Skvalderkål er absolut den ukrudtsplante, som de danske boligejere hader mest. Hele 40 procent af de danske boligejere peger på skvalderkål som det værste ukrudt. Det er over dobbelt så mange som nr. 2 på listen mælkebøtter (16 procent), mens 10 procent mener, at kvikgræs er det værste ukrudt, de ved.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i juni 2016.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Videncentret Bolius.
Der er i alt gennemført 1.008 CAWI-interview med danske boligejere, som ikke bor i etagebyggeri, i alderen 25-74 år i perioden 16.-22. juni 2016.

Se hele undersøgelsen her

Skvalderkål er svær at udrydde

Det overrasker ikke haveekspert Jesper Carl Corfitzen, der heller ikke selv er glad for skvalderkål.

- Skvalderkål er ikke nem at bekæmpe, og samtidig breder den sig voldsomt på bekostning af havens prydplanter. Dens lange rødder og store udbredelse virker voldsom i forhold til andre ukrudtsarter som græsser og mælkebøtter, der trods alt er lettere at få bugt med i havens bede, siger han.

Fjern alle rødder fra skvalderkål

Det kan være en lang og besværlig kamp at fjerne skvalderkål helt fra din have. Men det kan lade sig gøre i fx køkkenhaven.

- Løsn jorden omkring skvalderkålen med en greb og fjerne de lange, hvide rødder og gentag proceduren gentagne gange hen over sommeren, råder Jesper Carl Corfitzen.

Det er vigtigt at få fat i alle rødder, der kan blive op til halvanden meter lange, for små stumper af rødder bliver hurtigt til nye småplanter, der efter en uges tid dukker frem.

Brug skvalderkål til salat

Det er dog også muligt at leve med skvalderkålen.
- Har du en have uden fine staudebede, køkkenurter eller bunddækkende bede med prydplanter, kan du for så vidt godt slå fred med din skvalderkål. Der findes stauder, som er robuste nok til at klare sig imellem skvalderkålen, fx dagliljer, pæoner og lupiner. Og i forårsmånederne kan du anvende skvalderkålen i salater i et mindre omfang.

- Men ønsker du en prydhave, må du bekæmpe skvalderkål alle de steder i haven, hvor du har prydplanter -ellers tager skvalderkål magten fra de finere prydplanter, siger Videncentret Bolius’ haveekspert.

Sådan bekæmper du skvalderkål

  • I græsplænen: Slå græsset ca. en gang om.
  • I køkkenhaven: Løsn jorden omkring skvalderkålen med en gravegreb eller en mindre graveske – pil alle de hvide rødder op en for en. Er du meget grundig, kan du efter et par gange komme skvalderkålen til livs.
  • I blomsterbedet: Hvis dine stauders rødder er infiltreret af skvalderkålsrødder, er skvalderkålen umulig at få bugt med. Grav alle planter op og kassér dem, så græs i bedet i en periode og slå græsset ofte, så skvalderkålen slås ned. Eller vær effektiv til at fjerne de grønne blade, så snart de har foldet sig ud, så planterne bliver udsultede og dør. Nogle bunddækkende planter kan også holde skvalderkålen væk, fx storkenæb, der skyder tidligt på sæsonen.
  • Imellem fliser, i perlesten og belægninger: Fjern skvalderkål med fingrene eller et flisejern. Forebyg ved at fylde fugerne med fugesand, eller læg ukrudtsduge, kraftig mørk plastik eller fibertex under belægningerne. Det sulter planterne ihjel, fordi de ikke får lys.
  • I nærheden af hækken/naboskellet: Lav en bræmme af græs langs med skellet på ca. 75-100 cm, og slå den løbende med din plæneklipper. Grav alternativt en lille voldgrav eller sæt en stålkant op. Skvalderkålen sender sine rødder ligeud. Hvis de når en kant, stopper de som regel.

Kilde: Videncentret Bolius