslys. Men vi har alle brug for belysning, som kan følgende:

 • Hjælpe til at vi kan orientere os.
 • Give et godt og funktionelt arbejdslys.
 • Skabe stemning.

Tilsvarende kan man sige, at belysningen er dårlig, når lyset:

 • Blænder
 • Distraherer
 • Forstyrrer
 • Er utilstrækkeligt, så vi skal anstrenge øjnene
 • Ikke gengiver farverne korrekt.

Hvad betyder watt, lumen, Ra-værdi og Kelvin?

Da glødepæren har været den mest almindelige elpære i mange år, er det hovedsagelig måleenheden watt, der er blevet brugt vedrørende elektrisk lys.

I dag bruger vi flere begreber. For at kunne sammenligne forskellige elpærer er der nogle centrale begreber, man skal kende:

 • Lumen angiver, hvor meget lys en pære udsender. En 60 watts glødepære eller en 11 watts LED-pære udsender ca. 800 lumen. Jo højere lumen, jo mere lys bliver udsendt. Tidligere anvendte man watt til at betegne glødepærens styrke og energiforbrug.
 • Ra-værdien angiver elpærens evne til at gengive farver. Det er en skala 0-100. En glødepære har en Ra-værdi på ca. 99. Pærer, man anvender indendørs, bør have en Ra-værdi på mindst 80, men jo højere Ra-værdi, jo bedre farvegengivelse. Solens Ra-værdi er 100.
 • Kelvin angiver farvetemperaturen. Jo højere kelvin/farvetemperatur, jo koldere lys. En glødepære har typisk en farvetemperatur på 2.800 kelvin. Den giver et varmt lys. Til sammenligning har et stearinlys en farvetemperatur på ca. 1.200 kelvin, og gennemsnitligt sollys har en farvetemperatur på ca. 5.000 kelvin. Generelt opfattes lyskilder med højere kelvin-værdi end 3.500 som uegnet til indendørs belysning.

Hvilken lyskvalitet har de forskellige lyskilder?

Der findes stadig mange forskellige pæretyper. I boligen er det hovedsagelig glødepærer, halogen, lysstofrør (neon), A-pærer (sparepærer) og LED-pærer, der anvendes. Lyskvaliteten for forskellige pærertyper varierer en del.

Det er kun LED-pærer, der ikke bliver udfaset i løbet af 2021-2031. De øvrige er for store energislugere og bliver derfor taget af markedet. Dog vil man kunne købe dem, så længe der stadig er pærer på lager hos grossister og forhandlere. 

Samtidig gennemgår teknologien inden for belysning for tiden en betydelig udvikling i bestræbelserne efter at lave nye energibesparende løsninger, og billedet ændrer sig derfor hele tiden.

Glødepærer

Glødepærer er kendetegnet ved en god lyskvalitet med en god farvegengivelse, der ligger tæt på 99 Ra. Farvetemperaturen ligger i den varme ende, og glødepæren er kendt for at give et varmt og behageligt lys, der er anvendeligt til mange forskellige formål. Glødelampers lysstyrke varierer alt efter, hvor mange watt pæren er på. Fordelen ved glødepæren er, at den kan dæmpes med en lysdæmper. Af ulemper kan nævnes, at den afgiver meget varme og dermed er knap så energieffektiv, og samtidig har den en kort levetid.

Glødepæren er udfaset i EU, og derfor er det efterhånden begrænset, hvad der fås af glødepærer i handelen. Forbedrede halogenglødepærer i energiklasse B, som bl.a. erstatter glødepæren, fås med en lumen, der svarer til lysstyrken ved en traditionel 60 watts pærer med en Ra-værdi på omkring 98-99. Den har samme fatning som de traditionelle glødepærer, men som navnet antyder, er den baseret på halogenteknologi.

LED-pærer kan også erstatte glødepærerne, men de fås i forskellige kvaliteter. Vil du have den høje farvegengivelse, bliver prisen på lyspæren ofte forhøjet, men energibesparelserne er stadig store.

Halogenpærer

Halogenlampens lys har en god farvegengivelse med en Ra-værdi tæt på 99.

Lyset fra en halogenpære er meget klart og er derfor meget præcist i sin angivelse af lys og skygge.

Farvetemperaturen ligger typisk mellem 2.500-3.000 grader kelvin, hvilket vil sige, at de oftest giver et varmt og behageligt lys, der er godt til mange formål.

Ulempen ved halogenpærer er, at de ikke er så energieffektive og dermed også afgiver en del varme. De har en begrænset levetid på ca. 2.000 timer. Sammenlignet med sparepærer og LED-pærer er de derfor dyre i drift.

Halogenpærer virker, i modsætning til fx LED-pærer, altid med de gamle typer dæmpere, der er beregnet til glødepærer. Anvender du dæmper på en halogenpære skal du sørge for at køre med fuld lysstyrke en gang imellem for at bevare en lang levetid.

Halogenpærer udfases i 2021. De halogenpærer, som har en G9-sokkel bliver først udfaset i 2023.

Lysstofrør

Lysstofrør er velkendte, og de er blevet brugt i rigtig mange år. De egner sig mest til steder, hvor der er brug for meget lys, da de afgiver meget lys og kan dække en stor flade. Farvetemperaturen kan variere fra varmt lys på 2.700 til koldt lys på 6.500 kelvin.

Lysstofrør kan fås som LED-lysrør.

Farvegengivelsen, Ra-værdien, er afhængig af, om det er et 3- eller et 5 pulverrør. Værdien kan ligge mellem 80-95 Ra, bedst for et 5-pulverrør. LED-lysrør har en farvegengivelse med en Ra-værdi på 89-95.

Sparepærer (A-pærer)

En sparepære er meget lig et lysstofrør - blot har pæren form som en glødepære. Sparepæren imponerer som oftest ikke med sin lyskvalitet, da lyset kan virke lidt dystert og farveløst med en Ra-værdi på 80-85. Farvetemperaturen ligger typisk mellem 2.500-3.000 kelvin.

Især er lyset lidt dunkelt, når man tænder en A-pære, da den har en optændingstid. Men faktisk giver en A-pære meget lys - ca. 4-5 gange så meget lys pr. tilført watt som en glødepære.

Ikke alle typer sparepærer kan anvendes med dæmper. Sørg for et tjekke, hvad der står på emballagen, før du køber.

LED-pærer

LED-pærer findes i dag i en rigtig god kvalitet. De kan fås med forskellige farvetemperaturer og med forskellig kvalitet af farvegengivelse. Er farvegengivelsen høj, bliver prisen på lyspæren ofte højere.

De har en forventet levetid på mellem 10.000-25.000 timer, enkelte LED-lyspærer kan holde i op til 50.000 timer. 

Der findes dæmpbare LED-lyspærer i handlen, men det er ikke alle lysdæmpere, der virker sammen med lyspærerne.

 

Farve-gengivelse

Farve-gengivelse i Ra-skala

Farve-temperatur i kelvin

Glødepære

Rigtig god

99

2.700

Halogenpære

Rigtig god

99

2.500-3.000

Lysstofrør

Mindre god/OK

80-95

2.700-6.500

A-pære

Mindre god/OK

80-85

2.500-3.000

LED-pære

God

80-99

2.600-3.500

Dagslys

Rigtig god

100

1800-11.000

Kilde: Uddrag fra Sparenergi.dk 

Hvordan overskuer du lettest markedet for de forskellige elpærer?

Du kan få et godt overblik over, hvad de forskellige pæretyper kan på Sparenergi.dk.

Her kan du skabe dig et godt overblik over farvegengivelse, farvetemperatur, lysstyrke, energiforbrug, levetid, sokkeltyper m.v. på de forskellige pæretyper.

Under alle omstændigheder skal du holde dig for øje, at de opgivne specifikationer på en pære er producentens egne, der ikke efterkontrolleres af uafhængige eksperter (medmindre andet angives i produktbeskrivelsen).