Langt de fleste haveejere i Danmark bekæmper ukrudt i deres have manuelt, fx med hænderne, skuffejern eller greb, faktisk hele 83 %. 

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius i marts 2021

Det er naturligvis godt for miljøet, men er det også den bedste måde at slippe af med ukrudtet på? 

Ja, siger Videncentet Bolius’ haveekspert, Berit Rørbøl - hvis du gør det rigtigt.

- Hvis du er i god tid, kan du få fat i ukrudtet, inden det får fat i haven. Hvis du starter tidligt i foråret med manuel bekæmpelse, får du rødderne på ukrudtet med, og det er effektivt. Bruger du kemisk bekæmpelse, skal du vente, til ukrudtet har fået fat, før du kan ramme det. Sprøjtemidler virker først, når du kan ramme de grønne dele af bladende, og det gælder også termisk bekæmpelse med fx en ukrudtsbrænder. Manuel bekæmpelse er altså både effektiv og forebyggende, siger Berit Rørbøl.

Manuel bekæmpelse af ukrudt skal gøres rigtigt

For, at den manuelle bekæmpelse er effektiv, skal du dog gøre det på den rigtige måde.

- Hvis du bruger skuffejernet og bare hakker toppen af ukrudtet, så er det ikke effektivt, for planten kommer lynhurtigt op igen. Brug greben til at grave planten op med rødder og træk den op med hænderne, råder Berit Rørbøl.

Det er også vigtigt at vente, til jorden er tørret lidt efter vinteren - ellers vil den klaske sammen og knække ukrudtets rødder, når du graver i den.

- Præcis, hvornår du kan starte på at luge ukrudt, kommer an på vejret og på jordtypen i din have. Jorden skal smuldre lidt, når du stikker en greb i den, så er den klar. Har du lerjord, skal du nok vente lidt længere, end hvis du har sandjord, da jorden ellers vil være for våd, og rødderne på ukrudtet vil knække, forklarer Berit Rørbøl.

Bekæmp ukrudt i fuger med en fugerenser

På fliseterrassen er den manuelle løsning at bekæmpe ukrudt i fugerne med en fugerenser og en stiv kost. Og hvis du har et større areal af fliser, kan en ukrudtsbrænder lette arbejdet. 

Er det nødvendigt at bekæmpe ukrudt?

Bekæmpelse af ukrudt kan være en af havearbejdets mindre sjove opgaver, så hvorfor ikke bare lade være? Det kan der ifølge Berit Rørbøl være en vis fornuft i:

- Man skal huske, at ukrudt kun er ukrudt, hvis vi ikke ønsker, at det skal vokse i haven. Hvis du har en vild have, så er der ikke noget, der er ukrudt. Det kan være nødvendigt at tynde ud, men decideret bekæmpelse er i så fald ikke nødvendigt, siger hun. 

Men der er steder, hvor haven alligevel bør trimmes af sikkerhedsmæssige hensyn.

- Planter, der vokser over belægninger, kan løsne fliser og gøre belægningerne glatte, eller der kan være så meget bevoksning, at det fx ødelægger vandrør og giver vandskader. Nogle invasive arter som fx pileurt, er så aggressive, at det kan ødelægge fundamenter. Har man træer, kan de også smide frø, der vokser i fundamenter. I de tilfælde er det nødvendigt at bekæmpe ukrudtet, forklarer Berit Rørbøl.

Fjern ukrudt på fortov og invasive arter

Udover de situationer, hvor ukrudt kan skabe farlige situationer eller være ødelæggende for bebyggelse, er der også nogle lovmæssige forhold, du skal være opmærksom på. Eksempelvis skal du som grundejer sørge for, at ukrudt bliver fjernet på et evt. fortov op til din grund. Der kan også være regler i din lokalplan, som du skal overholde.

Og så er der det ukrudt, der betragtes som invasivt, dvs. planter, der har en negativ effekt på den natur, der er omkring den.

- Invasive arter kan fx være bjørnekløer, pileurt og gyldenris, som breder sig og fortrænger andre arter, og som Miljøstyrelsen opfordrer til, at man bekæmper, siger Berit Rørbøl.

Sådan bekæmper du bedst ukrudt

Ukrudt på fliseterrassen:

 • Fej med en stiv kost.
 • Lug med fugerenser, en kniv på en pind eller en stålbørste på et skaft.
 • Brug ukrudtsbrænder.

Ukrudt i haven:

 • Start i det tidlige forår, når jorden er løs og tørret lidt efter vinteren, men stadig er fugtig.
 • Håndlug – hiv ukrudtet op med rode.
 • Grav op med greb. Løsn jorden med greb og hiv ukrudtet op med rode.
 • Anlæg en vild have. 
   

Det er ikke nødvendigt at bekæmpe ukrudt med sprøjtemidler

Ifølge YouGov-undersøgelsen for Videncentret Bolius bekæmper 17 % af haveejerne i Danmark ukrudt med kemisk bekæmpelse. 

Men det er ikke nødvendigt, og så kan det være miljøskadeligt. Haveekspert Berit Rørbøl må tænke sig godt om for at kunne komme i tanker om en situation, hvor man som almindelig haveejer kan være nødt til at bruge kemisk bekæmpelse af ukrudt.

- Jeg kan kun komme i tanke om ét sted, hvor det kunne blive nødvendigt at bruge kemisk bekæmpelse, og det er i stensætninger, hvor der kan være så kraftige græsarter, at de laver tuer, som kan vælte stensætningen. Jeg vil dog stadig holde på, at det er bedre at tage buskrydderen og holde det nede med den, for der kan bo salamandere og padder i hulrummene på sådan en stensætning. Jeg vil aldrig anbefale kemisk bekæmpelse, siger Berit Rørbøl.

Damp og ukrudtsbrænder kan også fjerne ukrudt

Hun mener, at der altid er et alternativ til den kemiske bekæmpelse, og nævner damp, kogende vand eller afbrænding, hvis man ikke er til den manuelle bekæmpelse.

- Kemisk bekæmpelse virker mod ukrudt, det ved vi. Men jeg er imod bivirkningerne. Sprøjtemidler skelner ikke mellem de planter, du vil udrydde, og dem du ikke vil. De dræber alt, slår mikro-dyreliv ihjel og kan sive ned i grundvandet. 

Brug kemisk bekæmpelse korrekt – hvis du vil bruge det

Udover, at sprøjtemidler er skadelige for vores natur, så bruges de ofte også forkert, hvilket ifølge Berit Rørbøl forværrer problemet.

-  Der findes lovlige sprøjtemidler, så vi bliver nødt til at forholde os til dem, men mange bruger dem desværre ikke rigtigt. Overdoserer man, risikerer man at slå alt grønt, som man rammer, ihjel. Jeg har oplevet, hvordan en hel græsplæne døde, fordi man overdoserede med plænerens. Derudover skal du passe på med at bruge sprøjtmidler i blæsevejr. Dråberne kan blæse væk og ødelægge de forkerte planter. Her har jeg fx oplevet en hæk få store ødelæggelser af sprøjtemidler på afveje, fortæller Berit Rørbøl.

Hendes råd til brug af sprøjtemidler mod ukrudt er: 

 1. Læs vejledningen grundigt og følg den.
 2. Dosér korrekt. Produktet virker ikke bedre ved at overdosere. 
 3. Bekæmp lokalt. Det vil sige, brug sprøjtemidler på én plante af gangen. Lad være med at sprøjte det ud over fx hele belægningen

Flere bruger sprøjtemiddel på grund af nyt mosmiddel

Ifølge Miljøstyrelsens Havestatistik er salget af pesticider til private steget markant i 2018, som er det seneste år, Miljøstyrelsen har statistik for. 

Stigningen skyldes hovedsageligt et nyt mosmiddel, som er er solgt i enorme mængder, og derudover har der været en stigning i salget af ukrudtsmidler.

Det er uheldige nyheder for miljøet, men Berit Rørbøl mener, at tallene vil ændre sig:

- Med den større fokus på miljø, både hos haveejere og fagfolk, tror og håber jeg, at vi i fremtiden vil se, at færre benytter sig af sprøjtemidler, når de går i haven. Samtidig kommer der hele tiden skrappere krav til køb og brug af midlerne. Du må for eksempel ikke længere købe de skrappe midler i koncentrat, men kun færdigblandet, forklarer hun.

De nye regler, Berit Rørbøl henviser til, trådte i kraft d. 1. juli 2020 og betyder, at det kun er tilladt for private at købe og anvende pesticider, der sælges som klar-til-brug eller er midler med en lav risiko. 

Pas på med højtryksrenser til belægninger

Det kan være fristende at bruge højtryksrenseren til at spule ukrudt væk fra fugerne i stenbelægningen på din terrasse, og den form for ukrudtsbekæmpelse er der også 9 % i Bolius spørgeundersøgelse, der bruger. 

Men det er ikke en god idé, forklarer Berit Rørbøl:

- Det kan umiddelbart være effektivt at spule ukrudt væk på den måde, for du får blæst alle fuger op, og så kan du bedre pille ukrudt op. Men du kan ødelægge overfladen i din belægning, fordi du risikerer at blæse det øverste lag af, og dermed gøre belægningen mere modtagelig for alger og flisepest, siger Berit Rørbøl.

Hun forklarer, at fuger som udgangspunkt er vandtætte og holder fliserne stabile, men når du bruger højtryksrenseren på dine fliser, kan du ødelægge fugerne, så ukrudt nemmere sætter sig, og samtidig bliver din terrasse ustabil. 

- Det er tillokkende, for det ser flot ud lige bagefter, men du ødelægger altså belægningen, så det er ikke noget, jeg vil anbefale, siger hun.  

Hold salt og eddike væk fra haven

Også salt, eddike eller andre ting fra køkkenskabet bliver brugt om ukrudtsbekæmpelse rundt omkring i haverne. 7 % svarer, at de bruger disse midler i kampen mod ukrudt. 

Men heller ikke det er en god idé.

Salt er direkte ulovligt at bruge i haven, og så er det giftigt for miljøet og ødelæggende for belægninger og planter. Eddike er også ulovligt at bruge i haven, og generelt skal alle bekæmpelsesmidler til haven være godkendt af Miljøstyrelsen.

Om Videncentret Bolius’ YouGov-undersøgelse

Undersøgelsen er gennemført i perioden 18.-22. februar 2021 via internettet blandt danske husejere i alderen 25 år+. Der er i alt gennemført 1.017 CAWI-interviews (Computer Assisted Web Interview).
Se undersøgelsen her.