Det behøver ikke være din skyld, hvis sidste års tomathøst slog helt fejl. Har du brugt flydende, organisk gødning, kan det nemlig have været fyldt med pesticidrester, som fx giver misvækst for tomatplanter.

En ny undersøgelse, som Haveselskabet står bag, viser i hvert fald, at seks flydende, organiske gødninger, der er godkendt til økologisk jordbrug, har indeholdt store mængder af clopyralid. Et aktivstof, som bruges i ukrudtsmidler mod bl.a. tidsler, men som altså skader de mere følsomme drivhusafgrøder som fx tomater, chili, peber og auberginer.

De seks flydende drivhusgødninger, som Haveselskabet har fået analyseret, er:

  • Pindstrup Flydende Gødning til økologisk dyrkning
  • Hornum Naturnæring
  • Gro Green Universal Gødning
  • Substral Drivhusnæring
  • Grandiol Organic Liquid Plant Food
  • Ecostyle Universal Gødning

Tomatplanter og peberfrugtplanter blev misdannede af gødning ”godkendt til økologisk jordbrug”

I løbet af 2020 fik Haveselskabet en del henvendelser fra medlemmer, som fortalte, at deres tomatplanter af uforklarlige årsager blev syge. Tomat- og peberfrugtplanter blev misdannede med grove, krøllede blade, og væksten gik i stå.

Planterne var næsten alle dyrket med tilsætning af forskellige flydende, organiske gødningsprodukter, som var ”Godkendt til økologisk jordbrug” og et enkelt mærket ”Også til økologiske haver”.

- Vi fandt ret hurtigt ud af, at skaderne fra de syge planter stemmer overens med tilsvarende symptomer, der kan opstå ved brug af ukrudtsmidlerne aminopyralid eller clopyralid. Det er midler, der selv i meget små doser kan gøre skade på tomatplanter, forklarer Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Herefter besluttede Haveselskabet sig for at gå ind i sagen og bad i første omgang deres medlemmer indsende billeder af de skadede planter.

Haveselskabet sendte flydende gødninger til analyse på laboratorium

Der kom hurtigt over hundrede henvendelser, hvor haveejerne indsendte billeder af planter med misvækst. Blandt disse henvendelser udvalgte Haveselskabet de eksempler, der fremviste de mest typiske symptomer på skade af clopyralid eller aminopyralid, og opfordrede haveejerne til at indsende resterne af de gødninger og plantesække, som de havde anvendt ved dyrkning af de aktuelle planter. Haveselskabet modtog en række jordprøver fra plantesække og flydende gødninger i deres originale emballage.

I første omgang blev det besluttet at analysere de flydende gødninger. Og i februar 2021 blev et udvalg af de indsamlede flydende gødninger fra forskellige producenter sendt til analyse for aminopyralid og clopyralid på NIBIO (Norsk Institut for Bioøkonomi) laboratorium i Norge.

Jo, der er gift i gødningen

På NIBIO’s laboratorier blev det konstateret, at mistanken om, at de flydende organiske gødninger var forurenede med pesticidrester både kunne måles og dokumenteres. Samtlige af produkterne, som blev undersøgt, indeholdt store mængder af ukrudtsmidlet clopyralid.

Analyseresultater af organiske gødninger godkendt til økologisk jordbrug

Der er i alt lavet test på seks forskellige flydende, organiske gødninger fra seks forskellige producenter, og ifølge producenterne skulle alle produkterne kunne anvendes i økologisk dyrkning. Gødningerne er testet for stofferne aminopyralid og clopyralid. Mens der ikke er fundet aminopyralid, er der altså fundet høje koncentrationer af clopyralid i gødningen.

Selv få mikrogram clopyralid gør skade

Der findes ikke en officiel grænseværdi for indhold af clopyralid i flydende gødning, og det skyldes, at ukrudtsmidler intet har at gøre i en gødning. Men Haveselskabets tilknyttede eksperter vurderer, at tomatplanter kan skades allerede ved få mikrogram pr. kilo gødning.

Indholdet af clopyralid i de testede gødninger svarer til, at allerede, når du har vandet dine planter med 1-2 liter gødningsvand (altså flydende gødning opblandet i vand i anbefalet dosis), så har du overskredet den mængde clopyralid, som en plante kan tåle. Clopyralid ophobes i plantesækken og i planten, så koncentrationen af clopyralid stiger for hver gang, der bliver vandet.

Hvorfor er der clopyralid i organisk gødning?

Flydende, organisk gødning er naturligvis lavet af organisk materiale, og i dette tilfælde er det organiske materiale sukkerroer. De flydende gødninger produceres bl.a. af et restprodukt fra sukkerproduktion kaldet vinasse. Og problemet med de skadelige stoffer opstår, fordi det er lovligt at bruge ikke-økologisk plantemateriale i produkter godkendt til økologisk jordbrug.

Det vil sige, at selvom der på en flydende gødning står ”Godkendt til økologisk jordbrug”, kan gødningen hovedsageligt være fremstillet af ikke-økologisk dyrkede planter eller plantemateriale.

Gødningerne er altså produceret af roer fra marker, der er blevet sprøjtet med ukrudtsmidlet clopyralid. Stoffet havner efterfølgende i de flydende gødninger – også selvom de er godkendt til økologisk jordbrug.

Brug andre former for gødning i drivhuset

Haveselskabet opfordrer derfor til at bruge andre former for gødning.

- Jeg ville personligt værge mig meget ved at bruge flydende, organisk gødning i mit eget drivhus. Det er jo over en bred kam af varemærker og produkter, vi ser problemet. Så indtil der er kommet styr på området, ville jeg bruge mineralsk gødning eller organisk gødning i pilleform, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Kun hvis flydende organiske gødning er udstyret med det kendte røde Ø-mærke, er det et krav, at indholdet stammer fra økologisk dyrket plantemateriale, så her burde man kunne være sikker på helt at undgå pesticidrester.

Haveselskabet ønsker certificering

Indtil producenterne kan garantere, at der ikke findes skadelige stoffer i deres flydende gødning, anbefaler Haveselskabet således, at man ikke anvender organiske flydende gødninger overhovedet. Selskabet vil arbejde for at få indført grænseværdier og en certificering af de omtalte produkter.  

- Det er helt essentielt, at haveejeren fremover kan regne med, at der i flydende, organiske gødningsprodukter ikke er et indhold af skadelige virkemidler. Derfor opfordrer vi til, at der indføres en certificering af leverandørerne af vinasse, hvor de kvalificerer og garanterer, at roerne ikke er behandlet med clopyralid, siger Charlotte Garby.

Meget blandede producentreaktioner

Blandt de gødningsproducenter, som er havnet på Haveselskabets ”clopyralid-liste”, er der bestyrtelse og frustration. Reaktionerne går fra en erkendelse af, at der måske kan være problemer, og til en total afvisning af Haveselskabets testresultat.

Pindstrup stopper salget af 2020-udgave

Den mest drastiske konsekvens af Haveselskabets undersøgelse er foreløbig, at Pindstrup har valgt at bede deres forhandlere om at fjerne 2020-udgaven af Pindstrup Flydende Gødning fra hylderne.
Og har du som forbruger den gamle gødning stående, kan du kontakte forhandleren eller Pindstrup direkte og få refunderet prisen for gødningen.
 
- I 2020 var der en del debat om, at der kunne være forekomster af ukrudtsmiddel i flydende gødninger til økologisk dyrkning. I Pindstrup valgte vi derfor at standse salget af den gødning, og vi har siden skiftet leverandør. Den flydende gødning til økologisk dyrkning, som vi i dag sælger i en gul dunk, er altså et andet produkt, forklarer Klaus Tuffveson Jensen, Retail Sales Manager hos Pindstrup Mosebrug A/S.

Hornum tvivler, men dobbelttjekker

Selskabet Fausol, der står bag Hornum Naturnæring, er overraskede over testresultaterne.

- Vi er ærlig talt meget forundret over de testresultater, som Haveselskabet bringer frem. Vi har aldrig fået en eneste forbrugerklage over Hornum Naturnæring, og vores produkter er selvfølgelig tjekket og godkendt af akkrediterede laboratorier, før det sendes ud til forbrugerne. Alligevel har vi jo i den grad en interesse i at finde ud af, hvad der er op og ned på det her. Så vi har derfor besluttet at få vores flydende, organiske gødning analyseret hos et nyt velanskrevet laboratorium, så vi kan få en ny uvildig analyse, siger Kim Faurbjerg, direktør i Fausol A/S, og fortsætter:

- Indtil vi har de nye testresultater af vores produkt, kan vi ikke rigtig foretage os noget. Vi er fortsat overbeviste om, at vores produkt gøder frem for at skade. Én ting har Haveselskabet dog helt sikkert ret i – og det er, at vi godt kunne bruge en certificeringsordning og nogle tydelige grænseværdier. Og det arbejde vil vi meget gerne bidrage konstruktivt til.

- Haveselskabet tager fejl

E. Marker A/S, som producerer GroGreen Universal Gødning, har fra start betvivlet Haveselskabets testresultater. Firmaet har netop fået nye testresultater af produktet tilbage fra et nyt, certificeret testlaboratorium, og her er der ikke fundet noget clopyralid i GroGreen Universal Gødning.

- Jeg tror simpelthen, at Haveselskabets laboratorie har lavet en fejl. Vi har grundige interne processer, certificeringer mm., som kontinuerligt sikrer produkternes kvalitet og lødighed. Min besked til forbrugerne er derfor klar: GroGreen har ikke forurenede produkter på hylderne i butikkerne, og vi har aldrig haft de, siger Carsten Marker, ejer af E. Marker A/S.  

Hvordan står du som forbruger?

Da det kun er Pindstrup, som har udskiftet deres produkt, er status lige nu, at de andre fem produkter, som Haveselskabet altså advarer imod, stadig står på hylderne i havecentrene rundt om i landet. Og medmindre det er Pindstrup Flydende Gødning, kan du, som tingene står lige nu, altså hverken bytte dem eller få pengene tilbage.