Skvalderkål, Aegopodium podagraria, er en mørkegrøn plante med håndsnitdelte blade med savtakket rand og fine hvide blomsterskærme. De fleste kender dog skvalderkål som en meget irriterende ukrudtsplante, der breder sig hurtigt og blomstrer i juni-august, hvorefter den spreder frø sent på efteråret.

Skvalderkålen er svær at få bugt med, fordi den breder sig med rodskud som hvide spaghettiarme, der kan sno sig op til halvanden meter væk fra planten. Får du ikke hele rodnettet med, når du rykker en plante op af jorden, kan den fortsætte med at brede sig.

Sådan bekæmper du skvalderkål

 • I græsplænen: Slå græsset ca. en gang om ugen - det er nok til at holde skvalderkålen nede og udsulte den.
 • I køkkenhaven: Løsn jorden omkring skvalderkålen med en gravegreb eller en mindre graveske - få fat på de hvide rødder og pil dem op en for en. Små stumper af rødder bliver hurtigt til nye småplanter, der efter en uges tid dukker frem fra jorden. Grav dem op og fjern dem, ellers får du hurtigt en ny skov af skvalderkål. Er du meget grundig, kan du efter et par gange komme skvalderkålen til livs.
 • I blomsterbedet: Hvis dine stauders rødder er infiltreret af rødder fra skvalderkål, er skvalderkålen umulig at få bugt med. Grav alle planter op og kassér dem. Så græs i bedet i en periode og slå græsset ofte, så skvalderkålen slås ned. Eller vær effektiv til at fjerne de grønne blade, så snart de har foldet sig ud, så planterne bliver udsultede og dør.
 • Imellem fliser, i perlesten og belægninger: Skvalderkål kommer ikke mellem fliser, med mindre fliserne har ligget længe, så de er blevet forskubbede og har store mellemrum med bar jord. Fjern skvalderkål med fingrene eller et flisejern. Forebyg ved at fylde fugerne med fugesand, eller læg ukrudtsduge, kraftig mørk plastik eller fiberdug under belægningerne. Det sulter planterne ihjel, fordi de på den måde ikke får lys.
 • I nærheden af hækken/naboskellet: Hvis skvalderkålen kravler fra naboen og gennem hækken ind til dig, så lav en bræmme af græs langs med på ca. 75-100 cm, og slå den løbende med din plæneklipper. Grav alternativt en lille voldgrav eller sæt en stålkant. Skvalderkålens rødder breder sig vandret. Hvis de når en kant, stopper de som regel.

Kan en grøft holde skvalderkål væk?

Skal du bruge flere dage på at fjerne skvalderkål fra et større område i haven, kan du minimere risikoen for spildt arbejde ved at grave en grøft mellem skvalderkålen og det sted, du er kommet til.

Skvalderkåls rødder løber vandret og ligger kun omkring 15 cm under jorden. Derfor kan en dyb grøft forhindre planten i at sprede sig.

Virker ukrudtsmidler på skvalderkål?

Flere ukrudtsmidler kan godt bruges mod skvalderkål, men langt fra alle er dog lige effektive. Hvor effektivt det er, kommer meget an på, om du bruger midlet korrekt, og hvor stort rodnettet på skvalderkålen er blevet. For den kan være sejlivet og komme tilbage.

Sprøjt kun på selve skvalderkålen, og sprøjt ikke med ukrudtsmidler i blæsevejr. Pensl evt. ukrudtsmidlet direkte på skvalderkålen. Og gentag om nødvendigt behandlingen flere gange.

Mange gartnere advarer mod brugen af ukrudtsmidler i private haver, fordi haveejere ofte bruger meget større doser, end der står anbefalet på produkterne, og det går ud over miljøet.

Så deres råd er: Lug med håndkraft, og hvis du vil bruge ukrudtsmidler, så husk altid at overholde de anbefalede doser. Læs altid brugsanvisningen grundigt på etiketten, inden du bruger et ukrudtsmiddel. Her vil det fremgå, under hvilke forhold midlet er mest effektivt, og hvor store doser der skal anvendes.

Hvornår skal du bekæmpe skvalderkål?

 • Årstid:
  Forår: Fjern skvalderkål fra det tidlige forår, lige så snart planterne kommer til syne, så de ikke udvikler store rodnet. Gentag hele sæsonen igennem.
  Efterår: Fjern frøstandene, inden frøet kastes og bliver til nye planter i oktober. Grav tomme bede i køkkenhaven eller blomsterhaven grundigt igennem, gerne i oktober. Grav også bedet ordentligt igennem og få fat på samtlige skvalderkålsrødder. Det er nemmere i efteråret, hvor du ikke skal tage hensyn til blomster eller grøntsager, da sæsonen oftest er slut.
 • Vejr: Hvis du bruger en gravegreb, får du det bedste resultat i fuld sol, når jorden ikke er for våd eller for tør. Så vil de planter og rødder, du har gravet op, visne hurtigt og være nemme at rive sammen, uden at de når at slå rod igen. Undlad at grave skvalderkål i tørre perioder, hvor jorden er hård. De sprøde rødder knækker for nemt, og derfor bliver det svært at få alle små rodstumper samlet op.
 • Hvor ofte: Hvis du får alle rødderne op, er skvalderkål væk én gang for alle. Men hold øje med genvækster i foråret, når jorden så småt begynder at blive varm igen, og fjern dem straks, hvis du finder nogen.

Hvad kan du bruge skvalderkål til?

Skvalderkål er en ukrudtsplante, men du kan bruge den til flere ting. De unge skud fra planten er meget sunde og velsmagende i en salat, og du kan også bruge skvalderkål til pesto eller som ingrediens i en smoothie. Tidligere var planten også kendt som et godt middel mod gigt, især podagra.

Nogle synes også om skvalderkålen som prydplante, da den får nogle fine, hvide blomster siddende i skærme, der kan minde om vild kørvel.