Flere og flere henvendelser til giftlinjen

Siden 2006 har sundhedspersonale og almindelige borgere ringet ind til Giftlinjen og fået hjælp ved giftuheld.

I 2006 modtog Giftlinjen lidt over 5.000 henvendelser om året. Det tal har været støt stigende lige siden og nåede i 2014 et niveau på ca. 24.000 henvendelser.

Det lyder umiddelbart ildevarslende, men er faktisk ubetinget godt nyt, forklarer overlæge Niels Ebbehøj fra Giftlinjen.

-  Stigningen i antallet af henvendelser skal ikke tolkes som et udtryk for, at der er kommet mere kemi i vores hverdag, eller at kemien er blevet farligere. Stigningen er udelukkende et udtryk for, at folk i dag ved, hvor de skal ringe hen, hvis de oplever giftuheld. Og det er positivt. For så belaster borgerne ikke unødigt skadestuen, ligesom færre selv prøver at afhjælpe uheldene – eksempelvis forældre, der stikker fingrene ned i halsen ned på deres børn uden at vide, hvad de laver, siger han.

Pas på børnenes forsigtighedsmekaniske omkring giftstoffer

Netop børn udgør den største risikogruppe, når det handler om indtagelse af farlige giftstoffer i hjemmet.

- Det er en del af børns natur, at de oplever verden ved at smage på den, og det skal de fortsat have lov til. Men man kortslutter børns forsigtighedsmekanisme, når voksne eksempelvis lader meget farlige væsker stå fremme, eller når de omhælder kemiske produkter fra deres oprindelige beholder til en beholder, som ikke er beregnet til at opbevare giftstoffer i, siger Niels Ebbehøj.

De farligste giftige væsker i dit hjem

Blandt de farligste og potentielt dødbringende væsker i husholdningen er:

 • Afløbsrens
 • Kølervæske
 • Olielampevæske
 • Grilltændvæske
 • Meget basiske eller sure rengøringsmidler

 

Hæld IKKE kemiske væsker i andre beholdere

- Problemet er, at man omhælder giften fra den oprindelige beholder med advarselstegn, brugsanvisning og børnesikret kapsel til en sodavandsflaske, som alle forbinder med noget drikkeligt, siger Niels Ebbehøj.

- Når børn drikker af en flaske uden advarselssignaler, drikker de oftest af tørst og ikke af nysgerrighed. De når derfor at få betydeligt større mængder af væsken ned i maven, og derfor bliver giftvirkningen tilsvarende større. Modsat er det vores erfaring, at et lille barn, som i nysgerrighed undersøger et giftstof i den oprindelige beholder, ofte vil kunne identificere produktet og ikke forbinde det med almindelige mad- eller drikkevarer. Hvis det endelig lykkes for barnet at åbne børnesikringsmekanismen, vil det normalt kun forsøge sig med en lille slurk, som oftest spyttes ud igen, siger Niels Ebbehøj.

4 råd til at beskytte dine børn mod giftstoffer i hjemmet

 1. Begræns mængden af giftstoffer, der opbevares i hjemmet, til det allermest nødvendige.
 2. Undlad at opbevare giftige produkter, der ikke skal anvendes i hjemmet.
 3. Kassér rester af giftstoffer i stedet for at gemme dem.
 4. Opbevar altid giftige stoffer i deres originale emballage under lås og uden for børnenes rækkevidde.

Kilde: Niels Ebbehøj, overlæge, Giftlinjen

Pas på: Her er kemikalierne rum for rum

Det er de færreste kemikalier i hjemmet, som kan være akut livstruende. De fleste lever du side om side med i din hverdag. Men det betyder ikke, at de er ufarlige.

Her har vi gennemgået en typisk bolig og listet de ting, du skal være opmærksom på, for at undgå unødig kemi i hjemmet rum for rum.

Bryggerset

 • Vælg svanemærket vaskemiddel og rengøringsmiddel. Vælg miljømærkede rengøringsmidler og vaskemiddel.
 • FØLG brugsanvisninger. Vend beholderne med rengøringsmidler om, læs brugsanvisningen grundigt og FØLG den. Hvis der står, at du kun må bruge produktet udendørs og med handsker, står det der af en årsag.
 • Pas på børnesikringen. Opbevar rengøringsmidlerne langt væk fra børn. Såkaldt børnesikrede beholdere er kun designet til at forlænge den tid, det tager et barn at åbne beholderen. De er ikke designet til at være umulige at åbne.

Garderoben

 • Brug tekstiler med begrænset kemi: Det er endnu ikke tilstrækkelig udbredt, men man kan få tekstiler, der enten er Svanemærket eller har andre mærkninger, der garanterer begrænset kemi i tøjet.
 • Vask nyt tøj: Vask nyt tøj inden brug, så overskydende kemi vaskes ud af tøjet.
 • Pas på antibakterielt tøj: Vær opmærksom på antibakterielt tøj. Det kræver kemi at give tøj eksempelvis bakteriedræbende egenskaber.
  Køkkenet
 • Opbevar mad rigtigt: En affaldspose er fremstillet til at opbevare affald i og kan ikke bruges som frysepose. En bøtte til is er efter samme logik fremstillet til opbevaring af is i en fryser og skal eksempelvis ikke bruges til opvarmning af lasagne i en mikrobølgeovn. Glasbeholdere er gode, fordi de ikke afgiver kemi.
 • Køb økologiske madvarer. Hvis du har mulighed for det, så køb økologisk. Der bliver stillet skrappere krav til produktionen, og du undgår en masse rester af sprøjtemidler i din mad.
 • Pas på perfluorerede stoffer i emballage. Fx imadpapir og bagepapir. Perfluorerede stoffer er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Vælg Svanemærket mad- og bagepapir, så undgår du dem. Der findes også perfluorerede stoffer i pizzeriaets pizzabakker, så få hurtigt pizzaen over på en tallerken og lad være med at opbevare eventuelle rester i pizzabakken. Op pop dine popcorn i en gryde, så du undgår perfluorerede stoffer fra popcornsposen, der bruges i mikrobølgeovnen.

Børneværelset

 • Genbrug ikke gammelt legetøj. Det er hyggeligt at genbruge ældre søskendes eller måske endda forældrenes gamle legetøj, men det er ikke altid særligt sundt. Legetøjet kan nemlig være fyldt med de plastikblødgørende ftalater. Der har været forbud mod de tre farligste ftalater i legetøj og småbørnsartikler siden 2007, så smid det gamle legetøj ud og køb noget nyt.
 • Hold opsyn når børnene leger med kemiske produkter. Som eksempelvis lim, maling og kosmetik til børn eller dukker.

Soveværelset

 • Vaske sengetøj inden brug. Det kan indeholde overskudsfarve og overskudskemikalier.
 • Undgå elektronik i soveværelset. Tv, dvd-afspiller og musikanlæg gasser af og afgiver kemikalier, når de varmes op, og det trækker vi ned i lungerne, når vi sover. Undgå eller sluk derfor elektroniske apparater og husk at lufte ud jævnligt.

Badeværelset

 • Kig efter miljømærkerne på pleje- og vaskeprodukter. Overvej også, hvilke mængder du smører på din krop, når du bruger produkterne.
 • Gå uden om Colgate Total-tandpasta. Det indeholder stoffet triclosan, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og for at skabe antibiotikaresistens.
 • Pas på hårfarvningsprodukter. Produkterne er ofte fyldt med kemi. Nøjes evt. med at få lavet striber i håret eller bruge skyllefarve i stedet for at bruge permanent hårfarve.
 • Pas på vådservietter. Du putter kemi på dit barns hud, hvis du bruger vådservietter. Brug en våd klud.

Pas på kemi i hverdagen - generelle gode råd

 • Undgå spraydåser. Indholdet i en spraydåse hænger længe i luften og bliver trukket dybt ned i lungerne, når du trækker vejret. Imprægnér fx dine sko udenfor.
 • Begræns brug af stearinlys. Brug en lyseslukker-klemme, så vægen ikke soder unødigt, når du slukker lyset.
 • Brug ikke duftfriskere
 • Brug produkter til det, de er beregnet til. En sofa lavet af industripaller eller armbånd lavet af cykelslanger ser måske smart og kreativt ud. Men hensigten med materialerne har aldrig været at være i tæt kontakt med mennesker
 • Hold øje med MAL-koden på fx maling, lim og fugemasse. MAL-koden fortæller, hvordan du skal beskytte dig mod den sundhedsrisiko, der kan være ved at arbejde med produktet. MAL-koden består af 2 tal med en bindestreg imellem. Det første tal angiver sundhedsrisikoen ved indånding (fra 00 til 5), det andet tal angiver sundhedsrisikoen ved direkte hudkontakt eller indtagelse (fra 1 til 6). Vælg det produkt med den lavest mulige MAL-kode – eksempelvis 00-1 – og husk grundig ventilation og evt. brug af åndedrætsværn ved høj MAL-kode før bindestregen.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Kemi, Miljøstyrelsen

Blomsten og svanen

Blomsten og Svanen er de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Når et produkt er mærket med det fælleseuropæiske Blomsten eller det nordiske Svanen er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.

På mange områder stiller mærkerne samme krav til produkterne, men Svanen stiller på enkelte områder skrappere krav til produkterne.

LÆS MERE om blomsten og svanen

Symboler på farlige husholdningsprodukter

Farlige kemiske stoffer og produkter skal mærkes, så du som forbruger kan se, hvordan produktet kan være farligt, og hvordan produktet skal håndteres.

Hidtil har vi kendt faremærkningen som orange faresymboler, men disse symboler er i gang med at blive udskiftet med nye EU-farepiktogrammer, som har en rød ramme på højkant og hvid baggrund. Selve symbolet for det enkelte faresignal bliver i de fleste tilfælde ikke ændret væsentligt.

 1. Sundhedsfare. Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed.
 2. Ætsende. Kemikalier, som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætser metal
 3. Brandfarlig. Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer
 4. Miljøfare. Kemikalier, som er farlige for miljøet
 5. Kronisk sundhedsfare. Kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplantningsevnen. Omfatter også kemikalier, som giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding
 6. Brandnærende. Kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til forbrændingen af et andet materiale
 7. Akut giftig. Kemikalier, som er akut giftige ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. Kemikalier med dette piktogram kan være livstruende
 8. Gasser under tryk. Gasser i beholdere under tryk (2 bar eller højere)
 9. Eksplosiv. Eksplosive kemikalier og artikler (genstande)

Kilde: Miljøstyrelsen