Det er vigtigt at lufte ud flere gange om dagen, da det fjerner partikler, CO2 og fugt til gavn for både boligen og jer, der bor i den. 

Og det er faktisk ikke helt nok at nøjes med at åbne et enkelt vindue, når der er gang i gryder og stegepander i køkkenet. For at foretage en ordentlig udluftning er det nødvendigt at skabe gennemtræk, så luften indendørs bliver erstattet med frisk, ny luft udefra. 

– Det er vigtigt at få fugt og partikler ud af boligen flere gange om dagen, understreger Tue Patursson, fagekspert i indeklima hos Videncentret Bolius

Det har altid været et godt råd at lufte ud hele året. Og særligt i de kolde måneder er det en dårlig idé at springe udluftningen over, da sygdomme som forkølelse og influenza spredes bedre i dårligt ventilerede rum – og det er ikke blevet mindre vigtigt efter coronavirus har spredt sig i Danmark. 

– Med COVID-19 i omløb er det endnu vigtigere at lufte godt ud. Med hyppig og effektiv udluftning vil sygdomspartikler have sværere ved at ophobe sig i indeluften, forklarer Tue Patursson. 

Gennemtræk tre gange om dagen

Ved at fjerne fugt fra boligen forebygger du skimmelsvamp, og det giver et bedre indeklima for beboerne, når luften bliver renset for partikler og CO2. 

Det bedste er at lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter tre gange om dagen. 

  • Luft ud om morgenen. Her er det særligt vigtigt at få fjernet fugt og partikler fra soveværelserne. 
  • Luft ud i forbindelse med madlavning. Her får du fjernet stegepartikler, der er dårlige at indånde, og du kommer af med damp, der forhøjer luftfugtigheden i boligen. 
  • Luft ud lige inden sengetid. Partikler og Co2 fra dagens aktiviteter vil ophobe sig i luften, men ved at huske udluftningen inden sengetid, starter du natten med så frisk og ren luft som muligt. 

Hvor mange lufter ud med gennemtræk hver dag?

Kun godt hver fjerde husstand lufter ud med gennemtræk flere gange om dagen, mens fire ud af ti gør det en gang om dagen, viser undersøgelsen ’Danskerne i det byggede miljø 2023’, hvor 7.399 danskere over 25 år har svaret. Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Realdania og Videncentret Bolius. 

Tidligere undersøgelser har vist, at færrest lufter ud om aftenen.

– Det er ellers der, man har muligheden for at starte natten med så god luft som muligt, forklarer Tue Patursson. 

Aftenudluftningen skal sikre et godt indeklima i de rum, hvor vi sover – blandt andet i børneværelset. Allerbedst er det dog naturligvis, hvis man sørger for at lufte ud med gennemtræk mindst tre gange om dagen.

Ét åbent vindue er ikke nok

Særligt i de kolde måneder kan det være fristende at springe udluftningen over. 

Nøjes du med at åbne et enkelt vindue, bliver udskiftningen af luft slet ikke nær så effektiv, da der ikke opstår gennemtræk. Skær hellere ned på antallet af minutter, så du nøjes med fem minutter i stedet for ti. 

Udluftning med gennemtræk i lejligheder

I nogle huse eller lejligheder kan det være svært at skabe gennemtræk, hvis vinduerne fx alle vender ud til den samme side af bygningen. 

Du kan dog godt lave en god udluftning alligevel ved at følge disse råd: 

  • Åbn vinduer så langt væk fra hinanden som muligt. 
  • Åbn så mange vinduer som muligt. 
  • Lad indvendige døre stå åbne, så luften kan bevæge sig gennem boligen.