Der skulle helst blive renere, når du støvsuger derhjemme. Men støvsuger du med en almindelig posestøvsuger, fjerner du godt nok de store støvpartikler, men til gengæld danner støvsugeren en hel masse ultrafine partikler, som bliver spredt til luften og forurener dit indeklima. 

Det viser nye målinger fra de tre nybyggede testboliger, Sunde Boliger i Holstebro. Resultatet kommer bag på projektleder Jørgen Søndermark fra Realdania By & Byg, der står bag byggeriet. 

– Når du støvsuger med en almindelig støvsuger, så tager du i bund og grund en masse store partikler, findeler dem og spreder dem ud i luften igen. Jeg er overrasket over, hvor mange partikler, der kunne måles i luften, efter der var brugt en almindelig støvsuger, siger Jørgen Søndermark. 

Samme melding lyder fra den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE, hvor koncernkompetencechef Steffen E. Maagaard, har været med til at lave rapporten om de målinger, der afslører den høje partikeludledning ved støvsugning. 

– De når et niveau, der ligger langt over WHO’s grænseværdier for, hvad der er et acceptabelt partikelniveau i udeluften, og det spreder du altså til indeluften, forklarer Steffen E. Maagaard. 

Centralstøvsuger bedre end posestøvsuger

Men når den regulære posestøvsuger sender massevis af både grove og fine partikler ud i luften, er det måske bedre helt at lade være med at støvsuge? Nej, lyder det fra Steffen E. Maagaard. 

– Problemet er, at støv i sig selv kan lave en interaktion med andre kemiske stoffer i hjemmet, som også kan vise sig at være farlig. Så det er absolut en god ting at få fjernet støv – vi skal bare finde en god og effektiv måde at gøre det på, siger han. 

Her er der to løsninger. Den ene er at installere en centralstøvsuger. Her er selve støvsugeren placeret i et bryggers, på loftet eller et andet fast sted. Støvsugerslangen kobles til et stik, der bliver forbundet med et skjult rørsystem, hvorefter støv og skidt føres til den centrale støvsuger, og udblæsningen med de helt små partikler føres videre ud af boligen. 

PM10

PM10 dækker over atmosfæriske partikler (particulate matter = PM), der er mindre end 10 mikrometer, det vil sige, at diameteren er 0,01 mm. 

Disse partikler er også kendt som grove partikler. De stammer blandt fra ophvirvlet jordstøv samt støv fra slitage, trafik, pollen og lignende.  

PM2,5

PM2,5 dækker over atmosfæriske partikler (particulate matter = PM), der er mindre end 2,5 mikrometer, det vil sige, at diameteren er 0,0025 mm.

Disse partikler er også kendt som fine partikler. De og stammer blandt andet fra kemiske reaktioner i luften fx med forurenende gasser som svovldioxid og kvælstofdioxid. 

HEPA-filter fjerner støvpartikler

HEPA-filter

  • HEPA står for High Efficiency Particulate Air.
  • Et HEPA-filter et effektivt partikelfilter, der kan fange op mod 99,9 procent af de fine støvpartikler. 
  • På støvsugere med HEPA-filter vil filteret sørge for, at den luft, der blæses fra støvsugeren tilbage ude i rummet, vil være renset for de ultrafine partikler, der især belaster allergikere og astmatikere. 
  • HEPA-filtre findes i fem klasser fra 10-14. Jo højere nummer, desto mere effektivt et filter. De tre første klasser, nemlig 10, 11 og 12 har ikke betegnelsen ’high’ og hedder derfor EPA10, EPA11 og EPA12. For at være til gavn for allergikere, skal du op i klassen HEPA13+14. 
  • Det vil som regel stå på støvsugeren eller i manualen, hvis din støvsuger har HEPA-filter. Et HEPA-filter adskiller sig ved, at det sidder i en ramme og har en slags små lameller, som effektiviserer filtreringen markant.
  • På nogle maskiner vil man kunne montere et HEPA-filter, selvom der ikke har været det i fra starten. Så skyldes det, at de har denne form for ramme.

Den anden løsning er at vælge en regulær støvsuger med HEPA-filter, som også fanger størstedelen af de fine støvpartikler. 

– Alt tyder på, at et HEPA-filter har stort set samme effekt som en centralstøvsuger. En centralstøvsuger er lettest at tænke ind fra starten i et nybyggeri, så hvis man ser på det eksisterende parcelhusmarked, er det en mulighed at vælge en støvsuger med HEPA-filter, hvis du ikke har mulighed for at få lavet en centralstøvsuger, siger Steffen E. Maagaard. 

Skal du have centralstøvsuger i et eksisterende hus, kan det lettest lade sig gøre, hvis du har lette vægge og mulighed for at føre et rør ned fra loftet. En mere overkommelig løsning er derfor at vælge en støvsuger med et HEPA-filter, som dog typisk er lidt dyrere end de regulære posestøvsugere. 

Det er vigtigt at være opmærksom på dette, forklarer Videncentret Bolius’ fagekspert Tue Patursson. Ligesom man bør udskifte de grove filtre i den almindelige posestøvsuger med jævne mellemrum – det vil sige hver fjerde-femte gang, du skifter pose – skal HEPA-filteret også skiftes. Producenterne anbefaler som regel, at det skiftes efter 1-2 år. 

– Det afhænger naturligvis af, hvor ofte og hvor stort et areal der støvsuges. HEPA-filtre er stort set lige så nemme at skifte som de almindelige filtre i støvsugeren. Foruden en vis merpris for støvsugeren, skal man tænke HEPA-filtre med i det årlige støvsugningsbudget. Men et filter koster fra 100 kroner op opad, så med den klare forbedring af indeklimaet, så er det nok værd at overveje, siger Tue Patursson. 

Der findes mange forskellige producenter af HEPA-filter. En del har vaskbare filtre, som løbende kan skylles under vandhanen. Det anbefales dog stadig at udskifte dem årligt. 

Det gælder også robotstøvsugere, at de bør have et HEPA-filter. De fine partikler kan sagtens hænge i luften længe efter, støvsugeren har kørt, hvis der ikke er et HEPA-filter.