Med den økonomiske vækst i 1960’erne og en stigning i antallet af mennesker, der flyttede til byerne, opstod et behov for hurtigere og billigere produktion. Dette satte også sit præg på byggebranchen, hvor man begyndte at præfabrikere elementer for at imødekomme den store efterspørgsel. 

Hvilke elementer kan præfabrikeres?

Der er rigtig mange bygningsdele i byggeriet, der præfabrikeres i dag. Faktisk så mange, at vi nok slet ikke tænker over det længere.

Det gælder mindre dele som:

 • Låse
 • Skabe
 • Køkkenelementer
 • Vinduer
 • Døre

Større dele som:

 • Spærkonstruktion
 • Ydervægge/Indervægge
 • Etageadskillelser (fx huldæk)
 • Tagelementer
 • Altaner
 • Trapper
 • Kviste
 • Badeværelser
 • Pavilloner
 • Redskabsskure
 • Carporte

Store, færdige dele af et byggeri som:

 • Tagetager
 • Moduler til tilbygning
 • Hele boliger bestående af 2-4 præfabrikerede moduler, der sættes sammen på grunden.

Hvad er fordelene ved præfabrikation?

Præfabrikationen af moduler og elementer i byggeriet opstod i 1960'erne, fordi leverandørerne på den måde kunne følge med den stærkt stigende efterspørgsel. Med præfabrikation kunne de producere flere og billigere varer. Fordelen var og er stadig den trimmede produktionstid. En fordel, vi som forbrugere stadig nyder godt af i dag.

Kort fortalt giver præfabrikation fordele i forhold til:

 • Tid
 • Økonomi
 • Kvalitet
 • Mulighed for individuelle løsninger

Tid

Fabriksproduktionen betyder, at elementerne kan produceres meget hurtigt, når først det er sat i system og foregår på samlebånd. Der opstår færre misforståelser, da arbejdet er rutinepræget og mindre ventetid, ligesom produktionen kan køre uhindret i al slags vejr, hvor man tidligere var underlagt vejrets luner på byggepladsen. Delene bliver produceret, så de er nemme at montere, og de helt store elementer til fx præfabrikerede parcelhuse kan rejses og monteres i løbet af bare få dage.

Typisk opføres etageejendomme også på denne måde. Her bruges der bagvægselementer af enten porebeton (gasbeton), letklinkerbeton (lecabeton) eller elementer af trækonstruktion med isolering i trærammen.

Derudover bliver en del andre boligenheder også præfabrikeret, fx containere til institutioner, indkvartering af soldater, flygtninge Udviklingen og produktionen af campingvognen og mobile homes er også et resultat af et mindre boligmodul, der er præfabrikeret og kan varieres næsten i det uendelig.

En anden fordel er, at man ved præfabrikerede elementer og moduler sparer tid på selve byggepladsen. 

Økonomi

Da det er effektivt at producere byggevarer, elementer og moduler på en fabrik, reduceres antallet af arbejdstimer, og det kan gøre byggematerialerne billigere.

Der er ingen spildtid i form af arbejdstimer pga. vejrlig – hvilket bl.a. betyder, at der er mindre risiko for, at der står et hold tømrere og venter, fordi de ikke kan komme til, fordi fx murerne er forsinket.

Derudover kan prisen holdes nede, fordi der kan købes store mængder materialer – og jo mere man køber af en bestemt vare, jo billigere vil prisen oftest være.

Det præfabrikerede er dog ikke altid billigere end byggematerialer bygget på stedet. Det afhænger meget af kvalitet og materialer. Ønsker du noget andet end standarden, vil det ofte koste ekstra.

Bæredygtighed

Effektiviseringen af produktionen giver mindre materialespild, mindre materialeforbrug samt besparelser på forbrug af el og vand i produktionsfasen.

Kvalitet

Byggeelementer og moduler gennemgår som regel en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. I tilfælde af at varen er defekt eller mangelfuld, er det nemt at henvende sig til producenten og gøre opmærksom på fejlen. Varen er produceret et sted med en ansvarlig i stedet for af flere håndværkerteams/faggrupper, hvor det kan være svært at placere ansvaret.

Der kan også være mange fordele ved, at byggematerialer og især konstruktioner samles på en fabrik. Byggeskader forårsaget af fugt kan fx undgås.

Mange af de store præfabrikerede bygningsdele og moduler - eller hele vægge til præfabrikerede huse - kan samles på byggepladsen på få dage. Det betyder, at de ikke ligger i dagevis på byggepladsen, hvor de kan optage fugt. Det forudsætter dog, at byggeriet dækkes af og lukkes hurtigt, så det beskyttes mod fugt og nedbør.

Hvad er ulemperne ved præfabrikation?

Præfabrikerede moduler og elementer i byggeriet har desværre også nogle ulemper.

At moduler og elementer produceres på en fabrik for bagefter at blive transporteret til byggepladsen, sætter begrænsninger for, hvor store elementerne kan være.

De skal have en højde, længde og bredde, der gør det muligt at transportere dem på vejene.

Transporten foregår ved hjælp af lastbiler. Byggematerialerne skal designes, så de kan være i en lastbil, som skal kunne komme under broer, kunne dreje og holde sig inden for en vognbane uden at være til fare for lastbilchaufføren eller andre i trafikken.

Udvalg

Når byggematerialer er præfabrikerede, er der ofte kun et fast udvalg af løsninger og muligheder til rådighed. Producenten sætter dermed begrænsninger for, hvad der bliver bygget, mens de kreative tanker og ideer tilpasser sig det eksisterende udvalg.

Hvordan ser præfabrikation af boliger ud i dag?

I disse år ønsker vi os individuelle boliger. I dag kan præfabrikering leve op til individuelle løsninger, og med 3D tegneprogrammer og visualiseringer er det nemmere at se den ønskede idé til en færdig løsning.

Individuelle løsninger vil oftest være dyrere, men til gengæld får man lige præcis det man ønsker sig.

Hos større producenter af modulbyggeri er det muligt at besøge fabrikkerne og se deres evt. showroom 1:1. 

Vores købedygtighed er stor, så vi vil ikke nødvendigvis have billige og lettilgængelige varer. Vi går efter præcis det, vi vil have, og især i forhold til boligen ønsker vi både fleksibilitet og individualitet. Og med præfabrikering af moduler og elementer kan det meste lade sig gøre.