Energipriserne er svingende, og juleaften skal der i mange hjem laves julemad til den store guldmedalje.  Men hvordan er det billigst at tilberede flæskestegen, der traditionelt skal have lang tid i ovnen? 

Videncentret Bolius har testet stegning af flæskesteg. Vi har lavet en beregning på en ribbenssteg, og du kan også lave flæskesteg af kam, skinkesteg og nakkesteg i en traditionel ovn eller på en gasgrill.

Konklusionen i denne test er: Behold flæskestegen i el-ovnen, for den er billigere i energiforbrug.

Spar på at stege flæskestegen i el-ovn vs. gasgrill

Du kan spare fire gange på selve energiforbruget ved at stege din flæskesteg i en el-ovn fremfor at stege den på gasgrillen. Det viser Bolius’ forsøg, hvor vi har tilberedt en ribbenssteg i henholdsvis en ovn og på en gasgrill.

Den reelle forskel i prisen mellem stegning i el-ovn og gasgrill i vores forsøg er på 14,76 kr.

Vi brugte en 5 kilo gasflaske, og selv hvis vi i stedet havde brugt en gasflaske på 11 kilo, som typisk giver en billigere energipris, ville det stadig være billigere at stege flæskestegen i ovn i forhold til de aktuelle elpriser.

Til beregningen var kWh-prisen på 2,52 kr. (november 2023). Havde prisen pr. kWh været over 5,78 kr., ville det have været billigere at bruge gasflasken på 11 kilo end ovnen.

Hvad koster stegning af flæskesteg i ovn og på gasgrill?

Bolius stegte to ribbensstege på hver 850 gram i henholdsvis en el-ovn og på en gasgrill. Begge stege blev tilberedt, til de var gennemstegte med en indvendig temperatur på 80-85 grader, samt til sværene var sprøde.

Ved el-ovnen målte vi det samlede energiforbrug til 2,2 kWh, og med en gennemsnitspris på 2,52 kr. pr. kWh (november 2023) giver det en strømudgift på 5,54 kr.

Ved gasgrillen målte vi det samlede energiforbrug til 9,3 kWh. Med en 5 kilo letvægtsgasflaske hos billigste udbyder til 145 kr. (november 2023) giver det en gaspris på 2,19 kr. pr. kWh og en samlet gaspris på 20,30 kr.

I alt er der altså en forskel på ca. 3,7 gange eller 14,76 kr. i udgiften mellem de to stegemetoder.

Hvorfor er det dyrere at stege flæskesteg på gasgrill?

Efter stegning af ribbensstegen på gasgrill målte vi forbruget af gas til 700 gram. Ved en virkningsgrad på 95 procent udgør energiindholdet dermed 13,25 kWh pr. kilo gas, og på baggrund af dette har vi beregnet energiforbruget til 9,3 kWh. Det er et højt energiforbrug sammenlignet med stegning i ovn, hvor energiforbruget var 2,2 kWh. 

Forklaringen på det høje energiforbrug er, at der er et markant større varmetab ved brug af gasgrillen end ved el-ovnen, både fordi det på dagen var koldt ved gasgrillen – vi målte temperaturen til 1 grad – og fordi låget på gasgrillen er uisoleret. Dertil kommer, at udnyttelsesgraden af gassen kan være lavere end antaget.

Tilbereder du en steg på grill om sommeren, hvor udetemperaturen er meget højere, vil det være billigere, da varmetabet er meget lavere.

Test af stegning af flæskesteg i ovn og på gasgrill – sådan gjorde vi

Flæskesteg i el-ovn

Vi stegte en ribbenssteg i el-ovn i et køkken med en rumtemperatur på 21 grader.

Stegetiden udgjorde cirka 110 minutter med en ovntemperatur på 160 grader. Afslutningsvis fik stegen 4-5 minutter med grillfunktionen, hvilket fik sværen til at boble op og blive sprød.

Vi antog, at stegen var færdigstegt ved en kernetemperatur på 80–85 grader. 

Flæskesteg på gasgrill

Vi stegte en ribbenssteg på gasgrill udendørs ved en temperatur på 1 grad.

Stegetiden var samlet set ca. 60 minutter ved 250 grader + 60 minutter ved 140 grader. Efter færdigstegning var sværen sprød. Vi antog, at stegen var færdigstegt ved en kernetemperatur på 80–85 grader.

Stegning af flæskesteg i gasgrill vs. ovn

 

Gasgrill

El-ovn

Model

Morsø Forno Grande gasgrill

Gram KE 600-60 VN

Flæskesteg

Ribbenssteg på 850 g

Ribbenssteg på 850 g

Omgivende temperatur

1 grad

21 grader

Energiforbrug

9,3 kWh

2,2 kWh

Pris på gasflaske, 5 kg

145 kr.

-

Pris på energiforbrug pr. kWh

2,19 kr. pr. kWh

2,52 kr. pr kWh

Pris i alt på energiforbrug

20,30 kr.

5,54 kr.

Større gasflasker er væsentligt billigere

Det er vigtigt at pointere, at en stor del af prisen for flaskegas går til håndteringsomkostninger. Processen med påfyldning og håndtering af en 5 kilo flaske koster stort set det samme som ved en 11 kilo flaske. 

Derfor ville prisen for energiforbruget til at stege vores flæskesteg på gasgrill også være betragtelig mindre, hvis vi havde købt en gammeldags 11 kilo gasflaske i stål i stedet for en letvægtsgasflaske med 5 kilo gas. I så fald ville vi kun have betalt 12,73 kr. Se prisforskellene på gasflasker i skemaet herunder.

Priser for gas på flaske (december 2022)

*lavpristrae.dk **xl-byg.dk ***bue-net.dk

 

Gul gasflaske (11 kg)

Letvægtsgasflaske (10 kg)

Letvægtsgasflaske (5 kg)

Blå Camping (3 kg)

Pris

*200,00

**190,00

*145,00

***150,00

Indhold af gas i kg

11,00

10,00

5,00

3,00

Energiindhold

145,78

132,53

66,26

39,76

Pris pr. kWh

1,37

1,43

2,19

3,77

Pris pr. kg

18,18

19,00

29,00

50,00

Gas forbrugt til ribbenssteg (kg)

0,70

0,70

0,70

0,70

Energiforbrug i kWh

9,28

9,28

9,28

9,28

Pris for stegning af ribbenssteg

12,73

13,30

20,30

35,06

Dyrest at stege flæskestegen i ovn – med mindre …

På grund af det store varmetab ved brug af gasgrillen er det altså ikke billigere at stege en ribbenssteg i en udendørs gasgrill end i en indendørs ovn, når man køber en 5 kilo letvægtsgasflaske.

Ved en uændret pris på gas for en 5 kilo flaske skal elprisen overstige 9,25 kr. pr. kWh, før det bliver billigere at stege på grillen end i el-ovnen. 

Men vælger du en større gasflaske, hvor gasprisen er billigere, er der en lille prisgevinst at hente, men det er stadig markant dyrere. 

Dertil kommer dog, at varmetabet ved stegning i en el-ovn bliver brugt til rumopvarmning, hvilket giver god mening i december, mens varmetabet ved en gasgrill går til gråspurvene.

Usikkerhed ved forsøget

Der optræder en del mindre usikkerhedsmomenter i denne beregning, herunder kan aflæsningen af gas- og elforbrug være upræcis på decimalerne. 

Derudover er udnyttelsen af varmetabet indendørs til rumopvarmning ved brug af el-ovn ikke medregnet, hvilke giver en – dog svært målbar – overvurdering af elforbruget ved stegning i ovn.

Samlet er det vurderingen, at der er tale om mindre usikkerheder, der ikke ændrer på forsøgets konklusion.