En fælles trailer, hækkeklipper eller boremaskine i opgangen eller i villakvarteret kan være en vej til mindre forbrug, og en mere bæredygtig måde at bo på. En undersøgelse fra Oxford University i England viser, at en boremaskine i sin levetid kun bliver brugt 12-13 minutter. Så giver det mening, at vi alle sammen har vores egen, eller kunne vi blive bedre til at dele?

En anden måde at tænke mere bæredygtigt er at minimere spild. Fx kan  dit overskud af byggematerialer fra et gør det selv-projekt gavne en anden og ikke bare ende på genbrugspladsen. Det er både godt for økonomien og for klimaet.

Her er det gratis at dele eller bytte

  1. Tag idéen om at deles om eksempelvis haveredskaber, værktøj eller andet op på et møde i grundejerforeningen, andels- eller lejerforeningen. Få afklaret, om der er nogen, der er interesserede i fællesskaber, hvor I deler. Det kan også være en fælles trailer eller et festtelt. Tal forventninger igennem og aftal, hvordan I kan organisere det.
  2. I kan overveje at lave en lukket Facebook-gruppe eller en mailingliste for jeres opgang/vej/kvarter/landsby. Her kan I efterlyse og dele alt fra overskydende madvarer,  boremaskiner til hjælp med at hente børn. I kan også dele gode råd om vedligehold af have og hus. På den måde kan I inspirere og hjælpe hinanden med at minimere forbruget og leve mere bæredygtigt. Ved at dele og hjælpe hinanden kan I også opbygge et værdifuldt fællesskab og et godt og trygt naboskab.
  3. Et fælles rum som alle har adgang til, kan være godt som bytte- eller delerum. Det kan være et fælleslokale eller måske en garage eller et skur en beboer kan stille til rådighed. Sørg for at aftale nogle regler for, hvordan det skal fungere. Vær opmærksom på, at det kræver bestemthed og arbejdsindsats at opretholde orden, så lokalet ikke ender med at blive alternativ til at køre til storskrald, og defor til irritation og gene. Hvis I deler fælles havemaskiner og værktøj så aftal også hvordan maskinerne skal vedligeholdes. 
  1. Arrangér evt. bytte-aftener. hvor man kan bytte fx. tøj, bøger eller andet.
  2. Tjek din indboforsikring, hvis du låner ting til naboerne. Det er din egen indboforsikring, der dækker, hvis din nabo mister eller ødelægger noget. Generelt dækker forsikringer kun ved uforudsigelige pludselige hændelser, og ikke hvis værktøj, maskiner eller andet går i stykker, stjæles hvis det ikke er låst inde eller slides ved forkert brug. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om, hvad og hvilke beløb din indboforsikring dækker. Det kan derfor måske være mere hensigtsmæssigt hvis fx grundejerforeningen anskaffer noget udstyr, som I ejer i fællesskab.
  3. Sørg for at lave meget præcise skriftlige aftaler, hvis du og dine naboer køber store eller dyre fælles ting som fx en trailer eller en havetraktor. Hvis I ønsker en fælles delebil, er en af de etablerede delebilordninger nok mere henmsigtsmæssig, da det er store værdier.