Hvorfor er det vigtigt, at facaden ikke har hul og løs puds?

Det ser ikke særlig kønt ud, når facaden begynder et krakelere og pudsen begynder at skalle af. Men en afskallet facade er ikke kun et kosmetisk problem. Hvis facaden er pudset, skal pudsen være intakt og sidde godt fast for at beskytte huset mod vand og naturens øvrige påvirkninger.

Hultlydende puds betyder, at pudsen ikke hæfter ordentligt til murstenene eller andet bagvedliggende materiale. Det betyder, at der kan komme fugt ind mellem pudsen og murstenen. Denne fugt kan have svært ved at komme væk igen. Ofte vil du opleve, at der er en revne i muren bag ved hultlydende puds.

En facade med afskallet puds og maling kan betyde, at det fugt, der har trængt  ind bag den pudsede overflade, ikke har kunne  komme væk, og facaden vil formentlig afskalle yderligere. Den indespærrede fugt kan også give frostsprængninger af murstenene.

Hultlydende og løs facadepuds kan skyldes, at facaden er opfugtet, og at fugt ekspanderer ved frost. Når det fryser, vil pudslaget slipper sit greb i underlaget. Meget fugt alene kan også give løs facadepuds.

Fugten/vandet kan være skyld i, at pudsen slipper sin vedhæftning til murværket. Revner i underlaget, fx muren, kan også give synligt løst puds, revner eller hultlydende puds.

Hvis fugt er problemet, skal du finde ud af, hvor fugten. Fugten kan have forskellige årsager:

  • Udefra udsættes facaden for regn og sne.
  • Indefra kan facaden blive udsat for den varme (fugtige) indeluft eller indespærret byggefugt.
  • Hvis der ikke er anvendt et fugtstandsende lag mellem fundament og mursten – fx murpap – kan grundfugten trænge op i muren nedefra. Det sker typisk i ældre bygninger fra før 1930.

En facade, der er malerbehandlet med ikke diffusionsåben maling, kan hindre at indefra kommende fugt kan trænge hele vejen ud i det fri. Resultatet er opfugtet murværk/pudslag.

Afskallet facadepuds ses tydeligt som manglende puds i felter af varierende størrelse, men facaden kan også have skjulte skader. Løs facadepuds findes ved at banke på facaden med hænderne eller med en hammer. Lyder det hult, er det fordi overfladen har mistet sin vedhæftning til underlaget.

Hvordan forebygger du løs puds?

Al hultlydende og løs facadepuds bankes af, og facaden pudses op. Det kan være en fordel at vande murværket lidt før oppudsningen finder sted. Udbedring af skader ved pudsede overflader skal ske i god tid inden evt. malerarbejde. Pudsen skal være helt tør. Er det et tykt lag puds på 8-10 mm, skal pudsen tørre imellem to-fire måneder. Er det et tyndere lag kan tørretiden afkortes ned til en-fire uger.

Er der tale om større felter, der skal pudses op, vil det være en god idé at få fat i en fagmand/murer. Det er ikke nemt at pudse en væg op, og det kræver ofte erfaring og håndelag.

For at undgå, at problemer med løs facadepuds gentager sig, bør du fjerne årsagen til problemet. Det kan dog i nogle tilfælde være et omfattende arbejde. Skader som følge af udefrakommende fugt, kan undgås ved, at facaden beskyttes mod sne og regn. Løsningen kan fx være at øge udhæng.

Skader som følge af indefrakommende fugt, enten fra fugtig indeluft eller byggefugt, kan undgås ved at sikre, at overfladen lader fugten passere. Løsningen er at bruge en diffusionsåben maling, fx af typen silikatmaling. Silikatmaling har en åben struktur, der lader vandpartiklerne passere.

Skyldes opfugtningen opstigende grundfugt, er der mulighed for at etablere et fugtstoppende lag. Dette er ret omfattende arbejde.

Du kan vælge at skyde/hamre stålplader ind i fuge i hele væggens dybde. Det kan give skader i form af revner. Du kan også skrabe fugen ud, lægge murpap, og fuge til igen. Det arbejde tager lang tid, da du kun kan skrabe fugen ud i små afsnit ad gangen.

Evt. diffusionslukket maling skal fjernes, inden den rigtige maling kan påføres. At fjerne plastmaling kræver sandblæsning og efterfølgende udbedring af følgeskader. Har du sandblæst en facade, skal den pudses op igen, da brandskallen på murstenen er beskadiget og stenen vil forvitre hurtigere.

Løs og hultlydende puds kan også komme på grund af revner i det bagvedliggende materiale. I murede huse er det ikke ualmindeligt, at der opstår mindre sætningsrevner. Fugten vil trænge ind i revnen og ned bag pudsen, hvor den så ikke kan komme ud igen. Er det revner der er årsagen til det løse puds skal revnerne repareres, inden der pudses op igen.