Vindueskarmen, kælderen og badeværelset - det er nogle af de steder, hvor skimmelsvamp oftest dukker op, men hvorfor?

Svaret er fugt. Se her, hvor skimmelsvamp tit kan findes, og hvad du skal gøre for at undgå svampene disse steder.

5 steder, du typisk får skimmelsvamp

1. Kælderen

Hvorfor? Kælderen er konstant påvirket af fugt fra jorden, og skimmelsvamp i kælderen er oftere reglen end undtagelsen - det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.

Hvad gør du? Sørg for god udluftning, ligesom i resten af din bolig. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter, men kun når luften udenfor er koldere end kælderluften. Lukker du varm sommerluft ned i din kølige kælder, skaber du kondensvand, der kan give skimmelsvamp.

2. Vindueskarme

Hvorfor? Skimmelsvamp i vindueskarmene opstår, når der dannes kondens på indersiden af ruderne, typisk fordi vinduerne ikke isolerer nok, kombineret med, at du ikke lufter tilstrækkeligt ud.

Hvad gør du? Luft ud! Har du gamle vinduer, kan det også være, de trænger til udskiftning. Ofte kan det økonomisk bedre svare sig blot at udskifte ruden frem for at skifte hele vinduet.

3. Hjørner

Hvorfor? Hvis du oplever pletter af skimmelsvamp i hjørnerne i din bolig, skyldes det sandsynligvis en kuldebro altså et sted, der ikke er isoleret ordentligt, så kulde kan trænge ind, og varme slippe ud, og dermed kan der dannes kondens. Særligt huse bygget mellem 1930'erne og 1950'erne har dette problem.

Hvad gør du? Du kan forsøge at efterisolere hjørnerne, men det kan være besværligt eller helt umuligt. Hvis området med skimmelsvamp ikke er større end 20x20 cm, er det ok at vaske det ned med et svampemiddel, men svampen kommer igen, med mindre kuldebroen fjernes.

Skimmelsvamp gror KUN, når der er fugtigt

Skimmelsvamp kan KUN gro på organiske materialer som fx træ, pap eller silikone, og når fugtigheden på overfladen er over 75 procent (relativ fugtighed).

Og hvis fugtigheden kommer helt op på 90-95 procent (relativ fugtighed), fx fordi der er kondens, vil skimmelsvampene vokse eksplosivt.

4. Badeværelset

Hvorfor? Det er næsten umuligt at undgå skimmelsvamp på badeværelset på et eller andet tidspunkt, da der er ekstra meget fugt her. Skimmelsvampene sætter sig ofte i de bløde fuger. De bløde fuger indeholder fungicider, der beskytter mod skimmelsvamp, men den beskyttende effekt aftager med tiden.

Hvad gør du? Luft ud! Både under og efter bad. Tør fugerne af efter hvert bad og hold dem rene.

5. Loftsrummet

Hvorfor? Hvis du får skimmelsvamp på loftet, skyldes det ofte, at der ikke er nok ventilering, så fugten kan slippe ud. Er loftet fx blevet efterisoleret, er isoleringen måske lagt for tæt op ad tagudhænget, så luften ikke kan slippe ud. Har du stoppet for mange ting ind i dit loftsrum, kan det også forhindre ordentlig ventilering. Der kan også mangle en dampspærre i tagets isolering eller være for meget fugt pga. en utæthed i taget.

Hvad gør du? Gå taget igennem for utætheder, tjek, om den fugtige luft har mulighed for at slippe ud, og om loftet er isoleret korrekt med dampspærre. Det kan være en god idé at få en rådgiver til at vurdere, hvor problemet er.