Spørg Bolius

Havet ændrer størrelsen på min grund - hvor meget ejer jeg?

Hej Bolius

Jeg har et dejligt sommerhus, der har en del af grundstykket ude i havet. Vandet har altså ædt af min grund - formentlig fem meter, men skelpælene er jo også skyllet væk.

Jeg har ca. 35 meter op til huset, så jeg er ikke bange for klimaændringer.

Men når nu, engang, at havet giver mig min strand tilbage - er det så min ejendom igen, eller tilfalder det staten?

Og i øvrigt er det ikke rart at have en strandgrund. Jeg må jo intet udføre på grundstykket ud mod havet!

Mvh Lars P H

Kære Lars P H

Naturen har det med at ændre grænserne, og derfor er de matrikulære forhold langs de såkaldte ”labile grænser” – mod søterritoriet, langs vandløb og ved søer – lidt specielle.

Der er i udstykningsloven og den udledte bekendtgørelse helt bestemte regler for en såkaldt ejendomsberigtigelse mod søterritoriet, og såfremt man ønsker en berigtigelse af sine skelforhold, skal der foreligge en erklæring om, at ændringen skyldes naturlig tilvækst eller fraskylning. Det er således ikke muligt at gennemføre menneskeskabte forandringer og herefter søge forholdene berigtiget.

Ejendomsberigtigelsen sker dog ikke automatisk, og du skal som ejer derfor aktivt tage henvendelse til en praktiserende landinspektør og anmode om gennemførelse af berigtigelsen.

Hvis ”havet har ædt af din grund ”, og du ikke foretager dig noget, ligger skellet blot placeret ”ude i vandet”, hvilket naturligvis betyder, at din ejendomsskat vil blive beregnet på et større grundlag, end der reelt er tale om (men beregning af eksempelvis bebyggelsesprocent vil også blive beregnet af grundens størrelse – uagtet skellet ligger i vandet).

Hvis du ikke har fået gennemført en berigtigelse (flyttet skellet i den nye kystlinie), og havet ”afleverer jorden retur”, betyder det blot, at din grund bliver ”fyldt op igen” – og hvis jorden i stedet bliver afleveret til din nabo, har denne mulighed for at få det tillagt til sin ejendom (gennem ejendomsberigtigelse af tilvækstareal).

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden