Kort resumé

 • Skimmelsvamp kan ofte vaskes af, men i nogle tilfælde skal de angrebne materialer fjernes og udskiftes.
 • Det er vigtigt at finde og eliminere årsagen til skimmelsvampen for at forhindre fremtidige angreb.
 • Ved større angreb anbefales det at søge professionel hjælp til fjernelse og undersøgelse af skimmelsvamp. 

Hvornår bør du fjerne skimmelsvamp?

Man kan ikke fastlægge, hvor meget skimmelsvamp der skal til, før det er sundhedsskadeligt. Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for svampene. Det er langt fra alle, der reagerer på skimmelsvamp, og som altså er allergiske. Det er mere almindeligt at være allergisk over for pollen, dyr eller husstøvmider, end det er at være allergisk over for skimmelsvamp. Det vurderes at være 1-3 procent af befolkningen.

Skimmelsvampe findes overalt i naturen, og det er relativt få danskere, som bliver skimmelsvampe-allergikere.

Uanset omfanget af skimmelsvampen, bør du gøre noget straks, hvis:

 • Der er beboere, som reagerer kraftigt på skimmelsvamp

Du bør gøre noget hurtigst muligt, hvis:

 • Du registrerer områder på mere end 20x20 cm. med skimmelsvamp på overflader eller i nogle af de konstruktioner, som støder op til beboelsesrum. Det gælder bl.a. i stuer, værelser, køkken, bad og andre rum, som bruges meget, fx kælderrum, der er indrettet til hobbyrum el.lign.
 • Du konstaterer større områder i krybekældre under beboelsesrum, hvor det er muligt, at der kan trænge luft fra krybekælderen op i rummet.
 • Du konstaterer skimmelsvamp i konstruktioner, hvorfra der kan trænge skimmelsvampe eller sporer ind i opholdsrum. Det er fx konstruktioner med indvendig efterisolering, hvor dampspærren ikke er tæt.

Du bør gøre noget, men det er ikke så presserende, hvis:

 • Der er mindre end 1-3 kvadratmeter med skimmelvækst i rum, hvor du kun opholder dig kortvarigt. Det vil typisk være i ubenyttede kælderrum eller lofts- og tagrum.

Bliv klogere på skimmelsvamp i videoen her

Hvordan fjerner du et mindre angreb af skimmelsvamp?

Lad være med at gå i panik, hvis du opdager, at der er et angreb af skimmelsvamp i din bolig.

Skimmelsvampe findes alle steder. For at skimmelsvampen kan gro kræves der organisk materiale, ilt og fugt. Organiske materialer og ilt findes overalt, så det er fugten, du skal koncentrere dig om at få elimineret. Der kommer naturligvis fugt i badeværelset, men hvis du tørrer overflader af og lufter grundigt ud, bør det ikke være et problem. Men man kan ofte se angreb af skimmelsvamp, fx i fuger, hjørner og på lofter, vægge og gulve. Desuden findes der ofte skimmelsvamp i kanten ved ruderne på vinduesrammer, især på soveværelser og i badeværelset.

Årsagen til angrebet på badeværelsesvinduer sker, fordi den varme, fugtige luft fortættes på ydervægge og vinduer. Det danner dug, og dermed har man fugtkilden, som kræves for, at der kan opstå skimmelvækst.

Du kan hurtigt gøre noget ved problemet. Der findes en række rengøringsmidler på markedet, som er skimmeldræbende og desinficerende.

Sørg for at følge produktanvisningen nøje. Lad være med at overdosere, selvom det kan være fristende. Midlerne kan være skadelige for miljøet.

Bemærk, at bekæmpelsesmidlerne og desinfektionsmidlerne ikke fjerner evt. misfarvninger, der kan opstå som følge af svampevæksten.

Det er en god idé at gøre grundig rent, efter at du har fjernet et angreb af skimmelsvamp. På den måde fjerner du så mange svampesporer som muligt fra det eller de rum, der har været angrebet. Der vil altid være sporer i luften, fordi de også optræder helt naturligt i luften udenfor, men du kan altså minimere antallet af spore indendørs ved at gøre grundigt rent.

Støvsug og vask møbler og gulv grundigt. Husk at bruge en støvsuger med HEPA-filter, så du ikke spreder skimmelsvampesporer ud over det hele.

Vask tøj, sengetøj og alt løst tekstil - fx tæpper og puder - der kan tåle det. Du behøver ikke at vaske ved en høj temperatur, en almindelig vask er nok til at slå sporer ihjel. Hvis du har tekstiler, der ikke kan tåle at blive vasket, kan du sende dem til rensning.

Hvis du har papirer, bøger eller lignende genstande, der er angrebet af skimmelsvamp, som du ikke selv kan rense, men som er vigtige at bevare, må du søge hjælp hos et professionelt firma.​

Hvad skal du gøre, når du opdager et større angreb af skimmelsvamp?

Er der større områder med skimmelvækst, eller lugter der muggent, er det en god idé at få undersøgt boligen grundigt, før du gør noget. Du skal få identificeret de steder, hvor der kommer så meget fugt, at der kan vokse skimmelsvamp. Ellers risikerer du at bruge mange penge på at fjerne skimmelvæksten blot for at opdage, at problemet vender tilbage efter kort tid.

Før du går i gang med at fjerne skimmelvæksten, bør du bl.a. undersøge følgende:

 • Hvor meget skimmelvækst er der i boligen?
 • Hvor vokser svampene?
 • Hvad er årsagen til skimmelvæksten?
 • Vokser svampene i eller lige op til beboelsesrum, eller vokser de på steder, hvor du ikke kan komme i kontakt med dem eller deres sporer?
 • Er der skimmelsvampe i skjulte konstruktioner?
 • Hvilke arter skimmelsvampe vokser i boligen, og hvor sundhedsskadelige er de?

Det er en god ide at få et firma med ekspertise i skimmelsvampe til at foretage denne undersøgelse. Man kan ikke selv undersøge skjulte konstruktioner for skimmelsvamp.

Skimmelsvamp-analyse og skimmelsvamp-test

I nogle tilfælde er man nødt til at foretage forskellige målinger for at konstatere, om der er skimmelvækst, såsom måling med aftryksplade eller mycometer-test.

Det kan også være nødvendigt at åbne op til de bagvedliggende konstruktioner, hvis der er mistanke om angreb i lukkede konstruktioner.

Fjern fugten, før du fjerner skimmelsvampene

Før du går i gang med at fjerne skimmelsvampe, er det også meget vigtigt at finde årsagen til, at svampene overhovedet er i boligen.

Skimmelsvamp kræver fugt for at gro, og der bør ikke være så meget fugt i boligen, at der kan vokse skimmelsvamp. Så årsagen til fugten skal findes. Hvis du ikke sørger for at fjerne fugten og årsagen til den, vil skimmelsvampene komme tilbage efter kort tid.

Der kan være mange årsager til, at der er fugtigt i boligen. Fugten kan fx skyldes:

 • Manglende udluftning af boligen.
 • Uhensigtsmæssig adfærd, fx at du tørrer tøj i boligen, undlader at lufte ud efter badet eller ikke tænder emhætten, når du laver mad.
 • Utætte eller dårligt isolerede vinduer.
 • Dårligt isolerede vægge, som giver kondens på kolde overflade.
 • Et utæt tag.
 • En vandskade, fx oversvømmelse eller et sprunget vandrør.

Har du haft vandskader, så sørg for, at de er tørret helt ud, så skimmelsvampen ikke længere kan vokse der. Først når du er nået så langt, giver det mening at fjerne skimmelvæksten.

Selvom skimmelsvampe dør, når de tørrer ud, er det nødvendigt at fjerne angrebet helt. De indtørrede skimmelsvampe kan nemlig stadig afgive sporer, og nogle svampe dør ikke, selvom de tørrer ud. De vil genoptage væksten, hvis der igen bliver tilstrækkeligt fugtigt.

Rester af døde skimmelsvampe i støv menes også at kunne give symptomer hos mennesker, der er følsomme over for skimmelsvampe.

Hvis skimmelsvampen er opstået på grund af en skade, som dit forsikringsselskab har dækket, dvs. som følgeskade, kan forsikringsselskabet som oftest hjælpe med at få afrenset skimmelsvampen.

Du kan evt. undersøge, om det er et forhold, som din ejerskifteforsikring vil dække.

Hvordan fjerner du et større angreb af skimmelsvamp?

Der findes flere forskellige metoder, som kan bruges til at fjerne skimmelsvamp. Hvilken der skal bruges i din bolig, afhænger bl.a. af, hvor stort et område, der er angrebet, og hvor skimmelvæksten findes.

Fjern selv skimmelsvamp

Husk, at uanset hvilket produkt du vælger, er det vigtigt at støvsuge området, der skal behandles, vaske med et skimmeldræbende produkt og skylle af igen.

Der findes en del forskellige midler, som kan benyttes til at fjerne mindre angreb af skimmelsvamp. Nogle er godkendte som svampemiddel og kan bruges til at afrense og desinficere områder med skimmelsvamp.

Kræver det særlige sikkerhedsforanstaltninger at fjerne skimmelsvamp?

Der er vigtigt at afgrænse det rum eller det område i et rum, hvor man er i gang med at afrense. Skimmelsvampesporerne og -støv fra afrensningen må ikke brede sig ud i boligens andre rum.

Man kan fx afgrænse området med en såkaldt støvskillevæg, som kan laves ved hjælp af 2 lag plastikdug, som sættes fast til gulv, vægge og lofter. Afgrænsningen skal gøres helt tæt, fx ved at bruge tape langs kanterne, da skimmelsporer ellers kan slippe ud gennem selv små utætheder.

Det er en god idé at lave en sluse der, hvor man går ud og ind af rummet eller det afgrænsede område, så skimmelsporerne ikke så let kan slippe ud.

De personer der foretager selve afrensningen, skal bære sikkerhedsudstyr, så de ikke udsætter sig selv for unødig risiko. Der kan være meget store mængder skimmelsvamp i luften, mens man arbejder med afrensningen. Sikkerhedsudstyret kan være en støvtæt sikkerhedsdragt, handsker og åndedrætsværn.

Eksempler på, hvordan du behandler skimmelsvampen

 • Hvis der er tale om mindre pletter af skimmelsvampe, fx på lofter, vægge, gulve eller i fuger på badeværelset, er det ret nemt selv at vaske angrebene væk. Årsagen til skimmelvæksten er kendt, så det er blot at rense af
 • Især gummifuger på badeværelset kan være angrebet af skimmelsvamp, som kan være svært at fjerne. Her er løsningen at skifte fugen
 • Normalt vil faste, uorganiske materialer ikke være angrebet af skimmelvækst, medmindre de er meget våde og beskidte. Det er dog alligevel vigtigt, at de rengøres grundigt for at fjerne sporer og støv med skimmelsvampe i
 • Bløde og porøse materialer, fx isolering og tæpper, kan ikke renses. De må fjernes og skiftes ud med nye, rene materialer. Pak materialerne godt ind i plastik og fjern dem, så skimmelsvampen ikke spredes til andre dele af boligen
 • Hvis skimmelen vokser inde i faste materialer, fx i pudset på væggene, kan det være nødvendigt at slibe eller høvle den angrebne del af væggen væk og pudse den op igen
 • Hvis skimmelen vokser på træværket i tagkonstruktionen, vil de kunne renses fx med tørdamp
 • Det er vigtigt at støvsuge grundigt, så du fjerner alt støv og skidt, som der kan være skimmelsvampe eller sporer i

Hvad koster det at få fjernet skimmelsvamp?

Det er desværre ofte både omfattende og dyrt at få fjernet større angreb af skimmelsvamp.

Det er ikke muligt at give et prisoverslag, da prisen vil afhænge af mange faktorer, fx:

 • Hvor omfattende skimmelvæksten er.
 • Hvor skimmelsvampene vokser.
 • Om der er skimmelvækst inde bag de synlige overflader.
 • Om materialerne skal erstattes med nye, eller skimmelvæksten kan renses af.
 • Hvilke materialer der er tale om.
 • Hvilken afrensningsmetode der skal bruges i det konkrete tilfælde.

I hvert enkelt tilfælde er det meget vigtigt at overveje de forskellige muligheder grundigt og derefter vælge den løsning, der både er mest effektiv, praktisk og billig.

I nogle tilfælde vil det være nemmest og billigst at udskifte de angrebne materialer, mens det i andre vil være bedst at rense dem for skimmelvækst.

Det kan blive dyrt at fjerne skimmelsvamp, hvis svampene vokser inde i konstruktioner, som ikke umiddelbart er til at komme til. I så fald kan det i stedet være en løsning at indkapsle skimmelsvampene, så husets beboere ikke kommer i kontakt med svampe eller sporer. 

Hvornår skal du have professionel hjælp?

Har du områder med skimmelsvamp, der er større end 20x20 cm i beboelsesrum og 2 m2 i loftsrum, bør du have en professionel rådgiver til at afdække årsagen på problemet, så I kan finde den bedste løsning. Du kan fx kontakte et professionelt svampebekæmpelsesfirma.

Professionel afrensning af skimmelsvamp kan forgå ved hjælp af tørdamp eller varme sammen med grundig støvsugning. Her benyttes ingen kemi.

Varmen dræber de levende svampe og den grundige støvsugning fjerner svampesporene, som kan give allergi, selv om de ikke er levende.

Det kan også foregå ved kemisk rens og ved at bruge is til at fryse svampene væk.