Hvad er varmegenvinding?

Et anlæg til varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører størstedelen af varmeenergien i den luft, der suges ud af huset, til den friske, kølige luft, som trækkes ind i huset. Samtidig ventileres boligen med frisk luft, så indeklimaet bliver bedre.

Opvarmningen sker i en såkaldt varmeveksler, hvor de to luftstrømme glider tæt forbi hinanden, kun adskilt af tynde metalplader, som gør, at energien i form af varme kan overføres fra den ene luftstrøm til den anden. Så i stedet for at åbne døre og vinduer ved almindelig udluftning, hvorved den varme luft ”smides” ud, tabes der næsten ingen varmeenergi i luften ved varmegenvinding.

Varmeveksleren er bygget ind i en kasse på størrelse med et lille køleskab, som man normalt placerer på loftet, hvor luften kan suges ind og blæses ud gennem indsugnings- og udblæsningshætter i taget.

Der findes også nogle mere avancerede løsninger, hvor varmen i udsugningsluften kan bruges til at opvarme vand til brug i huset, via en indbygget varmepumpe – en såkaldt brugsvandsvarmepumpe.

Fordele og ulemper ved varmegenvinding

Fordele: 

 • Du sparer på varmen ved at "genbruge" den varme, der allerede er i huset.
 • Du får et godt indeklima.
 • Du kan få masser af frisk luft uden at spilde en masse varme.
 • Du undgår lugte og en del skadelige stoffer i luften, f.eks. fra radon og afgasning fra møbler og materialer.
 • Luftfugtigheden i huset kan holdes lav, så du kan undgå problemer med husstøvmider og skimmelsvampe.
 • Anlægget kan filtrere pollen og partikler fra luften, hvilket er en fordel, hvis man fx lider af astma eller har pollenallergi.
 • Om sommeren kan anlægget omstilles, så det i begrænset omfang giver kold luft i stedet for varm.
 • I nye huse bliver det lettere at overholde kravene til et lavt energiforbrug og tilstrækkelig ventilation (luftskifte). Kravene fremgår af Bygningsreglementet.

Ulemper:

 • Et varmegenvindingsanlæg er relativt dyrt. Det koster normalt et sted mellem 55.000 og 100.000 kr., afhængigt af hvor stort huset er.
 • Det kræver professionel hjælp at installere anlægget. 
 • Anlægget bruger selv en del strøm, for cirka 800-1.000 kr. om året.
 • Anlægget kan støje, hvis det ikke er reguleret og/eller monteret rigtigt.
 • Anlæg og rør skal renses med jævne mellemrum, og de enkelte dele kræver dertil vedligeholdelse - fx skal filtre skiftes med jævne mellemrum.
 • Anlægget kræver plads. Ventilationsanlægget inklusiv varmeveksleren og rørføringen fylder samlet set en del.

Hvilke huse kan få et anlæg til varmegenvinding?

Der kræves en del rørføring, for at luften kan blive ledt rundt i huset. Disse rør skal minimum have en diameter på 12,5 cm. Derfor er det lettest og billigst at installere anlæggene i huse med et uudnyttet loftsrum eller i forbindelse med opførelsen af et nyt hus.

Hvis huset ikke har uudnyttet loftsrum, kan det stadig godt lade sig gøre at installere rørene. Men i så fald må man enten acceptere synlige rør, eller også kan man sørge for at skjule dem i rørkasser eller lignende. Det vil koste ekstra at skulle etablere rørkasser. Jo mere besværlig rørføringen er, jo dyrere bliver den færdige løsning.

I et nyt hus vil det med fordel kunne svare sig at bygge anlægget ind under opførelsen af huset - det kan som regel godt lade sig gøre, selvom huset er lidt usædvanligt og ikke har et uudnyttet loftrum. Rørene kan fx bygges ind i vægge og lofter, hvis det planlægges fra starten. På den måde kan man undgå en ekstra høj pris for at installere det i forvejen dyre anlæg.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du installerer et anlæg til varmegenvinding?

 • Husk at isolere alle rør og andre dele, der befinder sig i uopvarmede rum.
 • Du bør have en serviceaftale med en servicetekniker, der sørger for at anlægget kører optimalt.
 • Støj kan være et problem. Anlægget skal have indbygget lyddæmpere, så lyd ikke transporteres fra rum til rum via anlægget. (Anlægget bør placeres over et gangareal og ikke over et opholdsrum som fx soveværelset).
 • Anlægget skal have indsugnings- og udblæsningshætter til det fri, oftest igennem taget.