Hvorfor er det vigtigt med ventilation af badeværelset?

Badeværelset er et af de mest fugtbelastede rum i boligen, og da fugt er dårligt for både boligens konstruktioner og indeklimaet, er det vigtigt at fjerne fugten i badeværelset ved hjælp af enten naturlig udluftning eller mekanisk ventilation.

Hvis fugten ikke fjernes fra badeværelset, vil den sætte sig på overfladerne i rummet, og så går der ikke ret lang tid, før der gror skimmelsvampe.

Fugt vil medføre skimmelvækst, og skimmelsvamp kan i større mængder være skadeligt for din sundhed og kan bl.a. irritere øjne og hals, give hovedpine og koncentrationsbesvær. Nogle mennesker kan også få alvorlige allergiske reaktioner og astma, når de udsættes for skimmelsvamp. Skimmelsvamp ødelægger ikke husets konstruktioner.

Fugt kan også give andre svampe end skimmelsvamp, som kan ødelægge materialer i boligen. I badeværelser, hvor der i sagens natur er valgt materialer, som tåler vand og fugt, er det især vinduer af træ, der kan blive nedbrudt af fugt og råd, hvis du ikke kommer af med fugten.

Hvilke krav er der til ventilation eller udsugning i badeværelser?

Udskiftning af udeluften kaldes ventilation. Dette kan ske enten ved at lave udluftning ved at åbne vinduer, ved naturlig ventilation, som er udluftningsskakte til det fri eller ved mekanisk ventilation, hvor der sker en udsugning af luften ved hjælp af en ventilator, der kører på strøm. Endelig kan ventilationen forgå ved et større anlæg, der ventilerer hele boligen.  

Bygningsreglementet stiller krav om, at der skal være ekstra god udluftning eller ventilation i badeværelser. 

Badeværelser skal have 1 af følgende:

 • Et mekanisk udsugningsanlæg, som kan udskifte 15 liter luft pr. sekund.
 • En naturlig aftrækskanal med en åbning på mindst 200 kvadratcentimeter. Aftrækskanalen fungerer ved at den varme indeluft i badeværelset af sig selv stiger til vejrs og ud gennem kanalen. Der vil i badeværelser oftest være en slidse under døren, små huller i døren eller friskluftventiler i vinduet. På den måde kan der komme frisk luft som erstatning for den luft, der bliver trukket ud.

Hvis badeværelset ligger ud til facaden på huset, stiller bygningsreglementet krav om, at der er et af følgende:

 • Et oplukkeligt vindue
 • En dør
 • En lem
 • En udeluftventil med en fri åbning på mindst 200 kvadratcentimeter.

Udluftning af badeværelset er vigtigt for at undgå et dårligt indeklima. Der har siden det første bygningsreglement været krav til ventilation af badeværelset.

Hvad skal du tænke på, når du køber mekanisk ventilation til badeværelset?

Den mekaniske ventilation kan være en del af boligens samlede ventilationsanlæg. I dette tilfælde er den mekaniske ventilation, den enkelte udsugningsventilator, der monteres i badeværelset. Det vigtigste er, at vælge et udsugningsanlæg med den lovpligtige ydeevne på mindst 15 liter pr. sekund. 15 liter pr sekund svarer til 54 kubikmeter i timen. Har man et badeværelse på 4 kvadratmeter og med en højde på 2,5 meter, vil det betyde, at den samlede mængde luft i rummet vil blive udskiftet mere end 5 gange i timen. Det betyder også, at der skal være tilførsel af ny luft, erstatningsluft. Udsugningsanlæggets ydeevne skal gerne fremgå af emballagen eller produktbeskrivelsen.

Styring af udsugningsanlægget

Det er også vigtigt at tage stilling til, hvordan udsugningsanlægget skal styres. Hvis anlægget kører hele tiden, er det dyrt i elektricitet. Så det er bedst, hvis udsugningen kan tilpasses efter behovet, så det kun suger på de tidspunkter, hvor der er brug for at få fjernet fugt fra badeværelset.

Der er flere forskellige måder at styre, hvornår udsugningsanlægget tænder og slukker. De mest almindelige er:

 • Udsugningsanlægget styres manuelt ved at tænde og slukke på en kontakt.
 • Et tidsstyret udsugningsanlæg, hvor anlægget kører i et bestemt tidsrum. Anlægget er typisk koblet til det elektriske lys, så det starter, når du tænder lyset på badeværelset, og slukker igen efter et bestemt stykke tid, fx et kvarter.
 • Et fugtstyret udsugningsanlæg, som starter udsugningen, når luftfugtigheden overstiger et bestemt niveau, og slukker igen, når luftfugtigheden igen er under dette niveau.

De forskellige styringsmekanismer kan godt kombineres.
Der er fordel og ulemper ved alle. Ulempen ved manuel styring med en kontakt er, at man kan glemme at tænde for ventilatoren. Men det betyder også, at man helt selv kan bestemme, hvornår ventilatoren skal være tændt. Tidsstyret anlæg, som er koblet på lyset betyder, at ventilatoren altid tændes, når lyset tændes. Dette kan betyde støjgener, og at ventilatoren tændes, selv om der måske ikke er behov. En fugtstyret ventilator tænder kun, når der er tegn på fugt. Ulempen kan være, at man måske selv har behov for, at der sker en udluftning på badeværelset, selv om der måske ikke er fugt.  

Støj fra anlægget

Når du køber en ventilator, bør du også være opmærksom på, hvor meget den støjer. Det er især vigtigt, hvis badeværelset ligger tæt på husets soveværelser eller opholdsrum, hvor støjen kan genere.

Udsugningsanlæggets støjniveau vil normalt fremgå af produktbeskrivelsen, ellers må du bede forhandleren om dokumentation for, hvor meget det støjer. Støjniveauet angives i decibel (dB). Der findes ikke vitilatorer, der er helt lydløse. De fleste lydsvage ventilationer har et støjniveau på omkring 25 dB, men du kan få støjsvage anlæg, hvor støjniveauet er helt nede på 15 dB.

Tilførsel af luft

Hvis ventilatoren skal kunne suge den fugtige luft ud af badeværelset, er det vigtigt, at der tilføres frisk luft andre steder fra. Erstatningsluft, kaldes det. Hvis det ikke sker i tilstrækkelig grad, kan ventilatoren ikke suge den mængde luft ud, som der er krav om. Der dannes simpelthen undertryk i badeværelset.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at der kan komme frisk luft udefra og ind i badeværelset. Det kan gøres på flere forskellige måder:

 • Med en ventilationsåbning på mindst 100 kvadratcentimeter ud mod resten af huset. Det kan fx være en spalte under døren, eller en rist eller huller i badeværelsesdøren eller væggen.

 • Hvis badeværelset ligger ud til husets facade, kan det fx være gennem en spalte i vinduet eller ydervæggen (friskluftventil). 

Hvornår kan der være behov for ekstra udluftning/ventilation?

Selvom der er en ventilator på dit badeværelse, kan der være situationer, hvor der er brug for ekstra udluftning.

Det gælder fx, hvis du elsker at bade i lang tid og tænde stearinlys ude på badeværelset. I så fald er det en god idé at åbne vinduet og lufte ud, når du er færdig med badet.

Tørring af tøj på badeværelset

Du bør ikke tørre tøj ved at have det hængende på badeværelset - eller i andre rum i boligen. Tøjtørring giver nemlig rigtig meget fugt i boligen, omkring 3 liter per vask. Det er bedre at tørre tøjet udendørs eller at bruge en tørretumbler med aftræk, så den fugtige luft ender udendørs.

Hvis du alligevel tørrer tøj i boligen bør det være på badeværelset, som er beregnet til fugtig luft. Men det er meget vigtigt at have en ekstra god udluftning og gerne supplere med at lufte ud gennem vinduerne.

Tegn på for meget fugt i badeværelset

Følgende er tegn på, at dit badeværelse er for fugtigt:

 • Hvis der lugter klamt og muggent.
 • Hvis der er mørke pletter, skimmelsvamp i lofter, fuger eller andre steder i badeværelset.
 • Hvis der er fugtskader eller råd i kanten af trævinduer.
 • Hvis duggen ikke er forsvundet fra vinduesruder og spejle cirka en halv time efter, at du har været i bad.

Du behøver ikke at gå i panik, hvis der er en smule skimmelsvamp i fugerne mellem fliserne i brusenichen eller i hjørnerne ved loftet. Det kan du blot fjerne ved almindelig rengøring eller med Rodalon, Protox og Hysan. Men hvis der er større områder med skimmelsvamp, er det tegn på, at der er brug for mere ventilation og udluftning på dit badeværelse.

Hvis badeværelset er for fugtigt, bør du sørge for bedre udluftning, fx ved at lufte ud gennem vinduerne, efter at du har været i bad.
Derudover kan du sørge for at begrænse mængden af fugt på badeværelset, fx ved at tage kortere bade og tørre vægge og gulve af, når du har været i bad.