Vindueskarmen, kælderen og badeværelset – det er nogle af de steder, hvor skimmelsvamp oftest dukker op.

Men hvorfor?

Svaret er fugt. Se her, hvor skimmelsvamp tit kan findes, og hvad du skal gøre for at undgå svampene disse steder.

5 steder, du typisk får skimmelsvamp

1. Kælderen

Hvorfor? Kælderen er konstant påvirket af fugt fra jorden, og skimmelsvamp i kælderen er mere reglen end undtagelsen – det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.

Hvad gør du? Sørg for god udluftning, ligesom i resten af din bolig. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter, men kun når luften udenfor er koldere end kælderluften. Lukker du varm sommerluft ned i din kølige kælder, skaber du kondensvand, der kan give skimmelsvamp.

2. Vindueskarme og vindueslysninger

Hvorfor? Skimmelsvamp i vindueskarmene opstår, når der dannes kondens på indersiden af ruderne, typisk fordi vinduerne ikke isolerer nok, kombineret med, at du ikke lufter tilstrækkeligt ud. Samtidig er der ofte kuldebroer ved vinduerne, så der nemt dannes dug.

Hvad gør du? Luft ud! Gør det 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter, og begynd gerne om morgenen. Især i soveværelser vil der opstå dug og kondens, fordi vi afgiver meget fugt, mens vi sover. Gør det til en vane at tørre eventuel synlig dug væk fra vinduer og vindueskarme i soveværelset og andre rum, hvor der er behov, hver morgen.

Har du gamle vinduer, kan det også være, at de trænger til udskiftning. Ofte kan det økonomisk bedre svare sig blot at udskifte ruden frem for at skifte hele vinduet.

3. Hjørner

Hvorfor? Hjørnerne i en bygning er ofte lidt køligere, og der skabes ikke så meget ventilation i et hjørne som i resten af rummet. Det medvirker til, at den fugtmættede varme luft danner dug, når den rammer de kølige hjørner. Særligt i huse bygget mellem 1930'erne og 1950'erne kan man opleve problemer med kuldebroer i hjørnerne, som skabes, fordi der ikke er isoleret tilstrækkeligt.

Hvad gør du? Du kan sikre, at der ikke står møbler eller andet tæt på hjørnerne, som forhindrer frisk luft i at komme helt ud i dem. Hvis området med skimmelsvamp ikke er større end 20x20 cm, er det ok at vaske det ned med et svampemiddel, men svampen kommer igen, med mindre kuldebroen fjernes.

Du kan også forsøge at efterisolere hjørnerne, men det kan være besværligt eller helt umuligt.

Skimmelsvamp gror KUN, når der er fugtigt

Skimmelsvamp kan KUN gro på organiske materialer som fx træ, pap eller silikone, samt når der er fugtigt.

Hvis den relative luftfugtighed kommer helt op på 90-95 procent, vil der meget nemt kunne dannes kondens på de konstruktioner, der vender mod det fri (ydervægge og loft mod tag), og skimmelsvampene vil vokse eksplosivt.

4. Badeværelset

Hvorfor? Det er næsten umuligt at undgå skimmelsvamp på badeværelset på et eller andet tidspunkt, da der er ekstra meget fugt her. Skimmelsvampene sætter sig ofte i de bløde fuger. De bløde fuger indeholder fungicider, der beskytter mod skimmelsvamp, men den beskyttende effekt aftager med tiden.

Hvad gør du? Luft ud! Både under og efter bad (hold dog døren lukket mellem badeværelse og resten af huset, så fugten fra badet ikke flytter ud i de øvrige rum). Tør fugerne af efter hvert bad og hold dem rene.

5. Loftsrummet

Hvorfor? Hvis du får skimmelsvamp på loftet, skyldes det ofte, at der ikke er nok ventilering, så fugten kan slippe ud. Er loftet fx blevet efterisoleret, er isoleringen måske lagt for tæt op ad tagudhænget, så luften ikke kan slippe ud. Har du stoppet for mange ting ind i dit loftsrum, kan det også forhindre ordentlig ventilering. Der kan også mangle en dampspærre i tagets isolering eller være for meget fugt på grund af en utæthed i taget.

Hvad gør du? Gå taget igennem for utætheder og tjek, om den fugtige luft har mulighed for at slippe ud, og om loftet er isoleret korrekt med dampspærre. Det kan være en god idé at få en rådgiver til at vurdere, hvor problemet er.