Hvad er typisk årsag til skimmelsvamp i nye boliger?

Skimmelsvamp opstår både i nye og gamle bygninger. Årsagen til at den opstår, kan være meget forskellig. Men fælles for et hvert angreb af skimmelsvamp er, at de nødvendige vækstbetingelser skal være til stede, for at svampen kan gro.

Skimmelsvamp forekommer mange steder i både betydelige og ubetydelige mængder og trives bedst under temperaturforhold på 20-30 grader. For at den kan gro, skal der først og fremmest være fugt og næring til stede. Næringen består af de organiske materialer, som fx kan være at finde i de byggematerialer, som anvendes til opførelsen af bygningen, mens fugten som regel bliver tilført under selve opførelsen.

Hvordan undgår du skimmelsvamp i en boligen?

Det er utænkeligt, at skimmelsvamp i ubetydelige mængder vil kunne undgås. Men en større forekomst af skimmelsvamp kan du selv gøre en del for at forebygge:

  • Sørg for at opbevare byggematerialer korrekt under opførelsen af  byggeriet.
  • Tildæk åbne konstruktioner under byggeprocessen, så du beskytter dem mod fugt.
  • Sørg for ordentlig ventilation af bygningen.

Hvordan beskytter du materialer på byggepladsen mod skimmelsvamp?

Skimmelsvamp sætter sig primært på organiske materialer. De materialer, der især skal beskyttes, er organiske materialer som træ. Men også det lag pap, der er på begge sider af en gipsplade, er udsat.

Hvis den relative luftfugtighed er meget høj (95 procent), kan svampen også angribe uorganiske materialer som mursten og beton.

Ved nybyggeri er det vigtigt, at byggematerialer, der er følsomme over for fugt, opbevares korrekt.

Skimmelsvamp findes naturligt i det øverste jordlag, så byggematerialer må ikke opbevares direkte på jorden. Opbevares materialerne udendørs er det desuden vigtigt, at de er ordentligt tildækket.

Materialerne opbevares bedst i et telt eller i et skur. Men selv i et skur med betongulv bør materialerne ikke ligge direkte på gulvet men skal hæves en smule. Lægger du dem fx på lægter el.lign., er det muligt for luften at cirkulere luft under materialerne. På den måde undgår du, at de suger fugt fra underlaget.

Hvis byggematerialerne bliver våde, vil der være behov for at tørre dem inden brug. Er materialerne hårdt ramt af fugt, bør du overveje at bortskaffe dem og anskaffe nye.

For eksempel spær, der er blevet fugtige efter at have ligget på eller i nærheden af den fugtige jord, har en forøget risiko for at blive angrebet af skimmelsvamp, når de bygges ind i tagkonstruktionen. Risikoen er især stor, hvis udluftningen på det færdigbyggede loftet ikke er tilstrækkelig - især hvis isoleringen ligger helt op ad taget i stedet for at ligge 5 cm fra tagets underside. Det er værd at bemærke, at skimmelsvamp trods alt ikke er trænedbrydende.

Gipsvægge, som ikke har været dækket til, og som det har regnet ned i, kan heller ikke komme af med vandet igen. Den fugt, der ligger inde i væggene, kan derfor på kort tid give grobund for skimmelsvamp.

Hvordan forebygger du skimmelsvamp, mens bygningen bliver opført?

Da fugt er en betingelse for, at skimmelsvampen overhovedet opstår og kan trives, er det først og fremmest vigtigt at beskytte bygningen mod regn og sne, mens den er under opførelse.

Inden konstruktionerne bliver lukket, er de særligt følsomme. Bliver der lukket for en konstruktion, som er fugtig, vil du kunne risikere, at skimmelsvampen får fodfæste inde i selve konstruktionen, hvilket du ofte først vil opdage noget tid efter byggeprocessen er afsluttet.

Sørg for at overdække byggeriet med presenninger, et telt eller et stillads med tag over, så fugt ikke kan trænge ind i konstruktionerne. Anvendes der presenninger bør det jævnligt kontrolleres, at der ikke kan trænge vand ind langs kanterne og de steder, hvor presenningerne lapper over hinanden. Under alle omstændigheder skal overdækningen fastgøres så forsvarligt, at den ikke kan blæse af.

Har det fx regnet ned i isoleringen på et loft, der endnu ikke har fået lagt tag, forsvinder vandet ikke af sig selv. Isoleringen skal skiftes, da vandet i gennemvåd mineraluld ikke kan komme væk. Selvom udluftningen af loftkonstruktionen ville være tilstrækkelig under normale omstændigheder, vil så store mængder vand ikke kunne ventileres bort. Desuden vil isoleringsevnen ikke være den samme efter vandskaden.

Er præfabrikerede elementer  bedre beskyttet mod skimmelsvamp?

I udgangspunktet, ja.

Præfabrikerede bygninger træ sælges ofte på, at det er tørt byggeri, fordi de elementer, bygningerne består af, bliver produceret i en fabrikshal. Det gør en stor fordel, fordi der er større sikkerhed for, at elementerne er tørre, når de forlader fabrikken.

Selvom der anvendes præfabrikerede elementer, er det stadig utrolig vigtigt at dække elementerne omhyggeligt til, indtil der er fast tag over dem. Bliver elementerne monteret i styrtende regnvejr uden at blive beskyttet, vil der være tilsvarende problemer som ved traditionelt nybyggeri.

Hvilke forholdsregler mod skimmelsvamp skal der tages ved muret byggeri?

I muret byggeri er der et naturligt fugtindhold, bl.a. fra det vand, der er i mørtlen i fugerne mellem murstenene og i betonen i gulvkonstruktionen (terrændæk). Det er vigtigt, at bygningen tørrer tilstrækkeligt, inden der kommer fugtfølsomme (organiske) materialer ind i den. Normalt vil det kunne gøres ved at lukke med tag og vinduer og så sætte varme på.

I både muret byggeri og præfabrikeret byggeri af træ er der normalt behov for en dampspærre i loftskonstruktionen, som skal sikre, at fugtig luft inde i boligen ikke presses ud gennem husets bygningens.

Hvis dampspærren ikke er 100 procent tæt, vil varm fugtig luft stige op på loftet og kondensere på kolde materialer deroppe, og så er der gode betingelser for skimmelsvamp. Hvis dampspærren brydes ved , lampeudtag m.m. i loftet, er det vigtigt, at samlingerne omkring disse er helt tætte, så dampen ikke kan trænge igennem og op til tagkonstruktionen.

Hvordan undgår du, at der kommer fugt i det færdige byggeri?

Nye boliger er som regel forholdsvis tætte. Derfor er vigtigt at der bliver lufte godt ud, hvis du vil undgå, at den fugt, som boligens beboere producerer, danner grobund for skimmelsvamp. Hvis bygningen har et ventilationsanlæg med varmegenvinding, er behovet for udluftning ikke så stort og kan i nogle tilfælde helt udelades, da luften udskiftes hele tiden via anlægget.

Der er også vigtigt, at temperaturen i samtlige rum i huset er ens, da varm og fugtig luft fra et varmt rum kan kondensere på kolde overflader i et koldt rum. Det er især vigtigt, hvis du har badeværelse i forbindelse med soveværelset. Sørg for at lukke døren mellem badeværelse og soveværelse, når du tager bad.

Når du lufter ud i badeværelset, efter et bad, er det en rigtig god idé også at åbne vinduet 5-10 minutter med døren til soveværelset lukket.

Er badeværelset placeret lige ved siden af en uisoleret eller utæt loftslem eller loftstrap er det vigtigt at lukke badeværelsesdøren helt til imens og lige efter, du har været i bad. Det skyldes, at dampen vil søge hen imod det koldeste område ved loftslemmen - og i værste fald trænge op igennem til tagkonstruktionen og over tid skabe fugtproblemer med skimmelvamp til følge.