Kan du give din datter tilskud til huslejen til sit nye kollegieværelse? Eller kautionere i banken, når din søn har forelsket sig i en lille andelslejlighed som sin første bolig? De unge skal til at stå på egne ben, men måske har du lyst til at hjælpe, når de flyver fra reden.

Her kommer en række muligheder for at støtte de unge økonomisk, når de flytter hjemmefra.

Forældrekøb

Har du friværdi i dit hus, kan et forældrekøb være en god mulighed for at hjælpe dit barn økonomisk med at finde en bolig.

Først og fremmest sikrer det barnet et sted at bo fx i hele studietiden til en husleje, der ofte er langt under prisen på et lejet værelse i fx København. Som eksemplet ovenover viser, vil din datter fx kunne bo i en lille, delevenlig og forældrekøbt andels- eller ejerlejlighed til under 2.000 kr. om måneden sammen med en bofælle – herudover kommer udgifter til varme og el.

Som forældre koster det i eksemplet med ejerlejligheden 5.539 kr. om måneden, men da en del af beløbet er afdrag på et fastforrentet realkreditlån, vil det reelt koste dig 960 kr. om måneden ved ejerlejligheden i eksemplet og 1.331 kr. om måneden ved andelsboligen.

Risikoen ved et forældrekøb er, at lejligheden kan falde i værdi. 

Skattefri gave

Du kan give en skattefri pengegave, uden at modtageren skal betale afgift eller skat. Pengegaven må i 2017 højst være 62.900 kr. – beløbet reguleres hvert år. Du kan enten vælge at udbetale pengene på en gang eller løbende.

Det er kun de nærmeste familiemedlemmer, der kan modtage skattefri pengegaver op til 62.900 kr. om året. Til gengæld kan begge forældre og bedsteforældre give op til 62.900 kr. hver om året.

Du behøver ikke at indberette gaven nogen steder, men det kan være en god idé at oprette et gavebrev, som er skriftlig dokumentation for gaven.

Hvis du ikke har børn, men ønsker at hjælpe en niece eller nevø med en pengegave, skal modtageren betale indkomstskat på op til 51,5 procent af beløbet. Du må dog gerne give pengegaver til jul og fødselsdage, der dog ikke overstiger niveauet for lignende gaver.

De pengegaver, den unge modtager, har ikke indflydelse på det beløb, vedkommende må tjene ved siden af sin eventuelle SU uden at skulle betale SU tilbage.

Et gratis lån

Hvis du ikke ønsker bare at forære den unge penge, eller hvis vedkommende har brug for mere end 62.900 kr. om året, kan du også vælge at låne pengene ud. Det kan være både rente- og afdragsfrit.

På denne måde kan du fx låne dit barn til udbetalingen på en andels- eller ejerlejlighed.

Kravet er, at I underskriver et gældsbrev. I behøver ikke at aftale, hvornår lånet skal betales tilbage – men der skal stå i låneaftalen, at du kan opsige lånet med kort varsel. Hvis du dør, inden gælden er betalt tilbage, vil den blive modregnet i boet.

Lånet hedder et anfordringslån, men kendes også som et (rentefrit) familielån. Det er dog ikke begrænset til familiemedlemmer – alle kan oprette sådan et lån.

Hvis du ikke har penge på kistebunden, kan du også selv optage et lån i banken og så låne pengene videre til dit barn – og opkræve rente. Har du fx friværdi i huset, kan du måske få et lån til 1 procent i rente, som du kan opkræve af den unge, som skulle betale 5 procent i rente, hvis hun selv skulle låne pengene i banken. 

Arveforskud

I stedet for at give en gave på 62.900 kr. om året kan du også vælge at give et arveforskud. Har du flere børn, hvor kun det ene har brug for økonomisk hjælp lige nu, sikrer du dig med et arveforskud, at dine børn i sidste ende får lige meget.

I stedet for at lave et gavebrev skal du lave en arveforskudskontrakt. Beløbet indgår så i den endelige opgørelse, når boet skal deles.

Du kan kun give et arveforskud til dine direkte arvinger. Det betyder, at du for eksempel ikke kan give penge som et arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn stadig lever. Din niece eller nevø skal betale indkomstskat på op til 51,5 procent af beløbet. 

TIP!

Hvis dit barn har en børneopsparing, kan I aftale, at hun får den udbetalt månedligt, fx som 1.000 kr. om måneden de første tre år om måneden.

Det er en billig model, hvor der ikke er nogen, der skal have penge op af lommen. 

Kaution i banken

Mange unge kan ikke blive godkendt til lån i banken, når de flytter hjemmefra, fordi deres årsindkomst er lav. Hvis du stiller som kautionist i banken, kan dit barn få lov til at låne et større beløb, for eksempel til indskud til en lejebolig eller udbetalingen til en andelslejlighed.

At kautionere betyder, at hvis den unge ikke kan betale, så hæfter du for lånet, og så kan banken kræve både afdrag, renter og evt. en indfrielse af gælden fra dig.

Hvis du skal kautionere i banken, skal du være opmærksom på, at du skal have en god økonomi, hvor du beviser, at du er i stand til at låne de samme penge, som du kautionerer for, på almindelige vilkår. Det betyder, at du lige så godt kan låne penge selv, og så låne dem videre til dit barn som et familielån.

Hvis du gerne vil lære dit barn nogle gode, økonomiske vaner, kan du aftale med ham, at han betaler et fast afdrag til dig. I kan også lave en model, hvor den unge låner det beløb i banken, som banken vil godkende, og du så låner ham resten for at nå op på det beløb, som lige netop drømmeboligen koster. På den måde skal den unge stadig stå til regnskab over for banken og lære at disponere sin økonomi, så der er råd til det månedlige afdrag. 

Fyld fryseren 

Du kan også hjælpe dit barn med naturalier. Det kan både være mere økonomisk overskueligt at støtte løbende med mindre beløb, og du kan samtidig selv være med til at bestemme, hvilke ting du hjælper dit barn med, så det ikke er dig, der betaler for alle fredagsøllene.

Det kan være, at du betaler for den unges studiebøger, sørger for at fylde op i grøntsagsskuffen eller fylder fryseren med lasagne og frikadeller.

Reglen er, at du ikke må betale for alle husholdningsafgifter, for så falder støtten ind under reglerne om de skattefri gaver. Men i så fald må hver forældre stadig give 62.900 kr. om året – det vil sige 125.800 kr. i alt – men der skal alligevel en del flæskestege til for at nå det beløb.