Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter to til tre gange om dagen. 

Så enkelt lyder rådet til at sikre et godt indeklima. Og det er der mange gode grunde til: Udluftning med gennemtræk er både med til at forebygge skimmelsvamp i boligen samt sikre sund luft til børn og voksne. 

Alligevel er det slet ikke så nemt at følge rådet. 

Kun 24 % af alle danskere lufter ud flere gange om dagen, som det anbefales. Det viser de nyeste tal fra undersøgelsen "Danskerne i det byggede miljø 2024", som Kantar Gallup har lavet for Realdania og Videncentret Bolius. 

Danskere i lejebolig er bedre til at lufte ud end danskere i ejer- eller andelsbolig, og danskere uden hjemmeboende børn lufter mere ud end danskere med hjemmeboende børn. 

Har man et mekanisk ventilationsanlæg, er der ikke behov for at lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen. Man skal dog være opmærksom på, at ventilationsanlægget er dimensioneret korrekt, indreguleret og vedligeholdt. Det betyder blandt andet, at det skal rengøres og renses, og filtrene skal udskiftes efter producentens anvisninger. 

5 GODE RÅD

  1. Gør udluftning med gennemtræk til en fast vane, som er forbundet med en hverdagsrutine. For eksempel at du altid lufter ud om morgenen, mens I børster tænder – så husker du det, når du ser tandbørsten. 

  2. Det er mest nødvendigt at lufte ud med gennemtræk om morgenen, når I er stået op samt i forbindelse med madlavning. Luft evt. ud en ekstra gang, lige inden I skal sove. 

  3. Inddrag hele familien. Snak også med børnene om, at det er vigtigt at få frisk luft, så de også husker at åbne vinduer og døre. 

  4. Brug evt. teknologi til at minde dig om udluftningen. Du kan fx kombinere en intelligent pære med en indeklimamåler, så pæren skifter farve, når du skal lufte ud. Hvis du har en hverdag med faste rutiner, kan du også sætte en alarm på bestemte tidspunkter af døgnet. 

  5. Soveværelset – eller andre rum, du fx ikke bruger så ofte – har ikke godt af at stå helt afkølet dagen lang. Nøjes hellere med at åbne vinduet i soveværelset fem minutter, inden du går i seng. 

Derfor lufter vi ikke ud

Selvom rådet om at lufte ud for at få et bedre indeklima virker simpelt, er der flere årsager til, at tre ud af fire ikke følger det. Det gennemgående problem er, at der mangler en feedbackmekanisme, forklarer konsulent Asger Ridderhaugen fra bureauet Bro Behavior, der arbejder med adfærd og ’nudging’, som opmuntrer mennesker til en bestemt adfærd. 

– Problemet er, at vi ikke får at vide, om vi gør tingene rigtigt eller forkert, når vi er i gerningsøjeblikket. Om du lufter ud med kun et vindue eller med gennemtræk gør ingen forskel på, hvordan det føles i lejligheden. Og feedbackmekanismen mangler også, når vi snakker om konsekvensen af ikke at lufte rigtigt ud, forklarer Asger Ridderhaugen. 

Han uddyber, at samme princip gælder, når det handler om usund mad, sukker, alkohol og rygning – konsekvensen, nemlig det dårlige helbred, slår først igennem om 20-30 år, og det er svært at forholde sig til. 

Barrierer for et bedre indeklima

Når det gælder adfærd, arbejder Bro Behavior med tre typer af barrierer, nemlig begrænset information, begrænset kompetencer og begrænset motivation. Men det er sjældent nok at informere, og den manglende udluftning skyldes hverken manglende kompetencer eller manglende vilje. 

– De fleste vågner ikke op om morgenen og siger: ”I dag vil jeg prøve at have et rigtig dårligt indeklima”. De fleste vil gerne gøre det rigtige, de mangler bare at få at vide, om de er på rette vej, så det bedste ville være en klar feedbackmekanisme, lyder det fra Asger Ridderhaugen, der blandt andet nævner en pære, der lyser rødt, når CO2-niveauet i et lokale stiger. 

Mindre udluftning om vinteren

De ældre er lidt bedre til at huske udluftning med gennemtræk end de yngre, og det kan skyldes, at de har haft deres vaner i mange år. Måske var der tydeligere feedbackmekanismer, da de fik skabt vanerne, fx røg fra cigaretter, brændeovn eller stearinlys, der gjorde det nødvendigt at lufte ud. 

Det er typisk sværere at få åbnet vinduer og døre, når kulden banker på. En anden YouGov-undersøgelse foretaget for Videncentret Bolius i slutningen af 2016 viser, at kun 11 % lufter ud i forbindelse med madlavning i vinterhalvåret, mens 22 % bruger en kombination af emhætte og udluftning i de kolde måneder. I sommerhalvåret bliver begge grupper dobbelt så store. 

Sådan lufter du rigtigt ud med gennemtræk

Og selvom det giver rigtig god mening, at man åbner vinduet i det rum, hvor der er udledt flest partikler – for eksempel køkkenet i forbindelse med madlavning – er det altså ikke nok at åbne et enkelt eller to vinduer, påpeger Tue Patursson, fagekspert i indeklima hos Videncentret Bolius.

– At åbne et enkelt vindue er selvfølgelig bedre end ingenting, men det kræver meget længere tid, før det har samme effekt som gennemtræk. Det kan være svært at sætte et specifikt tal på, hvor mange vinduer du skal åbne – men jo flere, du åbner, desto bedre effekt. Og så handler det om at skabe gennemtræk på tværs af huset, så det giver ikke lige så meget at åbne fire vinduer på samme side af huset, siger Tue Patursson. 

Gode tidspunkter at lufte ud

Set fra boligens synspunkt er det særligt vigtigt at lufte ud om morgenen, lige når vi er stået op, og særligt i soveværelserne, da der igennem 8-10 timer er blevet afgivet fugt og CO2 fra sovende børn og voksne. 

Et andet godt tidspunkt er at lufte ud med gennemtræk i forbindelse med madlavningen, hvor der ofte bliver afgivet stegepartikler og vanddamp til luften.

– Inden man går i seng er det også en god idé at lufte ud, så man kan starte natten med så frisk luft på værelset som muligt, lyder det fra Tue Patursson. 

Ifølge tal fra 2019 er vi flittigst til at lufte ud om morgenen - der er nemlig 49 %, der oftest laver gennemtræk om morgenen, mens det kun er 12 %, der oftest lufter ud om aftenen.