Hvorfor er det vigtigt med et udsugningsanlæg på badeværelset?

Badeværelset er et af de mest fugtbelastede rum i boligen, og da fugt er dårligt for både boligens konstruktioner og indeklimaet, er det vigtigt at fjerne fugten i badeværelset ved hjælp af enten udluftning eller ventilation.

Hvis fugten ikke fjernes fra badeværelset, vil den sætte sig på materialerne, og så går der ikke ret lang tid, før der gror skimmelsvampe.

Fugt og skimmelsvamp kan være skadeligt for din sundhed og kan bl.a. irritere øjne og hals, give hovedpine og koncentrationsbesvær. Nogle mennesker kan også få alvorlige allergiske reaktioner og astma, når de udsættes for skimmelsvamp.

Fugt kan også ødelægge materialer i boligen. I badeværelser, hvor der i sagens natur er valgt materialer, som tåler vand og fugt, er det især vinduer af træ, der kan få fugtskader og råd, hvis du ikke kommer af med fugten.

Hvilke krav er der til udsugningsanlæg i badeværelser?

Bygningsreglementet stiller krav om, at der skal være ekstra god udluftning eller ventilation i badeværelser. Kravet gælder for huse, der er bygget efter 1972.

Badeværelser skal have 1 af følgende:

 • Et mekanisk udsugningsanlæg, som kan udskifte 15 liter luft pr. sekund.
 • En naturlig aftrækskanal med en åbning på mindst 200 kvadratcentimeter. I en naturlig aftrækskanal udskiftes luften, fordi den varme indeluft i badeværelset af sig selv stiger til vejrs og ud gennem kanalen.

Hvis badeværelset ligger ud til facaden på huset, stiller bygningsreglementet krav om, at der er et af følgende:

 • Et oplukkeligt vindue
 • En dør
 • En lem
 • En udeluftventil med en fri åbning på mindst 200 kvadratcentimeter.

I huse, der er bygget før 1972, er det ikke et krav, at der er udluftning på badeværelset, men det er stadig en god idé at sørge for, at badeværelset bliver luftet tilstrækkeligt ud - enten via udluftning eller mekanisk ventilation.

Hvad skal du tænke på, når du køber udsugningsanlæg til badeværelset?

Først og fremmest er det vigtigt at vælge et udsugningsanlæg med den lovpligtige ydeevne på mindst 15 liter pr. sekund. Udsugningsanlæggets ydeevne skal gerne fremgå af emballagen eller produktbeskrivelsen. Det er også vigtigt at se på, hvor stort rummet må være, for at udsugningsanlægget kan følge med.

Styring af udsugningsanlægget
Det er også vigtigt at tage stilling til, hvordan udsugningsanlægget skal styres. Hvis anlægget kører hele tiden, er det dyrt i elektricitet. Så det er bedst, hvis udsugningen kan tilpasses efter behovet, så det kun suger på de tidspunkter, hvor der er brug for at få fjernet fugt fra badeværelset.

Der er flere forskellige måder at styre, hvornår udsugningsanlægget tænder og slukker. De mest almindelige er:

 • Udsugningsanlægget styres manuelt ved at tænde og slukke på en kontakt.
 • Et tidsstyret udsugningsanlæg, hvor anlægget kører i et bestemt tidsrum. Anlægget er typisk koblet til det elektriske lys, så det starter, når du tænder lyset på badeværelset, og slukker igen efter et bestemt stykke tid, fx et kvarter.
 • Et fugtstyret udsugningsanlæg, som starter udsugningen, når luftfugtigheden overstiger et bestemt niveau, og slukker igen, når luftfugtigheden igen er under dette niveau.

De forskellige styringsmekanismer kan godt kombineres.

Støj fra anlægget
Når du køber et udsugningsanlæg, bør du også være opmærksom på, hvor meget det støjer. Det er især vigtigt, hvis badeværelset ligger tæt på husets soveværelser eller opholdsrum, hvor støjen kan genere.

Udsugningsanlæggets støjniveau vil normalt fremgå af produktbeskrivelsen, ellers må du bede forhandleren om dokumentation for, hvor meget det støjer. Støjniveauet angives i decibel (dB). Der findes ikke anlæg, der er helt lydløse. De fleste lydsvage ventilationer har et støjniveau på omkring 25 dB, men du kan få støjsvage anlæg, hvor støjniveauet er helt nede på 15 dB.

Tilførsel af luft

Hvis udsugningsanlægget skal kunne suge den fugtige luft ud af badeværelset, er det vigtigt, at der tilføres frisk luft andre steder fra. Hvis det ikke sker i tilstrækkelig grad, kan udsugningsanlægget ikke fungere ordentligt.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at der kan komme frisk luft udefra og ind i badeværelset. Det kan gøres på flere forskellige måder:

 • Med en ventilationsåbning på mindst 100 kvadratcentimeter ud mod resten af huset. Det kan fx være en spalte under døren, eller en rist i badeværelsesdøren eller væggen.

 • Hvis badeværelset ligger ud til husets facade, kan det fx være gennem en spalte i vinduet eller ydervæggen (friskluftventil). Sidder ventilator og friskluftsventilen for tæt, kan det mindske ventilatorens funktion, da den suger mere luft direkte fra ventilen. Dermed bliver den fugtige luft fra den fjerneste del af rummet ikke ventileret ordentligt ud.

Hvornår kan der være behov for ekstra udluftning/ventilation?

Selvom der er et udsugningsanlæg på dit badeværelse, kan der være situationer, hvor der er brug for ekstra udluftning.

Det gælder fx, hvis du elsker at bade i lang tid og tænde stearinlys ude på badeværelset. I så fald er det en god idé at åbne vinduet og lufte ud, når du er færdig med badet.

Tørring af tøj på badeværelset

Du bør ikke tørre tøj ved at have det hængende på badeværelset - eller i andre rum i boligen. Tøjtørring giver nemlig rigtig meget fugt i boligen. Det er bedre at tørre tøjet udendørs eller at bruge en tørretumbler med aftræk, så den fugtige luft ender udendørs.

Hvis du alligevel tørrer tøj på badeværelset, er det meget vigtigt at have en ekstra god udluftning på badeværelset og gerne supplere med at lufte ud gennem vinduerne.

Tegn på for meget fugt i badeværelset

Følgende er tegn på, at dit badeværelse er for fugtigt:

 • Hvis der lugter klamt og muggent.
 • Hvis der vokser skimmelsvamp i lofter, fuger eller andre steder i badeværelset.
 • Hvis der er fugtskader eller råd i kanten af trævinduer.
 • Hvis duggen ikke er forsvundet fra vinduesruder og spejle cirka en halv time efter, at du har været i bad.

Du behøver ikke at gå i panik, hvis der er en smule skimmelsvamp i fugerne mellem fliserne i brusenichen eller i hjørnerne ved loftet. Det kan du blot fjerne ved almindelig rengøring eller med Rodalon. Men hvis der er større områder med skimmelsvamp, er det tegn på, at der er brug for mere ventilation og udluftning på dit badeværelse.

Hvis badeværelset er for fugtigt, bør du sørge for bedre udluftning, fx ved at lufte ud gennem vinduerne, efter at du har været i bad. Du kan også få sat friskluftventiler i dine vinduer eller i ydervæggene, så rummet så at sige selv lufter ud, uden at du behøver at åbne vinduerne.

Derudover kan du sørge for at begrænse mængden af fugt på badeværelset, fx ved at tage kortere bade og tørre vægge og gulve af, når du har været i bad.

'Badevaner: Sådan bader danskerne'