Selvom det altid vil afhænge af netop din type varmekilde og din hustype, så er der nogle generelle råd, du kan følge, hvis vinteren er varm.

Radiatorer og termostater

Hold øje med rumtemperaturerne, og sørg for at have termostater i alle rum. Det gør det lettere at holde temperaturen jævn. Indendørs bør temperaturen være mellem 20 og 22 grader. Oplever du et rum som for varmt, kan du starte med skrue ned for termostaten, dog ikke længere ned end 18 grader. Sørg generelt for, at alle radiatorer står på det samme – især hvis du har flere radiatorer i samme rum.

Skru ned på hovedtermostaten, hvis det bliver for varmt i hele boligen. Enten har dit varmeanlæg en fysisk termostat, som den på radiatoren, eller også har fyret en drejeknap. Det kan være en fordel at skrue ned centralt på fyret, da du slipper for at holde øje med alle radiatorer i boligen. Skru lidt ned ad gangen og hold øje med rummenes temperaturer. Fortsæt med at skrue ned, indtil du når den ønskede rumtemperatur.

Skaf en udeføler til det moderne anlæg

De fleste moderne varmeanlæg og -kedler tager selv højde for temperaturændringer udendørs med en udeføler eller en vejrkompensator. Anlægget skruer dermed ned for forbrændingen og fremløbstemperaturen automatisk. Har du ikke monteret sådan én, er det værd at undersøge, om dit anlæg kan få monteret en. 

Elektronisk styrede varmeanlæg

Nyere varmeanlæg styrer sig selv efter en såkaldt varmekurve, der igen bestemmer, hvor varmt fremløbstemperaturen skal være afhængig af temperaturen udenfor. Det justeres døgnet rundt. Varmekurvens niveau afhænger af anlægget, varmestyringen og ikke mindst boligens isoleringsgrad.

Skru ned i lune overgangsperioder – fx mellem vinter og sommer eller i en varm vinter. Oplever du, at boligens temperatur ikke matcher varmekurven på kedlen, eller at det føles køligt indenfor, selvom det er plusgrader udenfor, kan du justere varmekurven en smule op. Men ikke for meget – skru forsigtigt op, indtil du opnår en passende rumtemperatur.

Cirkulationspumpen

Pas på med at justere på cirkulationspumpen – mange begår den fejl at skrue op for cirkulationspumpen, når de ikke kan holde varmen i boligen. Men når vejret bliver varmere, skal du huske at skrue ned for pumpen igen; altså gå fra trin 3 til 2 og evt. helt ned til trin 1.

Sluk pumpen om sommeren. Selvom din cirkulationspumpe er automatisk, så tjek, at den er slukket om sommeren. Og husk også at tænde for pumpen frem mod vinter. Er din cirkulationspumpe fra før 1995, kan det betale sig at skifte til en ny. 

Fjernvarme og gaskedler

Har du direkte fjernvarme, ledes det varme vand fra fjernvarmeselskabet direkte rundt i husets varmerør og radiatorer. 

Sørg for lille vandgennemstrømning i radiatorer og gulvvarme, og sørg for størst mulig afkøling ved at skrue ned for termostaterne.

Det er den eneste måde, du selv kan styre varmen på ved direkte fjernvarme. Når din varme leveres af fjernvarmeanlægget, er det nemlig herfra, at fremløbstemperaturen  og dermed varmen – styres.

Skru altid forsigtigt op eller ned for varmen, når du har fjernvarme. Luk aldrig fuldt op for varmen  heller ikke hvis du fryser – og skru langsomt ned i takt med, at det bliver varmere udenfor. Men pas på med at skrue for langt ned, hvis vinterfrosten truer med at komme igen.

Oliekedler

Skru ned for kedeltemperaturen lidt ad gangen, når vejret bliver varmere. Vurdér det ud fra rumtemperaturerne.