Hvis du udlejer en ejerlejlighed, skal du være særlig påpasselig, for der står specifikt i lejeloven, at du kun kan opsige lejemål i en ejerlejlighed, hvis du selv har boet i lejligheden tidligere og ønsker at flytte ind igen, eller hvis lejemålet er indgået før 1. juli 1986.

Udlejer du et hus, er der ikke de samme krav om, at du selv skal have boet i huset for at kunne opsige lejeren.

LÆS EKSPERTSVAR: Desperat udlejer: Hvordan kommer jeg af med lejerne i kælderen?

Det skal du skrive i lejekontrakten ved udlejning af bolig

I lejekontraktens § 11 angiver du særlige vilkår for lejemålet. Her skal du huske at skrive, at:

  • Det udlejede er en ejerlejlighed/ejerbolig/hus.
  • Der kan ske opsigelse efter lejelovens § 83, stk. a. Den giver dig ret til opsigelse med et års varsel, hvis du selv vil overtage boligen – men kun, hvis du har boet der tidligere.
  • Lejemålet er tidsbegrænset fra den til den dato – og giv altid en begrundelse! En gyldig grund kan være, at du skal udstationeres, eller at du ikke kan sælge boligen uden et betydeligt tab på udlejningstidspunktet. Du skal kunne bevise, at du har forsøgt at sælge boligen, fx i form af kontakt til ejendomsmæglere, salgsopstilling m.m. At du vil se din lejer an, før du binder dig, eller du skal flytte sammen med kæresten, holder ikke i retten.

HUSK: Hvis din udlejer bor i din bolig i en måned mere end den aftalte periode, uden du reagerer, træder lejelovens gængse regler i kraft, og din lejer bliver uopsigelig. 

Det siger loven om udlejning af bolig

  • ”Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.”

  • ”Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.”

Lejeloven, § 80, stk. 2 og stk. 3

Mytetjek: Er du sikret, hvis du kun udlejer i 2 år?

  • Mange tror, at de kan sikre sig mod evighedslejere ved kun at udleje deres hus eller lejlighed i perioder af højst 2 år. Men sådan fungerer det ikke – der er ingen regel om, at lejer først opnår beskyttelse mod at blive opsagt efter 2 års beboelse.
  • Misforståelsen kan skyldes, at en lejer har ret til at fremleje en lejlighed i op til 2 år ved midlertidig sygdom, studieophold, forretningsrejse el. lign. Men den regel gælder ikke for udlejeren af en bolig.