Mens skimmelsvampe ikke direkte kan ødelægge dit hus, kan de være skadelige for dit helbred. Flere har måttet flytte væk fra deres bolig, fordi de reagerede meget kraftigt på skimmelsvampe. 

Skimmelsvampe frigiver stoffer, som mennesker kan reagere på: Mykotoksiner, glukaner og allergener. Det er dog ikke alle mennesker, de rammer. Nogle mærker slet ikke stofferne, mens andre kan blive meget syge.

Lider du af allergi i forvejen, er risikoen større for, at du bliver påvirket af skimmelsvamp. Nogle få procent af befolkningen har formentlig en decideret skimmelsvampeallergi.

Hvilke sygdomme kan skimmelsvampe give?

Overordnet kan skimmelsvamp forårsage irritation, allergi og anden overfølsomhed. Hvis du er blandt de, der ikke kan tåle skimmelsvamp, kan du komme til at lide af:

  • Svimmelhed
  • Hovedpine
  • Kløende øjne
  • Tilstoppet næse
  • Hæshed
  • Rødme og brændende fornemmelse på huden
  • Trykken for brystet
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsessvigt

Hvad gør du, hvis du bliver syg?

De ovennævnte symptomer kan skyldes meget andet end skimmelsvamp. Hvis du er væk fra din bolig i et længere stykke tid, og symptomerne forsvinder, kan det være et tegn på, at det er skimmelsvamp, der er skyld i dine problemer.

Hvis du tror, at skimmelsvamp kan være skyld i dine helbredsproblemer, skal du søge læge. Lægen eller en speciallæge kan bl.a. teste, om du reagerer allergisk på skimmelsvamp. Der findes dog omkring halvanden million forskellige arter af skimmelsvamp, og det er kun nogle få, der bliver testet for.

Fjern skimmelsvampene fra din bolig

Hvis du reagerer på skimmelsvamp, skal de fjernes fra din bolig. Vær opmærksom på, at der godt kan være skimmelsvamp i din bolig, selv om du ikke kan se dem.