Det korte svar er nej. Tændte levende lys kan ikke bruges som opvarmning.

Det vil i hvert fald kræve mange tændte stearinlys at opvarme et rum. Men stearinlys kan godt bidrage en smule til opvarmningen. Samtidig kan den lokale strålevarme, som tændte stearinlys vil skabe, føles høj, hvis du sidder tæt på lysene.

De tændte stearinlys vil dog også udlede en del partikler, som er usunde at indånde, så alt i alt er det en dårlig idé at forsøge at opvarme dit hjem med stearinlys eller andre levende lys.

20 tændte fyrfadslys giver varme som en brødrister

Brændværdien af stearin ligger cirka 10 procent lavere end brændværdien af fyringsgasolie, der bruges til oliefyr, og dermed har stearin en brændværdi på ca. 10,6 kWh pr. kilo stearin mod 11,8 kWh for et kilo fyringsgasolie. Tallene forudsætter i begge tilfælde, at der sker en optimal forbrænding. 

Tager vi udgangspunkt i, at brændværdien for stearinlys er ca. 10,6 kWh pr. kilo, betyder det, at et fyrfadslys med stearin, som vejer 20 gram, har en brændværdi på 212 Wh. Brændtiden for fyrfadslyset er opgivet til 6 timer, hvilket giver en effekt på 35,3 watt, stadig forudsat, at der sker en optimal forbrænding.

En brødrister af den flade type har en effekt på ca. 700 watt. Det vil altså sige, at du skal have 20 tændte fyrfadslys stående på bordet for at opnå samme varmeafgivelse, som den effekt, der kommer fra en brødrister.

Hvad betyder brændværdien?

Brændværdien beskriver den maksimale varme, der kan fås ved en forbrænding. På den måde kan man vurdere, hvor effektivt et materiale er, når der skal opvarmes. 

Brændværdien angives ofte i kWh/kg og varierer for forskellige brændsler, men brændværdien på de fleste olieprodukter som bioolie, rapsolie, stearin, petroleum er på nogenlunde samme niveau, nemlig mellem 10 og 12 kWh/kg.

Stearinlys kan opleves lokalt varmere

Selvom 20 fyrfadslys ikke giver mere varme end en almindelig brødrister, kan du dog godt opleve, at varmeeffekten fra fyrfadslysene er større, end den konkrete energiberegning siger. 

Det sker, fordi du typisk vil være tæt på lysene, fx vil du måske placere dem på et bord, som du sidder ved. Her vil du mærke den såkaldte strålevarme fra lysene, ligesom luften lige omkring lysene – og dermed luften tæt på dig – vil varmes op, mens resten af rummet vil være køligere. 

Du vil derfor opleve, at der bliver lokalt varmt omkring dig i, når du sidder tæt på de levende lys.

Hvad betyder virkningsgrad?

Virkningsgrad fortæller grundlæggende, hvor megen energi der leveres i forhold til, hvad der er brugt. For anlæg til fyring fortæller virkningsgraden, hvor meget af den kemisk, bundne varme i brændslet, der overføres fra forbrændingen til kedelvand, kedeldele mv.

Kilde: dgc.dk

Levende lys er dyr opvarmning

Med de svingende energipriser er det svært at sige, hvor dyrt eller billigt stearinlys er i forhold til traditionelle opvarmningskilder.

Med udgangspunkt i, at de fleste olieprodukter har cirka samme brændværdi, giver seniorforsker Sønnik Clausen fra Institut for Kemiteknik på DTU et bud i følgende eksempel:

– Et stearinlys med en diameter på 2,2 cm og en længde på 22 cm vejer ca. 80 gram, og det vil sige, at der skal ca. 12 stearinlys til at erstatte brændværdien i et kilo fyringsolie. Hvis prisen for fyringsolie er 18 kr. pr. kg, så må prisen pr. stearinlys altså ikke være dyrere end 1,50 kr. pr. stk., før fyringsolien er billigere. Eller sagt på en anden måde: Stearinlys er typisk meget dyre at bruge til opvarmning.

I gennemsnit bruger man lidt over 2.000 liter fyringsolie om året på at opvarme et gennemsnitligt parcelhus på 130 m2 – eller omkring 5,7 liter om dagen.

Stearinlys til opvarmning kan være sundhedsskadeligt

Afbrænding af stearinlys varmer altså en smule, men selve flammen i lyset er skabt af meget varme sodpartikler, som spredes i dit hjem, når du tænder lysene. Sodpartiklerne er sundhedsskadelige og kan i værste fald give hjerte-kar-sygdomme og svække dit immunforsvar. Derudover kan du blandt andet opleve hovedpine og røde øjne, når du er i rum med tændte, levende lys.

Hvis dit stearinlys brænder dårligt, og dermed afgiver røg, opstår der desuden kulilte (CO), som er er en ekstremt giftig gas.

Prisen på stearin vs. naturgas og el

I oktober 2022 kunne du købe 50 fyrfadslys til 44 kr. hos Føtex og dermed 50 fyrfadslys til en kilopris på 44 kr. Da stearin har en brændværdi på 10,6 kWh pr. kilo, koster en kWh varme altså 4,15 kr. med optimal forbrænding af stearinen. 

Til sammenligning koster opvarmning fra naturgas 2,60 kr. pr. kWh (oktober 2022), mens opvarmning fra en el-radiator (ved reduceret el-afgift) koster 3,75 kr. pr. kWh. (oktober 2022).

Kilder: Energinet.dk, Radius.dk, Andel Energi, Føtex