Der er mange ting, du kan gøre for at få et godt indeklima i din lejlighed. Men der er også flere ting, du bestemt ikke bør gøre.

1) Glemme at lufte ud

Mange får ikke luftet ud med gennemtræk flere gange dagligt, og manglende udluftning er en typisk årsag til skimmelsvamp og generel dårlig luft i lejligheder. Du bør lufte ud tre gange om dagen i 5-10 minutter med gennemtræk.

2) Tørre tøj indendørs

Tøjet skal selvfølgelig tørres, når det er blevet vasket. Men du bør ikke hænge det op indenfor, for det giver masser af fugt, som også kan føre til problemer med skimmel og for høj luftfugtighed.

Tør så vidt det er muligt vasketøjet udenfor – fx på altan eller i gården – eller alternativt i en tørretumbler, hvis du har adgang til én. 

Har du ikke andre muligheder end at tørre tøjet indendørs, bør det være i badeværelset. Er det heller ikke muligt, kan du mindske fugtigheden ved at åbne alle døre og vinduer kortvarigt flere gange om dagen.

3) Droppe at bruge emhætte

Hvis du har en emhætte, bær du altid bruge den, når du laver mad på komfuret eller i ovnen.

Madlavning er blandt de største syndere til et dårligt indeklima. En effektiv emhætte kan fjerne fugt og de fleste partikler fra madlavningen. Når du slukker for emhætten, kan der stadig være partikler i luften, så det er en god idé at lufte ud med gennemtræk efterfølgende.

4) Skrue alt for langt ned for varmen for at spare penge

Du kan sagtens overveje, om du kan leve med lavere rumtemperaturer for at spare på varmen.

Men skru ikke mere ned end til 18 grader, da du ellers risikerer, at der kommer skimmelsvamp.

5) Sætte folie fast på vinduerne for at holde bedre på varmen

Pas på med at lave løsninger, hvor der kan opstå kondens imellem vindue og folien. Er der meget kondens, risikerer man, at der kommer skimmelsvamp. 

I vinduer mod syd vil folie faktisk hindre solvarmen i at give gratis varme. Så her kan det slet ikke anbefales.

6) Bruge tørretumblerens luft som opvarmningskilde

Den brugte luft fra en tørretumbler skal altid ledes ud af rummet. Men selvom det kan være fristende at lade den dejligt varme luft cirkulere i eksempelvis en kælder, er det en utrolig dårlig idé, da den indeholder store mængder fugt.

7) Lukke dørene til de rum, hvor du vil holde på varmen

Det er vigtigt at holde en ensartet temperatur i hele boligen, da det ellers kan føles som træk, når den koldere luft vil søge hen imod den varme. Men har man samme temperatur i hele boligen, er der ikke noget i vejen for at lukke dørene.

8) Glemme at støvsuge

Miljøstyrelsen anbefaler, at du støvsuger mindst én gang om ugen – og mindst fire gange ugentligt, hvis du har husdyr. Effektiv rengøring og støvsugning er med til at sikre en god hygiejne og et godt indeklima.  

Husk bruge en støvsuger med HEPA-filter og at udlufte din bolig, mens du støvsuger. 

9) Male med oliemaling

Det er en rigtig dårlig idé at male din lejlighed med oliebaseret maling. Den indeholder nemlig organiske opløsningsmidler, der frigives, mens malingen tørrer.  

Brug heller ikke spraydåser eller sprøjtemaling indendørs, da de hvirvler organiske opløsningsmidler rundt i luften 

Brug i stedet vandbaseret maling, der er mindst sundhedsfarligt, da det normalt ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Vælg gerne maling mærket med Svanen, EU-blomsten, Indeklimamærket og/eller Den Blå Krans samt maling uden MI.

10) Ryge i lejligheden

Rygning i hjemmet kan forringe indeklimaet betydeligt og rammer både rygeren selv, mens også andre der er i lejligheden – specielt børn kan være udsatte. Da lugt især i ældre boliger nemt bevæger sig rundt, vil tobaksrøg ofte også genere naboer og overboer. 

Tobaksrøg forurener, mens du ryger, men bliver også i indeluften i lang tid efter, at cigaretten er slukket. Samtidig kan skadelige stoffer fra tobak sætte sig i materialer. 

Hvis du ikke kan undvære rygning, så gør det udenfor.