Tema

Håndværkerfradrag

Få billigere energirenovering, rengøring og havearbejde med håndværkerfradraget. Læs, hvad håndværkerfradraget er, hvordan du får håndværkerfradrag, samt hvad du kan – og ikke kan – få fradrag for. Du kan også beregne præcis, hvad du kan få for dit håndværkerfradrag.

Hvad er håndværkerfradraget?

Håndværkerfradraget, eller BoligJobordningen som den hedder, blev med finanslovsaftalen for 2018 gjort permanent og kan derfor også bruges for 2020 og frem. Folketinget har lavet en særlig forhøjelse af fradraget i 2021, for at afbøde de samfundsøkonomiske effekter af COVID-19.

Ordningen giver fradrag for lønnen til udvalgte serviceydelser og håndværkerydelser, deriblandt en række energiforbedringer, installation af tyverialarmer, radonsikring og bredbånd, men også for rengøring, børnepasning og havearbejde.

Hvor meget kan du få håndværkerfradrag for i 2021?

Du kan i 2021 få håndværkerfradrag for 50.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Fradraget kan benyttes til at dække lønninger til håndværkere samt for serviceydelser. Fradraget dækker ikke materialer eller lignende.

Håndværkerfradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som giver et tilskud på ca. 26 % af lønudgiften. Dvs den reelle besparelse af fradraget er procentsatsen fratrukket omkostningen til løn, så du får ca. 780 kr i besparelse, hvis dit håndværkerfradrag er på 3.000 kr. Servicefradragets skatteværdi i 2021 er lidt større - på 35 %.

Du kan pr. person få fradrag for dine håndværksydelser op til:

 • 25.000 kr. i 2021
 • 12.500 kr. i 2020
 • 12.200 kr. i 2019
 • 12.000 kr. i 2018

Du kan pr. person få fradrag for dine serviceydelser op til:

 • 25.000 kr. i 2021
 • 6.200 kr. i 2020
 • 6.100 kr. i 2019
 • 6.000 kr. i 2018

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2020 og 2021?

Udvalgte håndværkesydelser

 • Udskiftning af vinduer, ruder og yderdøre
 • Udvendigt malerarbejde
 • Isolering af tag, ydervæg, gulv
 • Installation af grønne energikilder
 • Radonsikring

Serviceydelser

 • Rengøring af boligen
 • Vinduespudsning
 • Almindeligt havearbejde
 • Børnepasning

Der er en lang række meget specifikke håndværks- og serviceydelser på listen. De nævnte ydelser herover er forsimplede beskrivelser. Så hvis du er det mindste i tvivl om du kan få håndværkerfradrag for din opgave, kan du med fordel læse hele den uddybende liste i linket herunder.

Beregn dit håndværkerfradrag for 2021

Se betingelser og beregnerens forudsætninger

 • Priserne kan være meget forskellige afhængige af bl.a. boligen, og hvor du bor i landet. Alle priser er inkl. moms. I forbindelse med fx faskiner, ventilation m.m. er udgangspunktet for beregningerne et almindeligt etplanshus på 140 m2
 • Denne beregner er til fradraget for klimasikring og energirenovering, hvor du højst kan få 25.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år pr. år. Du kan også få op til 25.000 kr. i fradrag for serviceydelser som vinduespudsning og rengøring, men det er ikke med i denne beregner
 • Skatteværdien af håndværkerfradraget er sat til ca. 26 procent
 • Du skal kun udfylde antal personer, opgavetype og antal/størrelse - så beregnes pris, arbejdsløn og fradrag
 • Følgende ting, som det også er muligt at få håndværkerfradrag for, er af forskellige årsager ikke med i beregneren: Vejrkompenseringsanlæg, husstandsvindmøller.

Betingelser

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 25.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så indtaste hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 25.000 kr.

Indberetning af håndværkerfradrag

 1. Du skal indberette udgifterne til Skattestyrelsen på skat.dk.
 2. Du kan indberette ved at ændre din forskudsopgørelse i feltet 'Håndværkerfradrag' eller ved at klikke på linket 'Indberet håndværkerfradrag'.
 3. Følg vejledningen og udfyld de påkrævede felter med betalingsdato, udførerens CVR-oplysninger samt din udgift uden moms til håndværkerens løn.
 4. Herefter bliver beløbet automatisk overført til årsopgørelsen.

Hver person i husstanden, der skal benytte håndværkerfradraget, skal indberette sin andel af udgiften. Hvis I ægtefæller, er det underordnet, hvem der har betalt regningen, men I skal begge indberette oplysningerne. Skal andre i husstanden over 18 år benytte fradraget, kan de kun få fradrag for den andel af regningen, som de har betalt.

Hvornår kan jeg indberette håndværkerfradrag?

Du kan som udgangspunkt indberette dit håndværkerfradrag når som helst. Men hvis du vil benytte det for et givent år, skal du være opmærksom på to frister:

 1. Fristen for betaling: Senest to måneder efter årsskiftet.
 2. Fristen for indberetning: Senest 1. maj året efter.

Det betyder, at hvis du vil benytte håndværkerfradrag for 2019, skal du have betalt regningen digitalt senest 29. februar 2020 og have indtastet fradraget på skat.dk senest 1. maj 2020.

Betaler eller indberetter du senere, vil fradraget gælde for indeværende år.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

Privat person

Fradraget gælder pr. person over 18 år, der bor i husstanden, mens arbejdet udføres. Så hvis arbejdsopgaven opfylder betingelserne, kan du bruge håndværkerfradraget.

Ægtefæller

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget, uanset hvem der har betalt regningen. Hver person kan bruge sit eget fradrag og skal selv indtaste oplysningerne.

Børn

Hjemmeboende børn over 18 år kan benytte håndværkerfradraget. De skal dog have betalt en del af regningen digitalt og fradraget gælder for deres indkomst.

Sommerhus

Du kan få fradrag for din fritidsbolig, hvis du betaler ejendomsværdiskat. Men du har kun ét fradrag, der altså skal deles mellem din helårs- og fritidsbolig.

Lejlighed

Du kan få fradrag uanset om du bor til eje, leje eller andel, så længe du selv betaler for arbejdet, selv har vedligeholdelsespligt, selv må iværksætte arbejdet og bor i boligen.

Eksisterende bolig

Fradraget gælder kun for vedligeholdelse af eksisterende boliger. Du kan derfor ikke få fradrag, hvis du bygger nyt.

Betingelser for at bruge ordningen

For at kunne få håndværkerfradraget skal du - og det udførte arbejde - leve op til en række krav:

 • Regningen skal være betalt elektronisk.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura eller skriftlig erklæring. 
 • Håndværkerydelser skal være udført af en momsregistreret virksomhed. Serviceydelser kan udføres af privatpersoner.
 • Du må ikke få andre offentlige tilskud til arbejdet, fx energitilskud.
 • Du kan kun få fradrag for arbejde udført på eksisterende byggeri.
 • Er det en helårsblanding skal du bo i boligen imens arbejdet bliver udført.
 • Du skal have skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Hvis du bor i andel- eller lejebolig, skal du have vedligeholdelsret over boligen.

Bliv klogere på håndværkerfradraget

Typiske spørgsmål om håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag 2021 - hvor meget kan jeg få i ydelse?remove

Folketinget har lavet en særlig forhøjelse af fradraget i 2021, for at afbøde de samfundsøkonomiske effekter af COVID-19. Du kan få fradrag for 50.000 kr. pr. person i 2021. Læs hvilke ydelser, der er dækket, her.

Hvad koster håndværkerfradraget for samfundet?remove

Håndværkerfradraget forventes at koste staten omkring 455 millioner kr. i 2018 og 445 millioner kr. fra 2019 og frem. Derudover administrationsomkostninger på 2,9-6,5 millioner kr. årligt.

Skatteministeriet oplyser, at hvis man tæller alle fradragene i ordningens levetid sammen, så har danskerne rundt regnet fået 11 mia. kr. i fradrag for udgifter til håndværks- og serviceydelser foretaget i hjemmet. Skatteværdien af det samlede fradragsbeløb er knap 3,2 mia. kr. Efter tilbageløb af moms og afgifter samt ændret adfærd skønnes håndværkerfradraget at have kostet statskassen ca. 2,1 mia. kr. i 2015-2017.

Hvilke ydelser giver ikke fradrag i 2020?remove

Håndværkerfradraget blev i 2018 gjort permanent, og samtidig blev enkelte ydelser droppet. Det drejer sig om installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning til energiforbedringer, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til el-biler og kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly. Læs om hvad der giver fradrag her.

Hvordan skal jeg betale håndværkeren?remove

Du skal betale regningen digitalt for at kunne benytte håndværkerfradraget. Regningen skal være betalt senest to måneder efter årsskiftet for det år du vil bruge det. Læs alle krav her.

Kan jeg få håndværkerfradrag og andre tilskud?remove

Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger. Læs alle krav her.

Hvordan deler jeg fradraget med min ægtefælle?remove

Er I ægtefæller eller samlevende, kan I begge bruge håndværkerfradaget til at dele regningen imellem jer - uanset hvem af jer, der har betalt regningen. For at bruge det, skal I hver især indtaste jeres del af fradraget på skat.dk. Læs mere her.

Skal jeg være 18 år, når arbejdet går i gang?remove

Du skal fylde 18 år inden udgangen af det år, arbejdet bliver udført, for at kunne benytte håndværkerfradraget. Husk også, at det er dit personlige skattefradrag, så det virker kun, hvis du har en indkomst. Læs alle krav her.

Håndværkerfradrag som lejer?remove

Du kan få håndværkerfradrag uanset om du bor til eje, leje eller andel. Men du skal leve op til følgende krav: Du skal selv betale for arbejdet, du skal have vedligeholdelsespligt, du skal selv iværksætte arbejdet og du skal bo i boligen.

Er håndværkerfradrag med eller uden moms?remove

Du skal indberette dit håndværkerfradrag uden moms - og kun for arbejdslønnen. Det skulle gerne fremgå af din regning.

Kan jeg få fradrag fra arbejde, jeg selv har udført?remove

Du kan ikke få fradrag til udgifter for personer, der bor i den bolig, hvor arbejdet er udført.

Hvilken type havearbejde kan jeg få fradrag for?remove

Håndværkerfradraget dækker almindelgt havearbejde, fx græsslåning, klipning af hæk, beskæring af buske og træer, fliserensning og snerydning. Det gælder ikke større haveopgaver som træfældning og fjernelse af væltede træer.

Hvad får jeg i fradrag for rengøringshjælp?remove

Du kan spare flere tusinde kroner på din rengøringshjælp ved at benytte håndværkerfradraget. Læs mere her.

Kan jeg få håndværkerfradrag for indvendigt malerarbejde?remove

Nej, håndværkerfradraget dækker kun udvendigt maleriarbejde, fx vinduesrammer, døre og ydervægge. Det dækker dog ikke maling af tag, herunder udhæng, vindskeder og sternbrædder.

Kan jeg få tilskud og fradrag for solceller og vindmølle?remove

Håndværkerfradraget gælder kun for solfangere, solceller og husstandsvindmøller, så længe der ikke modtages andre tilskud til etablering og drift.

Hvordan får jeg håndværkerfradrag for afmontering af brændeovn?remove

Afmontering af eksisterende brændeovn og pejs dækker både afmonterningen, bortskaffelsen og tilmuring af skorstenen, men dækker ikke indvendigt malerarbejde. Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmonteres af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke får tilskud gennem skrotningsordningen.

Kan jeg få fradrag for min au pair?remove

Du kan ikke få fradrag til udgifter for personer, der bor i den bolig, hvor arbejdet er udført.

Er dit spørgsmål ikke besvaret herover, kan du spørge vores gratis brevkasse.

Spørg Bolius