1. Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt

Det er vigtigt at lufte grundigt ud med gennemtræk mindst tre gange om dagen i 5-10 minutter. Dermed fjerner du den dårlige luft og de fleste skadelige partikler.

2. Varm hele boligen op til mindst 18 grader i fyringssæsonen

Jo højere rumtemperatur, desto mindre er risikoen for, at der dannes dug og kondens og dermed grobund for skimmelsvamp. Den ideelle temperatur for både komforten og indeklimaet er 20-22 grader. Men man kan sagtens nøjes med en lavere temperatur. For at spare på energien kan man holde en temperatur på 18-19 grader.

3. Tør ikke tøj indendørs

Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan medvirke til et dårligt indeklima. Tør i stedet tøjet udenfor hele året rundt – gerne under et halvtag, hvis det er muligt, så du også kan tørre tøj, når det regner eller sner. 

4. Tænd emhætten, når du laver mad

Madlavning, især bagning, kogning og stegning, er blandt de største syndere til et dårligt indeklima. Lad emhætten stå tændt mindst 10 minutter efter, du er færdig, så den varme fugtige luft ikke sætter sig i boligen. Undersøgelser har vist, at recirkulationsemhætter – emhætter med kulfilter – ikke fjerner de skadelige partikler i indeklimaet i forbindelse med madlavning, og det er derfor nødvendigt at lufte ud med gennemtræk. 

5. Sluk elektriske apparater, når de ikke er i brug

Elektriske apparater øger mængden af skadelige kemiske stoffer og partikler i boligen, når de er tændte eller på standby. Sørg for, at de ikke er støvede. 

6. Brug ikke spray indendørs

Spray – uanset type – forurener indeluften og er svært at lufte ordentligt ud. Brug spray udenfor, og lad det sprayede produkt stå til afgasning og tørring udendørs. 

7. Drop eller minimér brug af stearinlys i din bolig

Tændte stearinlys afgiver flere partikler end en stærkt trafikeret vej, samt kvælstofdioxid og røggasser, og det kan skade lungerne. Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter efter brug af stearinlys, og skift gerne stearinlysene ud med elektriske lys.

8. Køb ikke produkter til boligen, som lugter af kemi

Kemiske dampe kan give vedvarende hovedpine. Sørg desuden for at lade nye produkter og møbler afgasse, før de stilles ind i boligen.

9. Gør rent mindst én gang om ugen

Sørg for at fjerne al gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv, der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Lav en hovedrengøring mindst én gang om året.

10. Luk døren til badeværelset under og efter bad

Efter et bad trænger fugt ud i resten af boligen. Hold døren lukket under og efter et bad, og åbn vinduet eller tænd for ventilationen på badeværelset, indtil den fugtige luft er væk.

Guide: Få et godt indeklima

Træk musen rundt og få gode råd ved at klikke på de små billeder. 

Video: Bliv klogere på fugt i boligen