Hvordan skal et hønsehus se ud?

Et hønsehus kan udformes på mange måder. Vigtigst er det, at hønsehuset er tørt, sikkert og skaber rammerne for det gode hønseliv. 

Du kan sagtens bygge et gammelt legehus eller cykelskur om til et hønsehus, så længe du sørger for, at det er godt ventileret, at hønsene ikke udsættes for træk, og at de har plads nok at boltre sig på. 

Planlægger du at bygge et hønsehus fra bunden, kan du overveje at bygge det så stort, at du kan stå oprejst derinde – så er det nemmere at muge ud og hente æg.

Der findes en række færdiglavede hønsehuse på markedet, som er gjort klar til, at hønsene kan flytte direkte ind. Det er nemt og praktisk, men husk at tjekke, om hønsehuset reelt kan huse det antal høns, som producenten beskriver. En tommelfingerregel er, at der skal være mindst 0,6 kvadratmeter pr. høne – og helst lidt mere.

Hvor er det godt at placere hønsehuset?

Det er godt at placerer hønsehuset et sted, hvor det ligger i læ, men helst ikke i fuld skygge, da du så risikerer et fugtigt og koldt hus. Omvendt kan et hønsehus i fuld sol blive ulideligt varmt og endda livsfarligt for hønsene.

Tænk også på naboerne, når du placerer det, så de ikke skal udsættes for eventuelle lugt- og støjgener, der kan opstå. 

 

Hvor tæt på skel må man bygge et hønsehus?

Et hønsehus skal som minimum opfylde bygningsreglementets krav til placering af småbygninger på grunden, Din kommune kan derudover have supplerende regler for placeringen. Tjek derfor altid de regler, der gælder for placering af hønsehuse i din kommune. 

Bygningsreglementets regler for hønsehuse

Hvis det samlede areal af skure, udhuse, garager, carporte overdækninger m.v. er mere end 50 m2 (for rækkehuse 20 m2) skal arealet regnes med i beregning af bebyggelsesprocenten, hvilket kan betyde, at der skal søges byggetilladelse. 
 
Mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse, kan under visse betingelser opføres nærmere naboskel, vej og sti end 2,5 meter, medmindre bestemmelser i lokalplanen foreskriver noget andet. Mindre bygninger kan netop være hønsehuse. 

Dog skal bl.a. disse betingelser være opfyldt: 

 • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan
 • For sommerhuse gælder, at afstanden skal være 5 m, og så gælder reglerne i bræmmen 2,5 - 5 m fra skel
 • Den side af bygningerne, der vender mod skel, må samlet set ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter. Udhæng, der er større end 0,5 meter medregnes til bygningens længde
 • Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboskel
 • Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund

Husk, det er god naboskik at fortælle det til naboen, hvis du har planer om at opføre bygninger i eller tæt på skel.

Hvilke regler gælder specifikt for hønsehold? 

Inden du anskaffer dig høns, bør du altid tjekke, om der er specifikke regler for hønsehold, der hvor du bor. Har du over 30 høns betegnes det som erhverv, og dermed vil der være andre regler end for et privat hønsehold.

Kommunen kan have regler om, at hønsehuset skal være lydisoleret, kunne mørklægges eller stille krav til, at der skal etableres en hønsegård i forbindelse med hønsehuset. Derudover er der forskellige regler for hønsehold i byzone og i landzone.

Hvor stort skal et hønsehus være? 

For at hønsene kan trives godt, skal hønsehuset være så stort, at der er plads til, at alle høns kan sove derinde på en pind om natten. Siddepinde skal placeres mindst 20 cm ud fra en væg, og du skal regne med 4 høns pr meter ved tunge racer, 5 høns pr. meter ved lette racer, og 6 høns pr. meter ved dværghøns. 

Der er ingen regler for, hvor meget plads en høne i havehold bør have, men til sammenligning skal en økologisk høne have 4 kvadratmeter jord uden for hønsehuset at boltre sig på.

På grund af smittefare med fugleinfluenza skal hønsene fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller overdækning, så vilde fugle ikke kommer i kontakt med deres foder. Der kan derudover yderligere være midlertidigt forbud mod at lade høns gå rundt uden tag over hovedet. Du kan på Fødevarerstyrelsens hjemmeside læse mere om, hvordan du forebygger fugleinfluenza.

Byg et ekstra hønsehus til nye høns, der flytter ind

Det er en god idé at have et ekstra, lille hønsehus til nytilkomne, så de ikke sættes direkte ind i den etablerede flok. Lad de nye høns bo i gæstehuset en uges tid, så du er sikker på, at de ikke medbringer sygdomme til flokken.

Indfør altid 2 høns ad gangen, så er der 2 til at deles om de tæsk, de uomtvisteligt vil få, når de bringes ind i hønsegårdens hårde hakkeorden. Jo mindre plads hønsene har, jo flere tæsk vil de nye høns få.

Hvordan sikrer du dine høns mod ræve, mink, mår og rotter?

Ræve, mår, mink og rotter er uønskede gæster, som nemt kan gnave eller grave sig vej indtil hønsene. Får måren, minken eller ræven først frit spil, er det ikke sikkert, du har flere levende høns tilbage, mens rotterne meget gerne vil have del i hønsenes foder samt æg. Derfor bør du være omhyggelig med at sikre hønsehuset.

 • Spær adgangen under hønsehuset. Bruger du et eksisterende legehus eller skur som hønsehus, så grav et fintmasket metalnet eller nogle plader (ikke træ) mindst 60 cm ned omkring hønsehuset. Det vil forhindre rotter i at flytte ind under huset, hvorfra de gnaver sig op gennem gulvet.
 • Hæv hønsehuset. Bygger du et nyt hønsehus, så byg det på pæle 35-50 cm over jorden. Når der er luft under huset, bryder rotterne sig ikke om at være der, da de så er eksponeret for deres naturlige fjender, ræve, hunde og katte.
 • Tætn vægge og mure i hønsehuset. Vær opmærksom på, at en rotteunge kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 50-øre.
 • Undgå rod og opstabling af ting ved hønsehuset – det er gode skjulesteder for rotterne. Fx er en brændestabel i nærheden af hønsehuset en dårlig idé.
 • Luk altid for hønsene om aftenen. En enkelt nat med åben dør, kan betyde, at du mister alle dine høns til ræven.
 • Brug automatisk hønselem. Mange hønseejere installerer en automatisk åbne/lukke lem i deres hønsehus, der indstilles til automatisk at åbne om morgenen og lukke om aftenen. Husk at indstille aftenlukningen efter dine høns’ sovevaner, så du ikke lukker dem ude i stedet for inde. Den automatiske hønselem, betyder ikke, at du kan overlade hønsene til sig selv uden de daglige tilsyn.

Video: Gode råd, når du skal bygge hønsegård i haven

Placering og størrelse

Fundament

Rævesikring

Stabil konstruktion

Tag

Hønsehuset

Volierenet vs. hønsenet

chevron_left
chevron_right

Indretning af hønsehus

Der er mange ting, du kan gøre for at indrette hønsehuset, så dine høns kommer til at trives godt.

Først og fremmest er det vigtigt at beskytte hønsene mod træk, da de ikke tåler det så godt. Hønsehuset skal derfor være vindtæt, og det er særligt vigtigt, at det er trækfrit, der hvor siddepindene er placeret. 

Test, om dit hønsehus er tætnet nok ved at sætte et fyrfadslys ind i huset på en blæsende dag og se, om det kan holde sig tændt – husk at holde det væk fra høns, halm og andet brandbart!

Høns tåler fint kulde og endda hård frost. Det er derfor ikke afgørende at isolere hønsehuset, men mange gør det alligevel, så de ikke behøver at skifte det frosne vand 2-3 gange dagligt. Isolering kan også i nogen grad lydisolere hønsehuset, hvilket kan være et krav i nogle kommuner.

Det kan være en fordel, og faktisk også et krav i nogle kommuner, at lave hønsehuset lystæt. Ved at gøre det lystæt undgår du, at hønsene og evt. hanen vågner ved daggry og begynder at give lyd fra sig, og på den måde er det nemmere at styre, hvornår det er på tide for dem at stå op.

Hvis du ønsker at holde æggeproduktionen oppe i vintermånederne, kan du vælge at installere kunstigt lys i hønsehuset. Du gør dog hønsene en tjeneste ved at lade dem få en pause fra æglægningen i vintermånederne. Æglægning slider nemlig på dem. 

Foder- og drikketrug

Sørg for, at der både er foder- og drikketrug. På grund af risiko for fugleinfluenza hos vilde fugle, er det lovpligtigt at fodre og vande høns indendørs eller under fast halvtag. Dog må du gerne fodre med friskt grønt i det fri.

Hønsene kan godt svine lidt med maden, så stil evt. foderskålen på en skobakke. Så er det nemmere at holde rent, og dermed minimerer du også risikoen for rotter. Giv ikke hønsene en meget stor skål med masser af foder på en gang – det får de hurtigt spredt ud over det hele.

Ved at bruge en foderbeholder på ben eller med ophæng undgår du, at hønsene skraber skidt op i fodertruget. Nogle bruger et nedløbsrør som fodertrug med den drejede åbning nede ved jorden, som hønsene spiser fra. Selve røret indeholder foder, som langsomt siver ned, efterhånden som hønsene spiser.

Siddepinde

Siddepinde er vigtigt inventar i et hønsehus. Det ligger i hønsenes natur ’at søge op’ i sikkerhed for vilde dyr om natten, og derfor foretrækker de fleste høns at sove på siddepinde. Siddepindene kan laves af alt fra grene til et gammelt kosteskaft, men de fleste høns sover bedst på firkantede pinde, som fx lægter med en bredde på 10-15 cm. Slib og rund lægterne en smule og montér dem med den flade side op, så hønsene kan hvile brystet på dem.

Tilbyd evt. dine høns forskellige typer siddepinde og se, hvilke de foretrækker.

Det er forskelligt fra race til race, hvor meget plads hver høne skal have på sovepinden. Du skal regne med 4 høns pr meter ved tunge racer, 5 høns pr meter ved lette racer, og 6 høns pr meter ved dværghøns. 

Hvor højt, pindene skal sidde, kommer også an på racen, men ofte vil hønsene gerne søge op i højden, hvis det er muligt. Det er en god idé at sætte siddepinde i flere niveauer forskudt af hinanden. Sæt pindene fra 20 cm’s høje og op til halvanden meter – mindst 20 cm ud fra væggen.

Flere tunge racer som fx Orpington foretrækker at sove på gulvet eller i redekasser. Til de tunge racer skal sovepindene derfor helst ikke placeres for højt, da det belaster deres fødder at hoppe ned fra dem. Har du godt med plads i hønsehuset, kan du vælge at placere dem lavt – fx i 30 cm’s højde. Er pladsen i hønsehuset lidt trang, kan du godt hæve højden til fx 50 cm, så hønsene kan udnytte pladsen under pindene.

Det er også godt at have en lille stige – fx et bredt bræt med tværpinde på, som hønsene kan klatre op og ned ad.

Strøelse

Brug spåner, savsmuld, spagnum, sand og halm som strøelse. Du kan også vælge at bruge varmebehandlet halm, som har den fordel, at det er ’fri’ for bakterier og andet utøj, såsom blodmider. Blodmider bringes ind i flokken via almindelig halm og vilde fugle og er et stort problem i private hønsehold. De suger blod fra hønsene og er svære at udrydde.

Gødningsbræt

Læg en flytbar plade, også kaldet et gødningsbræt, under siddepindene. Det letter rengøring betydeligt. Brug en tynd plade, en skobakke eller lign., som passer i størrelsen.

Redekasser

Det er en god idé at installere ruge/redekasser i hønsehuset, så du giver hønsene et behageligt og trygt sted at lægge æg. Du kan både købe færdige rugekasser, men du kan også sagtens selv bygge dem. 

De fleste høns kan godt lide at lægge æg i den samme rede, og du vil ofte opleve, at 3-4 høns maser sig ind i samme redekasse, selv om der ikke er plads. De kan også finde på at stå i kø og vente på, at det bliver deres tur – også selv om der er andre ledige redekasser. Du kan derfor nøjes ned 2 redekasser til 4-5 høns. 

Du kan lave redekasser af mange ting, såsom spande eller gamle øl- og vinkasser. Der skal helst være en lille kant for neden i redekassen, som holder på bundstrøelsen. Den bedste strøelse i redekassen er halm. Vælg gerne den varmebehandlede af slagsen, så du undgår utøj. 
 

Billedserie: 'Redekasser til hønsehuset'