Som i alle andre boliger er det vigtigt at lufte ud i en lejlighed. Partikler og fugt ophober sig, når man opholder sig indenfor i lukkede rum, og både for dig og din bolig er det vigtigt at få renset luften flere gange dagligt. 

Anbefalingen er, at du lufter ud tre gange om dagen i 5-10 minutter. 

Den bedste måde at lufte ud er med gennemtræk på tværs af boligen. På den måde udnytter man både det tryk, der kommer fra vindsiden, og det sug, der er på læsiden, og luften indendørs bliver skiftet ud med frisk, ny luft. 

Problemer med udluftning i lejligheder

Der er lejligheder – og enkelte huse - hvor det ikke er muligt at skabe gennemtræk, fx hvis der kun er vinduer mod den ene side af facaden. 

Har du svært ved at skabe gennemtræk i din lejlighed, kan du stadig skabe en god udluftning ved at gøre følgende: 

  • Åbn vinduer så langt væk fra hinanden som muligt. På den måde vil der komme gang i mest muligt af indeluften, og der vil komme et træk imellem yderpunkterne.
  • Åbn så mange vinduer som muligt, så du får mest muligt luft ind i boligen.
  • Lad indvendige døre stå åbne, så luften frit kan bevæge sig imellem de forskellige rum. 

Nogle lejligheder har desuden små køkkener, og derfor er det vigtigt at tænde emhætten under madlavningen. Har du ikke en emhætte, er det endnu vigtigere at lufte ud med gennemtræk i forbindelse med madlavningen, så du fjerner stegepartikler og damp fra kogende vand. 

Et andet godt tidspunkt at huske udluftningen er om aftenen inden sengetid, da det sikrer frisk luft i de rum, hvor I sover, herunder på børneværelset. 

Flere i lejligheder har problemer med indeklima

At udluftning er vigtigt at huske i lejligheder bliver understreget af undersøgelsen ’Danskerne i det byggede miljø 2023’, som er en rundspørge blandt 7.399 personer foretaget af Kantar Gallup for Realdania og Videncentret Bolius. 

Her svarede 49 procent af beboerne i villa/parcelhus, at de har ingen indeklimaproblemer, mens det kun gælder for 31-39 procent af beboerne i lejlighed afhængig af lejlighedens ejerform. 

Dykker man derudover længere ned i problemerne med indeklima, har dobbelt så mange i lejligheder problemer med dårlig luftkvalitet end dem i villa/parcelhus. 

27 procent af dem, der bor i lejligheder, lufter ud med gennemtræk flere gange om dagen, mens 39 procent gør det en enkelt gang hver dag. Det er lidt mere end dem, der bor i hus.