Høns er meget hyggelige at have i haven, og de kan sagtens gå frit i haven, hvis den blot indhegnes forsvarligt.

Husk altid at lukke hønsene ind i et hønsehus om aftenen, så ræven ikke snupper dem til aftensmad.

Byg selv en hønsegård, der kan flyttes

En lille flytbar hønsegård kan være smart, hvis du fx gerne vil have dine høns til at 'rydde op' og gøde i et bestemt område af din køkkenhave - uden at plyndre nysåede planter i andre dele af køkkenhaven.

Hønsegården her er ikke ræve- eller rottesikret, og der er ikke plads til redekasser, så den er ikke egnet som fast bosted for hønsene. Hønsegården kan rumme 3-4 høns. 

Værktøj

 • Rundsav med skinne
 • Høreværn
 • Håndsav til at skære hjørnerne fri efter skæring med rundsav
 • Skruetvinger til at spænde pladerne sammen
 • Skruemaskine til at skrue og bore med
 • Tommestok
 • Knibtang til at bide hønsenettet over

Materialer

 • 3 stk. 16 mm vandfast krydsfinérplader af ca. 600,00 kr. stykket
 • En rulle galvaniseret hønsenet
 • MontaFlex-skruer til udebrug til at skrue pladerne sammen med
 • Profilskruer med stor krave til at montere hønsenet
 • Spånskruer til hønsetrappen
 • 2 små bladhængsler til æggelemmen

Sådan bygger du en mobil hønsegård

1
Mål pladerne op
Streg 2 plader op, så de begge måler 1 meter i bredden og 2,44 meter i længden, som er fuld længde for en krydsfinérplade.
2
Skær pladerne med rundsaven
Skær pladerne, du lige har opmålt, så de bliver 1 meter i bredden. Vi brugte rundsaven, det giver en helt lige og ren kant.
3
Streg op til vinduer
Streg op til hønsehusets vinduer - et stort og et lille vindue i hver plade. De store vinduer skal være 1 m. brede og 10 cm. fra bund, top og den ene sidekant. De små vinduer skal være 20 cm høje og tilsvarende 10 cm. fra alle sider samt fra de store vinduer.
4
Så store bliver vinduerne
Her ses det tydeligt, hvor store hullerne til vinduer er. Vi stregede dem op med en sprittusch, for at få et overblik over størrelsen.
5
Spænd pladerne sammen
Ved at spænde de 2 plader sammen, kan vinduerne i begge plader skæres på en gang. Brug 4 skruetvinger, så pladerne ikke rykker sig, når du skal til at skære.
6
Skær ud til vinduerne
Så skal der skæres ud til hullerne. Ved at bruge rundsaven og en skinne sikrer du, at kanterne bliver helt lige. Har du ikke en rundsav, kan du alternativt bruge en stiksav.
7
Stort og lille vindue
Vi laver et stort vindue til rummet, hvor hønsene skal gå frit omkring samt et lille vindue under deres hvileplads på 'hemsen'.
8
Profilskruer holder hønsenettet fast
Til at fastgøre hønsenettet brugte vi profilskruer. De har en stor krave, som holder hønsenettet fast.
9
Montér hønsenettet
Rul hønsenettet hen over vinduerne på det, der skal være hønsehusets inderside. Skru det fast, så skruernes hoveder holder på nettet, der hvor 3 tråde samles. Klip hønsenettet af, så der er et overlæg på 4-5 cm.
10
Sæt en skrue pr. 20 centimeter
Skru hønsenettet fast, så skruerne sidder med cirka 20 centimeters mellemrum. Så sikrer du, at hønsenettet ikke gaber, og at hønsene at stikker af.
11
Skrue pladerne sammen i en vinkel
Sæt pladerne sammen i en vinkel på 90 grader. Brug evt en vinkel og en hjælper til at holde pladerne. Skru pladerne sammen med selvborende skruer - så behøver du ikke bore for. Sæt en skrue pr. 15-20 cm., og monter den første skrue 5 cm fra kanten, så pladen ikke flækker.
12
Mål op til 'hemsen'
Så skal hemsen laves, hvor hønsene kan hvile sig. Vi bygger hemsen i enden med det lille vindue. Mål først op til bredden på hemsens bundplade. Hemsen skal i længde flugte med det lille vindue.
13
Skær bundpladen i smig på 45 grader
Indstil rundsaven, så den skærer skråt med en smig på 45 grader. Skær siderne til hemsens bundplade skråt, så den kan sidde tæt mod hønsehusets skrå sider.
14
Monter bundpladen
Vip hønsehuset på siden og læg bundpladen på plads. Pladen skal sidde lige over det lille vindue, så der bliver så meget loftshøjde på hemsen som muligt. Skru pladen fast fra ydersiden med MontaFlex selvborende skruer. Sæt 1 skrue pr. 20 cm.
15
Endegavle
Så skal der laves 2 faste endegavle. Stil hønsehuset lodret på den sidste krydsfinerplade og streg direkte op efter hønsehuset. Brug en rundsav-skinne eller et loddebræt til at strege gavlenes bund op efter, så du sikrer en helt lige kant.
16
Skær gavlene ud
Skær gavlene ud. Vi har valgt at lave faste gavle på vores hønsehus for at stabilisere det, så det ikke bliver vakkelvornt.
17
Montér gavlene
Begge gavle skrues på direkte ind i siderne, med MontaFlex selvborende skruer. Sæt 1 skrue pr. 10-15 cm.
18
Streg op til lemmen
Så skal vi lave en lem, så vi kan tjekke til dem, når de putter sig på hemsen. Lemmen er ca. 40 cm. bred og 20 cm. høj. Streg op til lemmen og sæt stregerne minimum 10 cm. fra kanten.
19
Skær ud til lemmen
Brug rundsaven på skinne, til at skære ud til æggelemmen, så du sikrer helt lige og pæne kanter. Har du ingen rundsav, kan du alternativt bruge en stiksav.
20
Monter hængsler til lemmen
Så er det tid til at montere hængslerne. Brug små bladhængsler og skru dem fast i toppen af lemmen, du netop har skåret fri, og ca. 5 cm. fra hver af lemmens ender.
21
Monter liste på lemmen
Nederst på lemmen monteres en liste, som sikrer, at lågen ikke går igennem hullet, samt fungerer som håndtag. Listen skal være 5 cm. bredere end lemmen, så den stikker 2,5 cm. ud til begge sider. Vi skar selv listen ud af resterne af spånpladen. Monter listen med et par spånskruer.
22
Hønsetrappe til hemsen
Så skal der laves en trappe, så hønsene nemt kan komme op på hemsen. Vi skar en plade på 12,5 cm i bredden og 75 cm i længden. Herefter skar vi 12 små lister som trappetrin. Listerne er 1,5 cm brede og 12,5 cm lange. Skru listerne på pladen med 10 cm. mellemrum. Første trin starter 5 cm fra toppen. Brug små spånskruer til udendørs brug og sæt en spånskrue i hver side af trappetrinet.
23
Gør hønsetrappen skridsikker
Skru de 2 sidste lister på bagsiden af trappen - én helt øverst og én på den anden side af første trin. De forhindrer hønsetrappen i at skride, når hønsene går på den.
24
Færdigt arbejde
Monter til sidst en siddepind på hemsen. Brug gerne en pind fra skoven. Skær pinden i smig og monter den 5 cm. fra hemsens bund med en skrue i hver side. Og så er mini-hønsegården klar til at få hønsegæster.
25
Gør hønsehuset hyggeligt
Læg halm i bunden af hønsehuset, det kan hønsene godt lide, og så er det ellers i gang med at vise hønsene deres nye hjem.

Hønsegård - det kan du bruge den til

Har du fulgt trinene, har du nu en lille, fin hønsegård til en 3-4 høns. Gården er flytbar og kan derfor rykkes rundt i haven afhængigt af, hvor du vil have dine høns. 

Vær opmærksom på, at gården ikke fungerer som regelret hønsehus med overnatning med mere. 

Video: Gode råd når du skal bygge hønsegård

Hønsegårde kan laves i forskellige størrelser. Uanset hvor stor en løsning, du vælger, er der en række forhold, der er godt at være opmærksom på, inden du går i gang med byggeriet. 

I videoen får du gode råd til placering og størrelse, fundament til hønsegården, sikring mod ræve, en stabil konstruktion af hønsegården, hønsegårdens tag, placering af hønsehuset over jorden samt volierenet vs. hønsenet.

Husk at tjekke, om din kommune, lokalplan eller grundejerforening har regler for, om du må holde høns.