Hvad er et-rumsventilation?

Et-rumsventilation er et lille decentralt ventilationsanlæg, du monterer i facaden af din bolig. 

I udgangspunktet minder den rigtig meget om de mekaniske ventilatorer, vi kender fra badeværelset og andre vådrum. Forskellen er dog, at de traditionelle ventilatorer i vådrum blot suger luft ud, hvormed varmen også ryger med ud. 

Et-rumsventilatorerne sørger derimod for, at det meste af den varme, der ellers ville blive suget ud og gå til spilde, kommer retur ind i boligen. Og på vej ind, bliver luften varmet op. Varmen fra den luft, der bliver suget ud, bliver nemlig brugt til at varme den friske luft udefra op. Ved at anvende et-rumsventilation mindsker du dermed varmetabet ved ventilation betragteligt sammenlignet med de traditionelle ventilatorer.

Selvom navnet antyder, at kun ét rum bliver ventileret, er det ikke nødvendigvis tilfældet. Man kan nemlig montere et-rumventilatorer i flere rum og koble dem sammen, så flere rum bliver ventileret på samme tid. 

Dette går også under betegnelsen ’master – slave’- funktion, hvor flere enheder samarbejder om at skabe det mest optimale luftskifte, uden at varmen går til spilde.

Hvordan fungerer et-rumsventilation?

Til forskel fra de traditionelle udsugningsventilationer, har et-rumsventilatorer indbygget en veksler eller en kerne, der giver en effektiv varmegenvinding. 

I et tidsinterval på typisk 70 sekunder suges den brugte luft ud, mens en kerne i røret opvarmes af luften. Herefter bliver luftretningen ændret, og der bliver suget luft ind. Når luften udefra passerer kernen, bliver den varmet op. 

Kernen kan genvinde helt op til 95 procent af varmen i den luft, der bliver trukket ud. Hvor meget eller lidt varme, der går til spilde, afhænger både af den enkelte model, samt hvordan den er indstillet. 

Hvis du fx suger 23 grader varm luft ud og -5 grader varm ind, så vil returluften være 17,4 grader varm, hvis vi antager, at 80 procent af varmen genindvindes, hvilket ikke er helt unormalt på en normalindstilling.

Jo kraftigere ventilatoren skal suge, jo dårligere genbruger den varmen. Vær derfor opmærksom på, at selvom produktet lover fx op til 95 % varmegenvinding, så kan det kun lade sig gøre, hvis den kører på laveste blus. I den daglige gennemsnitlige drift, vil den ikke kunne opnå så høj en effekt.

Hvilke krav er der til ventilation af boligen?

For nybyggede boliger gælder følgende krav for luftskifte, som med fordel også kan bruges som rettesnor for, hvordan du opnår optimal ventilation i en ældre bolig: 

  • Mekanisk ventilation skal udføres med varmegenvinding 
  • Sørg for, at tilførslen af frisk luft er på 0,3 liter/sekund pr. opvarmet kvadratmeter bolig.  
  • I badeværelser skal udsugningen kunne udskifte minimum 15 liter i sekundet. 
  • Udsugning i særskilt toilet eller et bryggers skal kunne udskifte minimum 10 liter luft i sekundet.  
  • Emhætter skal kunne udskifte minimum 20 liter luft i sekundet. 

Hvis du vil vide mere om ventilationskrav i danske boliger, skal du kigge i 
den danske ventilationsnorm DS447. Den beskriver de tekniske krav til mekanisk ventilation, som skal opfyldes, når du projekterer og bygger nyt.

Hvad koster det at få et-rumsventilation? 

Et-rumsventilatorerne fås fra 1.500-10.000 kr. pr. enhed, hvor prisen blandt andet afhænger af, hvor effektiv den pågældende enhed er. Derudover skal du forvente, at det koster omkring 5.000 kr. for selve installationen (priser inkl. moms 2023). Der kan være penge at spare, hvis du køber flere enheder på samme tid, evt. gennem din montør. 

Master-slave funktion

Benytter man flere ventilatorer og kobler dem sammen, kan man få en til at trække luft ind, mens den anden blæser luft ud. På den måde kan et større areal ventileres. 

Man undgår også, at der skiftevis skabes undertryk og overtryk i boligen. Det optimale er at have et konstant tryk i boligen – gerne så tæt på neutralt som muligt. Er der overtryk, vil du kunne risikere et større varmespild, da varmen ”presses” ud af boligen. Faktisk kan det også medvirke til fugtproblemer i konstruktionerne, da fugten i samme ombæring presses ud i dem. 

Er der undertryk, kan det øge indtrængningen af gasser fra jorden, som fx radon. Dog er en smule undertryk at foretrække – og også ganske normalt i boliger, da du herved reducerer varmespild.  

Flere modeller kan indstilles til ikke at genvinde varmen, så de fx om sommeren kan trække frisk luft ind om aftenen og natten, uden at luften varmes op af varmen inde i boligen.

Hvor er det en fordel at anvende et-rumsventilation?

Det er en fordel at anvende et-rumsventilation, hvor der er udfordringer med for meget fugt eller forhøjede C02 niveauer – eller i rum, hvor det er svært at få et tilstrækkeligt luftskifte ved hjælp af naturlig ventilation. Kort fortalt: De steder i boligen, hvor indeklimaet trænger til at blive forbedret. 

Skal et-rumsventilation have en effekt i forhold til varmegenvinding, kræver det dog, at de rum, der bliver ventileret, også er opvarmet. 

Ofte vil et egentligt ventilationsanlæg være den bedste løsning, men disse er dyrere, og det kan være en udfordring at få lavet rørføring i eksisterende boliger, da de oprindeligt ikke er bygget til, at man kan føre ventilationsrør rundt i hele boligen.

Et-rum ventilation i kælderen

I kældre vil der ofte være fugtigt. Selvom du ved hjælp af ventilation fjerner fugt, skal du også samtidig sikre dig, at kælderen er tilstrækkeligt opvarmet, hvis du vil have bugt med eventuelle fugtproblemer. Hvis kælderen ikke er opvarmet, mister et-rumsventilatoren selvsagt sin effekt, da der ikke er noget varme at genindvinde.

Et-rum ventilation på badeværelset

Hvis du ønsker et-rumsventilation i et badeværelse, skal du sikre dig, at den model, du vælger, kan tåle det ekstra fugtige miljø, der opstår på et badeværelse. Et-rumsventilatorer, der egner sig til badeværelser, vil typisk være udstyret med en fugtcensor, der sørger for, at den kun blæser luft ud, når der er meget fugt i luften. Når fugtniveauet er normalt, vil den igen både trække luft ind og blæse luft ud.

Hvad skal du overveje inden du køber en et-rumsventilator?

Du skal først og fremmest undersøge, hvor i din bolig, du har behov for ekstra ventilation og dimensionere ventilationen derefter. Er der kun behov for en enkelt ventilator, eller har du flere rum, der skal luftes ud på samme tid?

Undersøg også, om der er alternative løsninger, som egner sig bedre. Rådfør dig eventuelt med en byggerådgiver, hvis du er i tvivl om hvilken løsning, der passer bedst til din bolig.

Støj

Du skal også være indstillet på, at et-rumsventilatorer ikke er lydløse. Kører de på lavt niveau, vil de selvsagt støje mindre, end hvis de kører på det højeste niveau. Men du kan ikke undgå en smule støj.

Selv på svageste niveau vil skiftet mellem ind- og udsugning gøre, at ventilatoren ikke afgiver en kontinuerlig lyd, men at lyden derimod ændres cirka hvert 70. sekund, når den skifter mellem udsugning og indblæsning. For nogle mennesker kan dette være meget forstyrrende. 

Placering

I udgangspunktet er det mest optimalt at placere et-rumsventilatorer lidt væk fra senge eller sofaer, da der både kan opstå en lille smule træk, og fordi de støjer lidt. 

Udvendigt skal du forsøge at placere den et sted, hvor den kun i begrænset omfang bliver udsat for nedbør, så du fx undgår, at den bliver blokeret af sne om vinteren. Sørg også for, at den ikke bliver placeret et sted, hvor der er risiko for, at den trækker røg ind fra en skorsten.

Hvilke størrelse et-rumsventilator skal du vælge?

Det er vigtigt, at du vælger en ventilationsløsning, der passer til boligens behov. Er den ikke i stand til at udskifte nok luft, vil du selvsagt ikke få luftet nok ud. Omvendt er der ingen grund til at skifte mere luft ud end nødvendigt, da der altid vil være et spild af energi.

Når du skal vælge størrelsen på dit anlæg, skal du først og fremmest tage udgangspunkt i, hvor stort et rumfang, du skal have luftet ud. Du skal også overveje, om du har brug for ventilation i flere rum, da det her vil give mening at tænke i et system, hvor du kobler dine enheder sammen. 

Ventilatorerne fås i rørdimensioner fra 100 mm til 260 mm. Anlæg med små rørdimensioner egner sig i små rum, mens de store kan skifte mere luft ud og dermed også egner sig bedre til større rum. 

Sørg for at vælge anlæg i en størrelse, hvor du ikke konstant skal presse ventilatoren til det yderste, da det i så fald vil kræve, at den som minimum står på mellemste niveau for at sikre det basale behov for luftskifte – og hvor du kan risikere at skulle køre for fuld styrke, hvis der bare er en smule ekstra behov for udluftning, fx når man har gæster på besøg. Når den arbejder på højtryk, genvinder den nemlig ikke varmen optimalt.

Hvordan styrer du et-rumsventilatorer?

Det vil som regel være muligt at indstille ventilationen til at køre på 3 eller flere trin, hvor du skruer op og ned for niveauet alt efter ventilationsbehovet. 

Har ventilatoren fx 3 trin, vil du typisk skulle indstille den således: 

Trin 1: Egner sig i rum, der ikke bliver anvendt så hyppigt til ophold eller om natten, hvis du ønsker at begrænse støjen fra ventilatoren.  

Trin 2: Vil typisk være det niveau, der bliver brugt til at sikre et vedvarende og jævnt luftskifte i opholdsrum 

Trin 3: Når der er mange mennesker og luften trænger til hurtig udskiftning, vil det være det oplagte niveau. 

Der findes modeller, som selv skifter trin vha. af sensorer. De reagerer på mængden af fugt i luften og vil derfor selv skrifte et trin op, når luftfugtigheden stiger, og der opstår behov for ekstra ventilation. Ligeledes vil de skrue ned, når behovet falder igen.

På flere modeller er det også muligt at tidsindstille ventilationen. På den måde kan man køre på lavt niveau ved sengetid og om natten, hvis man fx har svært ved at falde i søvn eller sove pga. støjen fra ventilatoren.

Kan du selv montere et-rumsventilation?

Det er som regel relativt simpelt at montere en et-rumsventilator, hvis man har erfaring med gør-det-selv-arbejde. Sværhedsgraden afhænger dog af ydervæggens opbygning og materialer. Alt efter hvilken ydervæg ventilatoren skal monteres i, kan selve hulboring være en krævende opgave.

Er du ikke gør-det-selv-typen, bør du overlade arbejdet til fx en murer eller tømrer , så du sikrer dig, at den er installeret korrekt og der ikke er utætheder i samlingerne.

Det er særligt vigtigt at være omhyggelig med tilslutningen. Skal du have kædet flere enheder sammen, skal du derudover være omhyggelig med, at enhederne er koblet rigtigt sammen. 

Kan det svare sig at benytte et-rumsventilation, når man bygger nyt?

Nej. 

Skal du bygge nyt hus er det ikke relevant at bruge et-rumsventilation, da man i langt de fleste tilfælde vil lave en løsning med et ventilationsanlæg for hele huset.

Hvordan vedligeholder du et-rumsventilation? 

Når først ventilatorerne er monteret, er der ikke meget vedligehold, andet end at rengøre filtrene 2-4 gange årligt. Her skal du følge vejledningen for den model, du har anskaffet. 

Det er vigtigt at rengøre filtrene efter anvisningen, da ventilatorerne bliver mindre effektive, hvis filtrene ikke bliver renset.