Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er ganske små mikroorganismer. Det kaldes også mug. De ses som plamager i forskellige farver, nogle lodne, andre ikke. Du kender formentlig skimmelsvamp fra de blå-grønne, lodne pletter på gammelt brød eller som sorte pletter på frugt og grønt-sager.

Eksperter antager, at der findes halvanden million forskellige arter af skimmelsvamp, men heraf er der kun ca. 100.000, som har fået et navn. Der er skimmelsvamp overalt i naturen, især i de øverste 10-15 cm af jorden.

Når skimmelsvampe når en vis størrelse og alder, sender de en masse bittesmå sporer ud i luften. Sporerne kan betragtes som skimmelsvampens frø. Sporerne kan tåle at tørre ud og kan komme langt omkring ved hjælp af blæsten. De kan også transporteres via jord under eksempelvis dine sko.

Skimmelsvampe starter med at sprede deres sporer i maj-juni og slutter først i oktober-november. Størstedelen af sporerne spredes dog i de varme og fugtige sommermåneder fra juli til september. Om vinteren er der kun få skimmelsvampe i naturen, da både luft-temperaturen og temperaturen i jorden er for lav til at skimmel-svampe trives.

I boliger vokser skimmelsvamp på organiske materialer, fx træ, ta-pet, støv og snavs. Skimmelsvamp kræver oftest en del fugt for at kunne vokse.

Hvorfor kan skimmelsvamp være sundhedsfarlig?

Skimmelsvampe frigiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige for nogle mennesker. I de fleste tilfælde er det allergenerne, som boligens beboere bliver syge af, men svampene kan også udskille glukaner og mykotoksiner, som kan give gener. Der skal dog store mængder til, før skimmelsvampenes giftstoffer gør skade.

Selvom du er allergisk over for skimmelsvamp, er det ikke sikkert, at du reagerer på alle slags skimmelsvampe. Måske reagerer du kun på nogle få typer. Det kan derfor være en god idé at finde ud af, præcis hvilke arter svampe du ikke kan tåle. Det kan gøre det lettere at finde ud af, hvor de skimmelsvampe, du ikke kan tåle, vokser i boligen.

Skimmelsvampenes muglugt kan være generende, men regnes ikke i sig selv for at være skadelig.

Hvor kan skimmelsvamp vokse i din bolig?

Skimmelsvamp trives på steder, hvor der er fugtigt. Svampesporer, der flyver rundt i luften, kan først begynde at gro, hvis de lan-der et sted, hvor der er tilstrækkeligt fugtigt.

I boliger kan skimmelsvampe bl.a. vokse på og i:

 • Maling
 • Tapetklister
 • Papir og pap, fx tapet og paplaget på gipsplader
 • Ubehandlet træ og træbaserede produkter, fx masonit
 • Organiske isoleringsmaterialer
 • Stof og læder
 • Støv og snavs.

Skimmelsvampene kan både gro oven på et materiale eller delvist inde i materialet.

Skimmelsvampe kan dog også godt vokse på uorganiske materialer som fx beton eller glas, hvis de er meget fugtige og beskidte.

Skimmelsvamp kræver fugt

På træ, krydsfinér, pap og lign. vil det sige, at du med håndfladen kan mærke, at der er lidt fugtigt. På en kalket kældervæg kan fugten også være synlig i form af bittesmå vanddråber på overfladen. Ved denne fugtighed gror skimmelsvampene langsomt.

Ved en høj fugtighed, enten som relativ luftfugtighed, eller fordi materialet/konstruktionen er opfugtet af udefrakommende vand, kan skimmelsvampene også slå sig ned på uorganiske materialer som beton, puds og glas, hvis materialerne er beskidte.

Skimmelsvampe kan nemlig leve af det organiske materiale i skidtet.

Nogle typer skimmelsvampe kan tåle at tørre ud i perioder uden at dø. De vil så kunne genoptage væksten, hvis der igen kommer tilstrækkelig fugt.

Selvom luftfugtigheden i et rum ikke er specielt høj, kan overfladerne i rummet godt være så fugtige, at der kan vokse skimmelsvamp på dem. Det kan fx ske, hvis der trænger fugt ind gennem utætheder, eller hvis overfladerne er kolde, så der sætter sig kondens på dem.

Temperatur

Temperaturen i boliger passer perfekt til skimmelsvamp. Skimmelsvampe foretrækker nemlig at vokse ved temperaturer fra 5 til 27-30 grader celsius. Jo højere temperatur, jo hurtigere vokser svampene. Ved temperaturer på 5 grader og derunder holder de fleste typer af skimmelsvamp op med at vokse.

Hvor hurtigt kan skimmelsvamp etablere sig i din bolig?

Hvis der er tilpas fugtigt og varmt, og hvis der er organisk materiale at leve af, kan skimmelsvampen etablere sig på 1-2 uger.

I starten vil der blot være en lille plet, men svampene kan hurtigt brede sig til større områder.

Derfor er det meget vigtigt at handle hurtigt og få tørret boligen og materialerne ud, hvis der har været en akut vandskade, fx et sprunget vandrør, tagsten der er blæst af, oversvømmelse, brandslukning el.lign.

Hvilke svampetyper vokser hvor?

Der findes mange forskellige arter skimmelsvampe, og de stiller forskellige krav til de steder, de vokser. Hvis du ved, hvilken slags skimmelsvamp du leder efter, kan viden om de forskellige svampes foretrukne voksested hjælpe dig med at finde frem til de rigtige svampe, fx de skimmelsvampe, som giver dig allergiske symptomer.

Fugtigheden på overfladen og i materialerne betyder fx en del for, hvilke typer skimmelsvampe der kan vokse der:

 • Lagersvampe kræver ikke så høj fugtighed. Det er dem, som giver mugpletter på brød og andre madvarer. Arterne hedder Aspergillus versicolor og Penicillium chrysogenum. De kræver en fugtighed på 75-80 procent (relativ fugtighed).
 • Phylloplansvampe kræver lidt højere fugtighed. Disse svampe kan vokse på steder, hvor temperatur og luftfugtighed svinger. I naturen sidder de på blade (phyllos betyder blad). Arterne hedder Alternaria og Cladosporium. De kræver 80-90 procent fugtighed (relativ fugtighed).
 • Vandskadesvampe kræver meget høj fugtighed. Arterne hedder Stachybotrys, Chaetomium og Trichoderma. Fugtigheden skal være over 90 procent (relativ fugtighed) i materialets overflade, før disse svampe kan gro.

De forskellige arter skimmelsvampe foretrækker også forskellige materialer:

 • Gipsplader foretrækkes af arten Stachybotrys.
 • Puds på vægge og i gulve foretrækkes af Aspergillus versiscolor.
 • Træ i tagkonstruktionen, tapet, glasvæv foretrækkes af arterne Penicillum sp. Chaeomium globosum og Ulocladium spp.
 • Tagbrædder og krydsfinér foretrækkes af Cladosporium og Alternaria.
 • Vinduesrammer foretrækkes af Cladosporium.
 • Fuger i badeværelset foretrækkes af Phoma.

Kan skimmelsvamp bruges til noget godt?

Skimmelsvampe er ikke kun skadelige. I naturen gør de nytte, bl.a. ved at nedbryde dødt organisk materiale, så det kan genbruges i naturens kredsløb. Men skimmelsvampe bruges også til andre nyttige formål:

 • Penicillin, som bruges til at bekæmpe bakteriesygdomme hos mennesker, stammer fra skimmelsvampen Penicillium chrysogenum.
 • Til fremstilling af skimmeloste og gær i brød og øl.
 • Skimmelsvamp Tylopocladium niveum udskiller stoffet cyclosporin A, som bruges ved organtransplantationer. Stoffet nedsætter kroppens immunforsvar, så det nye organ nemmere accepteres af kroppen.