Spørg Bolius

Gulvvarme i kælder, murer mener vi kan nøjes med at grave 10 cm ned og lægge isoleringsdug - er det ok?

Hej Bolius

Vi skal renovere kælderen og vil gerne have varme i gulvet. Vores murer siger, at det er for dyrt at grave 30 centimeter ned og understøbe væggene, så han anbefaler, at vi bare graver ti centimeter ned og så lægger en isoleringsdug, der isolere lige så meget som 10 centimeter og så lægger gulvvarme ovenpå og lægger rørføringen til centralvarme ned i gulvet? Jeg vil gerne vide, om det er en ok løsning?

Venlig hilsen

Mette

Hej Mette

Nej, det er desværre hverken en okay eller lovlig løsning.

Der findes ingen mirakel-isoleringer her, og da slet ikke de der helt tynde af slagsen.

Gulvvarme er super godt for en ældre kælder, men jeres varmeregning vil stige voldsomt, hvis der ikke isoleres godt nok. Hertil kommer spørgsmålene om fugtsikring og radonsikring.

Og ja, jeg ved godt at det begynder at blive dyrt, hvis huset skal understøttes under fundamenterne mv. Men det er ofte det eneste rigtige. Forstå mig ret, I kan godt lave en billig og lovlig løsning, men bliver det godt for jer og huset?

Mht. lovliggørelse, så er der tale om både en ny bygningsdel og en ny installation, og dermed siger §277 i Bygningsreglementet at man skal efterisolere uanset rentabiliteten. Men så lige i denne paragraf er så netop dit eksempel med fundamenterne, og dermed kan man undgå det fulde isoleringskrav.

§277 ”Ved udskiftning af bygningsdele eller installationer skal bestemmelserne i § 279 og installationsemnerne overholdes, uanset rentabilitet. Der kan dog være tilfælde, f.eks. ved understøbning af fundamenter, hvor udskiftningen medfører så store merudgifter på tilgrænsende bygningsdele, at udskiftningen ikke er rentabel i henhold til § 275. Ved beregning af rentabilitet tages kun udgifter på de tilgrænsende bygningsdele med i beregningen”.

Hvad betyder det så?

I skal isolere mest muligt! Både hvad der er mest rentabelt, men også fugtsikkert. Og da jeg ikke helt kender detaljerne i jeres nuværende gulv (og fundamenter) kan jeg ikke blive så præcis. Men der skal både være plads til kapillarbrydende lag, (fugtsikring) og så isolering.

Betonen med gulvvarmen fylder 10 cm, og vi skal minimum have 15 cm kapillarbrydende lag, såsom coated lecanødder eller lign. under betonen. Derfor vælger nogen denne løsning, plus/minus et isoleringslag ude langs med ydervæggene og fundamenterne. Men så graver man dybere ud i kælderen ind ad til, hvorved man så kan få plads til mere isolering. En slags trappeløsning, hvor man øger isoleringstykkelsen i takt med at man kommer længere væk fra fundamenterne, så man ikke graver ud under disse.

Mange har dog god gavn af at understøbe fundamenterne, for dermed både at sikre et godt og velisoleret lag, samt radonsikre OG skabe en bedre loftshøjde i kælderen end før.

Sidst, skal vi huske §276 i Bygningsreglementet som siger:

Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et forøget energiforbrug, kan udføres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser.

Altså skal I ved jeres renovere kompensere for disse tiltag, som øger energiforbruget. Det kan være alt fra nye vinduer til isolering af ydervæggene i kælderen.

Hyr evt. en uvildig byggesagkyndig til at rådgive jer om disse forhold og denne ombygning. Arbejdet dernede er dyrt og omfattende lige meget hvad. Men værre vil være, at I bruger 200.000 kr. på en lidt dårlig og uholdbar løsning, hvis I kunne få den helt rigtige og gode løsning for 300.000 kr.

*Beløbene er relative, og givet for eksemplets skyld.

PS. Den typisk dyre isoleringsfolie som mureren er så glad for, kan evt. bruges ude langs kanterne af huset, (hvor isoleringen er tynd) oven på det kapillarbrydende lag, hvor den samtidig kan bruges som radonspærre langs med kanterne.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden