Hvilke elementer kan præfabrikeres?

Der er rigtig mange bygningsdele i byggeriet, der præfabrikeres i dag. Faktisk så mange, at vi nok slet ikke tænker over det længere.

Det gælder mindre dele som:

 • Låse
 • Skabe
 • Køkkenelementer
 • Vinduer
 • Døre

Større dele som:

 • Ydervægge/Indervægge
 • Etageadskillelser (fx huldæk)
 • Tagelementer
 • Altaner
 • Balkoner
 • Trapper
 • Kviste
 • Badeværelser
 • Pavilloner
 • Redskabsskure
 • Carporte

Store, færdige dele af et byggeri som:

 • Tilbygninger
 • Tagetager
 • Moduler til tilbygning
 • Hele boliger bestående af 2-4 præfabrikerede moduler, der sættes sammen på grunden.

Hvad er fordelene ved præfabrikation?

Fabriksproduktionen betyder, at elementerne kan produceres hurtigere, når først det er sat i system og foregår på samlebånd. Der opstår færre misforståelser, da arbejdet er rutinepræget, og der er mindre ventetid. Desuden kan produktionen fortsætte uhindret uanset vejret, hvor man tidligere var underlagt vejrets luner på byggepladsen.

Delene bliver produceret, så de er nemme at montere, og de helt store elementer til fx præfabrikerede parcelhuse kan rejses og monteres i løbet af bare få dage. Typisk bruges der bagvægselementer af enten porebeton (gasbeton) eller letklinkerbeton (lecabeton) til murede huse, og elementer af træ med isolering i trærammen til træhuse.

Derudover bliver en del andre boligenheder også præfabrikeret, fx containere til institutioner, indkvartering af soldater, flygtninge osv. Udviklingen og produktionen af campingvognen og mobile homes er også et resultat af et mindre boligmodul, der er vellykket præfabrikeret og kan varieres næsten i det uendelige.

Fordele ved præfabrikation

Præfabrikationen af moduler og elementer i byggeriet opstod i 1960'erne, fordi leverandørerne på den måde kunne følge med den stærkt stigende efterspørgsel. Med præfabrikation kunne de producere flere og billigere varer. Fordelen var og er stadig den trimmede produktionstid. En fordel, vi som forbrugere stadig nyder godt af i dag.

Kort fortalt giver præfabrikation fordele i forhold til:

 • Tid
 • Økonomi
 • Kvalitet
 • Mulighed for individuelle løsninger

Tid

Fabriksproduktionen betyder, at elementerne kan produceres meget hurtigt, når først det er sat i system og foregår på samlebånd. Der opstår færre misforståelser og mindre ventetid, ligesom produktionen kan køre uhindret i al slags vejr. Delene bliver produceret, så de er nemme at montere, og de helt store elementer til fx præfabrikerede parcelhuse kan rejses og monteres i løbet af bare få dage. Typisk opføres etageejendomme også på denne måde.

Økonomi

Da det er effektivt at producere byggevarer, elementer og moduler på en fabrik, reduceres antallet af arbejdstimer, og det kan gøre byggematerialerne billigere.

Der er ingen spildtid i form af arbejdstimer - der står fx ikke et hold tømrere og venter, fordi de ikke kan komme til, fordi fx murerne er forsinket.

Derudover kan prisen holdes nede, fordi der kan købes store mængder materialer – og jo mere man køber af en bestemt vare, jo billigere vil prisen oftest være.

Det præfabrikerede er dog ikke altid billigere end byggematerialer bygget på stedet. Det afhænger meget af kvalitet og materialer. Ønsker du noget andet end standarden, vil det ofte koste ekstra.

Bæredygtighed

Effektiviseringen af produktionen giver mindre materialespild, mindre materialeforbrug samt besparelser på forbrug af el, vand osv. i produktionsfasen.

Kvalitet

Byggeelementer og moduler gennemgår som regel en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. I tilfælde af at varen er defekt eller mangelfuld, er det nemt at henvende sig til producenten og gøre opmærksom på fejlen. Varen er produceret et sted med en ansvarlig i stedet for af flere håndværkerteams, hvor det kan være svært at placere ansvaret.

Bygningsreglementet stiller flere og flere krav til bygningsdeles isoleringsevne eller modstandsdygtighed over for brand. Her kan det være en fordel at anvende større præfabrikerede byggevarer og moduler, som er afprøvet af producenten og dermed har en godkendt certificering eller klassificering.

Der kan også være mange fordele ved, at byggematerialer og især konstruktioner samles på en fabrik. Byggeskader forårsaget af fugt kan fx undgås.

Mange af de store præfabrikerede bygningsdele og moduler - eller hele vægge til præfabrikerede huse - kan samles på byggepladsen på få dage. Det betyder, at de ikke ligger i dagevis på byggepladsen, hvor de kan optage fugt. Det forudsætter dog, at byggeriet dækkes af og lukkes hurtigt, så det beskyttes mod fugt og nedbør.

Hvad er ulemperne ved præfabrikation?

Præfabrikerede moduler og elementer i byggeriet har desværre også nogle ulemper.

At moduler og elementer produceres på en fabrik for bagefter at blive transporteret til byggepladsen, sætter begrænsninger for, hvor store elementerne kan være.

De skal have en højde, længde og bredde, der gør det muligt at transportere dem på vejene.

Transporten foregår ved hjælp af lastbiler. Byggematerialerne skal designes så de kan være i en lastbil, som skal kunne komme under broer, kunne dreje og holde sig inden for en vognbane uden at være til fare for lastbilchaufføren eller andre i trafikken.

Udvalg

Når byggematerialer er præfabrikerede, er der ofte kun et fast udvalg af løsninger og muligheder til rådighed. Producenten sætter dermed begrænsninger for, hvad der bliver bygget, mens de kreative tanker og ideer tilpasser sig det eksisterende udvalg.

Hvordan ser præfabrikation af boliger ud i dag?

I disse år ønsker vi os individuelle boliger. I dag kan præfabrikering leve op til individuelle løsninger, særligt med 3D printeren som stort set ikke har nogen begrænsninger.

Individuelle løsninger vil oftest være dyrere, men til gengæld får man lige præcis det man ønsker sig.

Vores købedygtighed er stor, så vi vil ikke nødvendigvis have billige og lettilgængelige varer. Vi går efter præcis det, vi vil have, og især i forhold til boligen ønsker vi både fleksibilitet og individualitet. Og med præfabrikering af moduler og elementer kan det meste lade sig gøre.