Hvorfor er det vigtigt, at facaden ikke har hul og løs puds?

Det ser ikke særlig kønt ud, når facaden begynder et krakelere og pudsen begynder at skalle af. Men en afskallet facade er ikke kun et kosmetisk problem. Facaden skal være intakt for at beskytte huset mod vand og naturens øvrige påvirkninger.

En facade med afskallet puds og maling betyder, at det fugt, der trænger ind bag den pudsede overflade, ikke kan komme væk og facaden vil afskalle yderligere. Det kan også give frostsprængninger af murstenene.

Hul og løs facadepuds skyldes grundlæggende, at facaden er opfuget, og at fugt ekspanderer ved frost. Når det fryser, udvider pudslaget sig og slipper sit greb i underlaget. Meget fugt alene kan også give løs facadepuds. Fugten/vandet gør, at pudsen slipper sin vedhæftning til murværket. Fugten kommer flere forskellige steder fra:

  • Udefra udsættes facaden for regn og sne.
  • Indefra kan facaden blive udsat for den varme (fugtige) indeluft eller indespærret byggefugt.
  • Hvis der ikke er anvendt murpap som fugtstandsende lag mellem fundament og mursten, kan grundfugten trænge op i muren nedefra. Der er typisk i ældre huse fra før 1930 dette sker.

En facade, der er malerbehandlet med plastmaling, er ikke diffusionsåben, dvs. indefra kommende fugt hindres i at komme ud. Resultatet er opfugtet murværk/pudslag.

LÆS OGSÅ: Valg af overfladebehandling til pudsede facader

En facade, der udsættes for intensiv vandpåvirkning udefra, vil ligeledes lide under opfugtet murværk/pudslag. Afskallet facadepuds ses tydeligt som manglende puds i felter i varierende størrelse, men facaden kan også have skjulte skader. Løs facadepuds findes ved at banke på facaden ganske let med en hammer. Lyder det hult, er overfladen har mistet sin vedhæftning til underlaget.

LÆS OGSÅ: Reparation og vedligeholdelse af pudsede facader

Hvordan forebygger du hul og løs puds?

Al hul og løs facadepuds bankes af, og facaden pudses op. Det kan være en fordel at vande murværket lidt inden oppudsning. Udbedring af skader ved pudsede overflader skal ske i god tid inden evt. malerarbejde. Pudsen skal være helt tør. Er det et tykt lag puds 8-10 mm, skal pudsen tørre i mellem 2-4 måneder. Er det et tyndere lag kan tørretiden afkortes ned til 1-4 uger.

Har du udskiftet mursten i forbindelse med reparationsarbejdet er tørretiden væsentlig længere da murstenen er helt opfugtede. Det kan være op til mellem 6 og 12 måneder.

For at undgå, at problemer med hul og løs facadepuds gentager sig, bør man fjerne årsagen til problemet. Det kan dog i nogle tilfælde være omfattende. Skader, som følge af udefra kommende fugt, kan undgås ved, at facaden beskyttes mod sne og regn.

Løsningen kan fx være at øge udhæng eller at erstatte evt. stråtaget med andet tagmateriale for at kunne montere en tagrende. Skader som følge af indefra kommende fugt, enten indeluft eller byggefugt, kan undgås ved at sikre, at overfladen lader fugten passere.

Løsningen er at bruge en diffusionsåben maling, fx af typen silikatmaling. Silikatmaling har en åben struktur, der lader vandpartiklerne passere. Skyldes opfugtningen opstigende grundfugt, er der mulighed for at etablere et fugtstoppende lag. Det er ret omfattende.

Man kan vælge at skyde/hamre stålplader ind i fuge i hele væggens dybde. Det kan give skader i form af revner. Man kan også skrabe fugen ud, lægge murpap, og fuge til igen. Det arbejde tager tang tid, da man kun kan skrabe fugen ud i små afsnit ad gangen.

Evt. diffusionslukket maling skal fjernes, inden den rigtige maling kan påføres. At fjerne plastmaling kræver sandblæsning og efterfølgende udbedring af følgeskader. Har man sandblæst en facade, skal den pudses op igen, da brandskallen på murstenen er beskadiget og stenen vil forvitre hurtigere.

Skader som følge af indefra kommende fugt, enten ”indeluft” eller ”byggefugt” kan undgås ved at sikre, at overfladen lader fugten passere. Løsningen er at bruge en diffusionsåben maling, f.eks. af typen silikatmaling. Silikatmaling har en åben struktur, der lader vandpartiklerne passere.

Evt. diffusionslukket maling skal fjernes, inden den ”rigtige” maling kan påføres. At fjerne plastmaling kræver sandblæsning og efterfølgende udbedring af følgeskader.