Tager du et afdragsfrit lån for at købe en bolig, er der typisk aftalt en afdragsfri periode på fx 10 år på et 30-årigt realkreditlån.

Det betyder, at du i de første 10 år ikke skal afdrage på gælden, men kun betale renter og bidrag. Efter 10 år skal du enten begynde at betale afdrag på lånet – der vil være større, end hvis du havde afdraget fra begyndelsen, fordi du skal afdrage samme beløb på 20 år i stedet for 30 – eller forsøge at omlægge til et nyt afdragsfrit lån.

Vi har spurgt Jørgen Munksgaard Rasmussen, fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, hvad du skal være opmærksom på, hvis du tager et afdragsfrit lån.

Hvilke fordele er der ved lånet?

Hvis du er et sted i dit liv, hvor du har brug for noget ekstra luft i din økonomi – fordi du fx er blevet skilt, har mistet dit job, er en børnefamilie med mange ekstra udgifter eller har brug for orlov – kan det godt give mening at tage et afdragsfrit lån for en kort periode.

Det giver fleksibilitet, indtil du har en mere stabil indtjening og er kommet på fode igen. Husk dog at undersøge vilkår, betingelser og bidragssatser grundigt. Der er nemlig stor forskel på realkreditinstitutternes produkter. Spørg ind til alle detaljer, du ikke forstår.

Hvilke ulemper kan der være ved et afdragsfrit lån?

Hvis huspriserne falder i dit område – med fx 10 procent – og du endnu ikke har afdraget på din gæld (fordi du blot har betalt renter og gebyrer), er du i princippet teknisk insolvent. Det har ikke umiddelbart nogen betydning, hvis du vil blive boende.

Men hvis du er tvunget til at sælge på grund af fx skilsmisse eller jobskifte, kan du komme fra boligen med en dyr bankgæld og kan have svært ved at komme ind på boligmarkedet igen.

Afdrager du hele tiden på gælden, vil du derimod være mindre følsom over for udsving i boligpriserne.

Sparer jeg penge på at tage et afdragsfrit lån?

På den korte bane skal du betale mindre hver måned med et afdragsfrit lån, fordi du kun betaler renter og gebyrer. Men på den lange bane er det dyrere end et lån, hvor du afdrager på gælden med det samme.

For i den afdragsfri periode betaler du renter og bidrag af den samlede sum, du har lånt, hvorimod renter og bidrag jo beregnes af et mindre og mindre beløb, hvis du hele tiden afdrager på lånet. Bidragssatsen på et afdragsfrit lån er også altid dyrere end på et lån med afdrag.

Samtidig skal du huske, at et afdragsfrit lån kan være ekstra følsomt over for rentestigninger, hvis det er et rentetilpasningslån.

Sidst, men ikke mindst, skal du hele tiden være parat til at betale de større fradrag på gælden, du står med, når den afdragsfrie periode udløber. I nogle tilfælde kan du omlægge dit lån med en ny afdragsfri periode. Men det kræver blandt andet, at du kan blive kreditvurderet til det, og at din bolig ikke er faldet i værdi. Og hver gang du omlægger, skal du i øvrigt betale en række gebyrer.