Det er en rigtig god idé at lufte ud, mens du støvsuger. Når støvsugeren er i gang, hvirvles støvet op i luften, og hvis du åbner vinduerne og får gennemtræk, skifter du luften og kommer af med det gamle støv.

Støv kan fx indeholde materialer fra levende organismer som støvmider og skimmelsvampe. En anden støvart er sundhedsskadelige fibre, der er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Støv kan derfor forværre tilstanden hos personer med følsomme luftveje eller astma.

Skal du lufte ud, når du har støvsuget?

Du bør også lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter efter, du har støvsuget. 
Det tager nemlig lidt tid, inden alle støvpartiklerne, der er hvirvlet op i luften under støvsugningen, er faldet til gulvet igen. Ved at lufte ud får du det gamle støv ud og frisk luft ind i huset.

Hvad gør du, hvis du har en robotstøvsuger?

Det er også bedst at lufte ud med åbne døre og gennemtræk, hvis du lader en robotstøvsuger støvsuge, men det er svært, hvis du fx er på arbejde.

Vil du gerne gøre brug af en robotstøvsuger, mens du ikke er hjemme, bør du sætte den til at være færdig med at støvsuge et stykke tid inden, du kommer hjem. På den måde kan støvet nå at lægge sig igen, inden der kommer folk i huset, men støvet forsvinder dog ikke.

Gode råd når du støvsuger

  1. Luft ud med gennemtræk imens og 5- 10 minutter efter, du har støvsuget.
  2. Tør støv af, støvsug og vask gulvet i nævnte rækkefølge for bedst at få bugt med støv og snavs.
  3. Kør eller træk støvsugeren hen over den del af gulvet, du allerede har støvsuget, så der hvirvles mindst støv op i luften.
  4. Brug robotstøvsugeren som supplement - ikke som en løsning.
  5. Tøm robotstøvsugeren for støv udenfor.