Hvordan tester du for skimmelsvamp i din bolig?

Hvis du har mistanke om, at din bolig er angrebet af skimmelsvamp, er det vigtigt at få det undersøgt nærmere, da skimmelsvamp i boliger i værste fald kan gøre beboerne syge. Ofte er næsen og øjnene ganske glimrende redskaber til at lokalisere skimmelsvamp. Men er der tale om vækst af skimmelsvamp  i en lukket konstruktion, kan det være svært at konstaterer. 

I nogle tilfælde er det heller ikke lige til at finde ud af omfanget, og så kan det anbefales at finde et uvildigt firma, der kan undersøge din bolig for dig.

Der findes flere mere eller mindre gode målemetoder til at lokalisere og vurdere omfanget af tilstedeværelsen af skimmelsvamp. Teknologisk Institut anbefaler og anvender disse fire metoder:

 • Måling ved hjælp af aftryksplade
 • Mycometer-test
 • Luftmåling
 • DNA-test

Ofte er en kombination af to slags prøver det optimale. Der findes også andre prøvemetoder, bl.a. tapeprøve og opsamling af skimmelsvampe på stedet. Er skimmelsvampen skjult, kan det også være en mulighed at få besøg af en skimmelhund, som er trænet til at lugte sig frem til skimmelsvamp.

Hvordan testes der for skimmelsvamp med aftryksplader?

En aftryksplade er en plade med et vækstmedium, dvs. et materiale, som skimmelsvampene kan leve af og vokse på. Pladen trykkes mod den overflade, hvor der forventes, at der er skimmelsvamp. Der foretages en kontrol på en overflade, hvor man ikke tror, der er skimmelsvamp. Aftrykspladerne sendes til et laboratorium, hvor de dyrkes.

På laboratoriet tælles svampekolonierne, og de forskellige typer skimmelsvamp bestemmes. På den måde er det muligt at skelne mange forskellige skimmelsvampe, der findes.

Nogle skimmelsvampe lever hovedsageligt på materialer som pap, fx det, der er på en gipsplade, mens andre skimmelsvampe vokser på træ eller puds. Ved præcis at finde ud af, hvilke typer skimmelsvamp der er tale om, og hvad de lever af, er det nemmere at lede efter dem.

Fordele ved aftryksplader

 • Det er muligt at bestemme typen af skimmelsvampe
 • De fleste typer skimmelsvampe bliver fundet
 • God til at bestemme, om skimmelsvampene er væk efter en renovering.

Ulemper ved aftryksplader

 • Det tager 4-6 dage at få resultatet.
 • Det kræver et laboratorium og eksperter at artsbestemme skimmelsvampene.

Hvordan undersøges der for skimmelsvamp med en Mycometer-test?

En anden meget anvendt metode, når der skal testes for skimmelsvamp, er Mycometer-testen. Du kan selv lave testen, som foregår, ved at du tager en steril vatpind og kører den hen over den overflade, som du mistænker for at have skimmelsvamp.

Vatpinden puttes ned i en steril væske og analyseres enten på stedet med det samme eller på et laboratorium. Ved en Mycometer-test registreres enzymer fra skimmelsvampe, som evt. findes på den undersøgte overflade.

Du skal tænke dig godt om, når du vælger det sted, hvor prøven skal tages. Tester du fx på et støvet loftrum, vil Mycometer-testen altid give udslag, fordi der her kommer skimmelsvampesporer ind med udeluften, som lægger sig i støvet.

I visse tilfælde kan resultatet desværre være misvisende. Det anbefales derfor at foretage en kontrolprøve et sted, hvor du ikke forventer skimmelsvamp, så du er sikker på, at resultatet af prøven er rigtig. Hvis resultatet ikke viser, at der er synlig skimmelsvamp på stedet, kan du stadig ikke være sikker på, at der ikke er skimmelsvamp på stedet, og der bør også testes med en anden metode.

Fordele ved Mycometer-test

 • Svar inden for få timer
 • Du kan selv tage prøven og lave testen, hvis du har testudstyret, eller du kan sende prøven til et laboratorium
 • Velegnet til at registrere, om skimmelsvampen blevet fjernet efter en renovering, som den skulle

Ulemper ved Mycometer-test

 • Det er ikke muligt at bestemme, hvilke type skimmelsvamp der er tale om
 • Giver ofte middel udslag, hvis der tidligere har været skimmelsvamp, da de enzymer, som den registrerer, ikke er helt væk, selvom skimmelsvampen er væk

Hvordan måles skimmelsvamp ved luftmåling?

Det er relevant at måle antallet af sporer fra skimmelsvamp i luften, da det er dem, beboerne i boligen bliver udsat for.

Skimmelsvampe i luften kan fx måles ved hjælp af et luftgennemstrømningsapparat. Ved denne metode sætter sporer fra skimmelsvampe sig på dyrkningsplader, og det er derefter muligt at bestemme antallet af forskellige skimmelsvampekolonier. Resultat af målingen kommer i løbet af fire-seks dage.

En luftmåling inde i boligen bør dog aldrig være den eneste test, da skimmelsvampesporer findes naturligt i luften store dele af året. Derfor bør der også foretages en måling udenfor, så man kan finde ud af, om der er flere forskellige skimmelsvampe indenfor end udenfor.

Er der det, kan det tyde på, at der er skimmelsvampe, der gror inde i bygningen. Især hvis de typer skimmelsvamp, der findes indenfor, er af den type, der ofte gror i bygninger, og hvis der er mange af dem. Så er der god grund til at begynde at lede efter de steder, hvor skimmelsvampen gror.

Fordele ved luftmåling

 • Kan gennemføres uden at ødelægge noget i boligen.
 • Er god til at finde ud af, om sporerne er hvirvlet ind i andre rum. 
 • Kan bruges til at finde ud af, hvilken type skimmelsvamp der er tale om. 
 • Kan bruges efter en renovering af boligen for at se, om skimmelsvampene er forsvundet.

Ulemper ved luftmåling

 • Bør aldrig være den eneste målemetode, da den er meget afhængig af luftens indhold af skimmelsvampe.
 • Kan ikke altid registrere skjulte skimmelsvampe (inde i konstruktioner).
 • Viser ikke, hvor i boligen skimmelsvampene er.
 • Bevægelser i rummet påvirker resultatet, da der hvirvles støv op, som blander sig med skimmelsvampene i luften og kommer med i luftmålingen
 • Er meget afhængig af, hvor mange skimmelsvampe der naturligt er i udeluften, og som kommer ind i boligen, når der luftes ud.
 • Det tager 4-6 dage at få resultatet.

Hvordan testes der for skimmelsvamp med DNA-test?

DNA-test kan nemt købes på nettet, hvor der som regel vil medfølge en svarkuvert, som prøverne sendes i. Testen foretages ved at opsamle støv med en steril vatpind fra et centralt sted i boligen. Vatpinden sendes herefter til et analysefirma, der sammenligner prøvens indhold med en database over DNA-profiler for de mest hyppigt forekommende skimmelsvampetyper i bygningskonstruktioner.

Når man ved, hvilken art skimmelsvamp der er tale om, vil det være nemmere at lokalisere stedet med skimmelsvamp. Det skyldes at nogle skimmelsvampe lever bedst på fx pap på bagsiden af gipsplader, mens andre skimmelsvampe trives bedst på fx træ.

Det er også muligt at se, om det er en skimmelsvamp, der kræver høje koncentrationer af fugt, fx som ved en fugtskade, eller om det er en art, der trives bedst med mere moderate niveauer, fx som ved kondens på vægge pga. fugtigt indeklima. 

Derudover er det med DNA-test nemmere at finde frem til skimmelsvamp, som ikke er synlige, fx skimmelsvamp i konstruktioner.

Fordele ved DNA-analyse

 • Det tager kun 6-8 timer at få et prøveresultat, da prøvematerialet ikke skal opdyrkes før analysen.
 • Prøven kan i nogle tilfælde give et praj om, hvilken konstruktion der er angrebet. Det kan være med til at gøre behandlingen af angrebet lettere.
 • Testen kan også opfange mikropartikler fra tidligere opfugtede områder, som kan være til hjælp, når angrebet skal lokaliseres.
 • Du slipper for at lave destruktive indgreb.
 • Testmetoden er justeret for såkaldte falske positive svar, dvs. den tager højde for hvordan almindeligt snavs vil kunne påvirke prøveresultatet.

Ulemper ved DNA-analyse

 • Støvprøverne, der skal anvendes, skal helst være mellem 3 uger og 12 måneder gamle. Du kan derfor ikke anvende "frisk støv".

Hvilke målingsmetoder er de bedste?

Der er ikke én enkelt målingsmetode, der hurtigt kan give det fulde overblik over omfang, type, og hvor i boligen skimmelsvampene er. De forskellige metoder bør altid ses i sammenhæng med en byggeteknisk viden og bygningens fugthistorie. Med bygningens fugthistorie menes der, om der fx er kendskab til vandskader i bygningen, som kan være med til at forklare den fugt, der skal være til stede, for at skimmelsvampene kan leve.

Sikrest er det, at målingerne foretages af en person med en byggeteknisk viden, som ved, hvor han/hun skal lede efter angrebet. Ellers risikerer du at få forkerte resultater, og så kan du starte forfra. 

En person med byggeteknisk viden vil også kunne rådgive dig om, hvordan du udbedrer og forebygger fremtidige skader.

Vil du gerne selv lave de første dele af en test, så anbefales det at tage kontakt til et firma, som kan vejlede dig i, hvilken test der vil være god at benytte i din situation.

Se filmen 'Sådan undgår du skimmelsvamp'