Hvad er lerpottemetoden?

I oktober 2022 skrev tv2.dk om en trend kaldet ’lerpottemetoden’, hvor et tændt stearinlys placeres mellem to mursten med en lerpotte lagt ovenpå i omvendt position. Meningen er, at varmen fra stearinlyset skal varme lerpotten op, så den fungerer som en masseovn, og dermed samler og afgive varme. De, der er tilhængere af metoden, mener, at man kan varme et rum op på denne måde.

Kilde: tv2.dk

Stigende energiregninger har fået frysende borgere til prøve alternative metoder til at varme hjemmet op. En af de metoder er den såkaldte ’lerpottemetode’. Tilhængere af lerpottemetoden mener ifølge tv2.dk, at man kan varme et helt rum op ved metoden, hvor man stiller et stearinlys under en omvendt lerpotte, der er placeret på to mursten. 

Men er det sandt, og er det en god ide?

Ifølge fagekspert i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, kan lerpottemetoden hverken øge eller forlænge varmen fra stearinlyset, da lerpottemetoden ikke har meget tilfælles med en masseovns konstruktion. Der findes heller ikke nogen måde, hvorpå man kan øge energiholdet i stearinlyset. 

Stearinlys kan varme – men lerpottemetoden giver ikke ekstra varme

Du kan godt opleve omgivelserne tæt på det tændte stearinlys som varmere end resten af rummet, pointerer seniorforsker ved Institut for Kemiteknik på DTU, Sønnik Clausen. 

Når varmeeffekten fra stearinlyset opleves højere, end den reelt er, er det fordi den såkaldte strålevarme fra lyset varmer overflader op omkring lyset. Det vil man opleve, hver gang et stearinlys tændes. Ligeledes vil lerpotten udsende strålevarme, når den bliver opvarmet af stearinlyset, hvor varm luft ellers stiger op i rummet.

Men varme fra et stearinlys øges altså ikke væsentlig ved at bruge lerpottemetoden.

Lerpottemetode kan give større partikelforurening

Sønnik Clausen pointerer desuden, at man risikerer endnu mere partikelforurening ved at bruge lerpottemetoden end ved almindelig afbrænding af lys - som i sig selv også giver partikeludledning i hjemmet.

Det sker, fordi mængden af sod kan blive meget høj, hvis man forstyrrer flammen - fx med en lerpotte, der står for tæt på flammen. Ifølge Sønnik Clausen skal en lerpotte stå med en afstand på mindst 5-10 cm fra lysets flamme, for at den ikke forstyrrer flammen. Bliver lerpotten sort af sod, skal afstanden være større. Flammen skal heller ikke flagre som følge af fx træk, da det vil også give en større partikeludledning. 

Undgå lerpottemetoden – og luft endnu mere ud, hvis du bruger den

Stearinlys i hjemmet giver i sig selv en stor forurening med partikler i luften samt en mængde kvælstofdioxid, som kan skade lungerne. Tænder du alligevel stearinlys i dit hjem, er det altså vigtigt at lufte ud bagefter. Normalt er det en god idé at lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter 3 gange dagligt og altid efter, du har haft stearinlys tændt. 

Vælger du at tænde stearinlys under en lerpotte og dermed forstyrre forbrændingen, så den bliver dårligere og udleder flere partikler, skal du ifølge Videncentret Bolius’ fagekspert i indeklima, Tue Patursson, lufte ud endnu oftere for at undgå store ophobninger af partikler.