Med et ventilationsanlæg med varmegenvinding kan du få et godt indeklima og en sund bolig uden at spilde varme på ventilation. Men desværre er mange ventilationsanlæg ikke korrekt installeret eller indreguleret korrekt, så det larmer for meget eller giver træk.

Hvorfor støjer ventilationsanlægget eller udsugningen?

En af årsagerne til støjgenerne er, at anlægget er installeret forkert.

Rummene i boligen er forbundet med rør, der fører indblæsningsluften rundt eller den beskidte luft ud. Rørene kan transmittere lyden, så du kan høre folk, der taler i rummet ved siden af.

Det er stort set altid nødvendigt at installere lyddæmpere før og efter ventilatoren og imellem rummene, så der ikke opstår samtalestøj fra rum til rum. Men det er muligt at få et anlæg, der stort set er lydløst, hvis du vælger et af de bedste anlæg og får det korrekt installeret.

Du kan godt selv stå for en del af opsætningsarbejdet, fx at trække rørene oppe på loftet og lave huller i lofterne til ventilerne, men du bør få hjælp af en fagmand til at installere anlægget, så det bliver gjort korrekt, og du undgår støj og andre problemer med anlægget.

Hvorfor opstår der kulde og træk fra ventilationsanlægget?

Hvis anlægget ikke er dimensioneret og indstillet korrekt, så det er tilpasset den mængde luft, der skal udskiftes, kan det resultere i en for kold bolig. Med andre ord kan man sige at anlægget kører for stærkt.

Kravet i bygningsreglementet er et luftskifte på 0,3 l/s pr. m² opvarmet etageareal, og når køkken, badeværelse og bryggers bruges, skal luftskiftet øges til 20 l/s i køkken, 15 l/s i badeværelse og 10 l/s i bryggers.

Men det er desværre ikke en garanti for, at anlægget kører, som det skal. Det er nemlig også vigtigt, at anlægget er balanceret. Det vil sige, at der blæses lige så meget luft ind, som der suges ud.

Anlægget skal indreguleres en gang for alle, og derefter må der ikke pilles ved ventilerne.

Derfor må der ikke skrues ned for ventilen i nærheden af din yndlingslænestol, fordi det trækker. Det kan nemlig ødelægge eller ændre ventilationen i alle andre rum i boligen.

Luften skal frit kunne passere mellem rummene

Det er vigtigt at sørge for, at luften kan komme fra det ene rum til det andet. Så luft, som indblæses i opholdsrummene uhindret kan bevæge sig ud i køkken og bad, hvor den suges ud. Dette gælder også døren til toilettet - ellers virker ventilationen ikke ordentlig.

Løsningen kan fx være at lave en ventilationskanal under døren ved at høvle noget af i bunden af den, eller at sætte ventiler i dørene, så luften kan passere igennem der.

Husk at skifte filtrene

Det er også meget vigtigt, at du vedligeholder ventilationsanlægget ved at skifte filtre 1-2 gange årligt og rense rørene jævnligt.

Filteret fungerer som en støvsugerpose - hvis det ikke bliver skiftet, bliver laget af støv og skidt på filteret tykkere og tykkere. Det betyder både, at luftkvaliteten bliver dårligere og dårligere, og at anlægget kræver mere og mere energi for at køre.

Hvor skal ventilationsanlægget placeres, så det er til mindst gene?

Placer selve ventilationsanlægget, hvor det er nemt at komme til at skifte filtrene.

Det er nemt at glemme et ventilationsanlæg, som står oppe på loftet, hvor du ikke kan se det.

Selv om anlægget ikke er så kønt at se på - det er en kasse på størrelse med en halv vaskemaskine - så er det en god idé at sætte det op i bryggerset eller i kælderen.

Gode råd, når du køber et ventilationsanlæg med varmegenvinding

  • Sørg for, at din bolig er så tæt og velisoleret som muligt, før du køber et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ellers går for meget varme tabt gennem revner og utætheder i boligen.
  • Vælg et effektivt ventilationsanlæg, som genvinder så meget varme som muligt (gerne 90 procent), og som bruger mindst mulig el.
  • Få hjælp fra en fagmand til at dimensionere, installere og indregulere anlægget.
  • Sørg for, at anlæg og rør, der ligger i kolde rum, fx på loftet eller i en krybekælder, bliver isoleret. Ellers går det ud over komforten og anlæggets effektivitet, da indblæsningsluften bliver kølet ned.
  • Sørg for at luften kan passere fra rum til rum, fx gennem ventiler i eller ventilationskanaler under døren.
  • Vær opmærksom på, hvor meget vedligeholdelse anlægget kræver. Som regel skal filtrene skiftes 1-2 gange om året.

Hvad er balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding?

Et balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding bruger energien fra den luft, der suges ud til at opvarme den friske luft, der blæses ind i boligen. At ventilationsanlægget er balanceret betyder, at der indblæses samme mængde luft, som der ventileres bort via udsugning.

Luften suges ud i de rum, hvor "luftforureningen" er størst, dvs. køkken, badeværelse og bryggers, mens der blæses luft ind i stuer og værelser. Det betyder, at luftstrømmen går fra opholdsrummene til badeværelse, køkken og bryggers og ud. Derved slipper du for at få fugt og mados ind i stuer og værelser.

Kilde: "Anbefalinger for miljøvenlig ventilation i boliger" fra Det Økologiske Råd (2006)