Hvis du støvsuger ting op, du ikke burde fjerne med støvsugeren, risikerer du alt fra en støvsuger, der brænder sammen eller bliver ødelagt, til grimme lugte og bakterier og skimmelsvamp i støvsugeren.

I stedet kan du i mange tilfælde vælge at bruge en kost og en fejebakke.

Se her, hvad du ikke bør bruge din støvsuger til.

1. Våde madrester 

Med mindre du har en støvsuger, der er særligt beregnet til at kunne støvsuge fugtige elementer op, skal du ikke støvsuge våde madrester. Våde madrester kan fx være en klat havregrød, et hjørne af rugbrødsmaden med leverpostej eller en rest dåsehundemad.

Støvsuger du en våd madrest op, vil den efter et stykke tid begynde at rådne inde i støvsugeren og give enten bakterievækst eller skimmelvækst, og det kan give en grim lugt. 

Klistrede madrester kan også sætte sig fast i mundstykke, slange og rør, hvor de kan sidde og rådne. Støvsug derfor aldrig madrester op, men fjern dem i stedet med et stykke køkkenrulle eller en klud.

Har du støvsuget tørre madrester op, kan du blot skifte eller tømme støvsugerposen efterfølgende eller lidt tidligere, end du normalt ville gøre det. 

Der findes dog særlige støvsugertyper, som kan suge både tørre og våde elementer op uden problemer. Hvis der ofte havner våde madrester på gulvet hjemme hos dig, kan denne type støvsuger være et bud på din næste støvsuger.  

2. Friske planter og fugtigt pottemuld 

Falder en af dine potteplanter på gulvet, er det en dårlig idé at støvsuge jord og planterester op. Ligesom med madrester kan friske planter og fugtigt pottemuld starte enten bakterievækst eller skimmelvækst inde i støvsugeren, som, udover at være sundhedsskadeligt, kan give en slem lugt. Fej i stedet planterester og pottemuld op med en kost og en fejebakke. 

Har du støvsuget visne planter og tør jord op, kan du blot skifte eller tømme støvsugerposen efterfølgende eller lidt tidligere, end du normalt ville gøre det.

3. Glasskår

Hvis du støvsuger glasskår op, er der risiko for, at de kan ridse slange og støvsugerrør. Der er også risiko for, at glasskårne kan skære huller i støvsugerposen og støvsugerens filtre.

Skal du fjerne glasskår, er det bedst at feje dem op med kost og fejebakke. Smid ikke glasskår i skraldespanden, men aflever dem i en lokal flaskecontainer eller på genbrugsstationen. Husk at banke kosten af der, hvor du afleverer glasskårene.

4. Hår

Lad være med at støvsuge større hårtotter efter afklippet hår eller hårbolde op. På samme måde, som hvis du skyller hår ud i toilettet, kan hår i støvsugeren også skabe filtrede propper, som tilstopper mundstykke, støvsugerslange og teleskopstang. 

Skal du fjerne meget hår – fx, hvis du har klippet hår derhjemme - så brug i stedet kost og fejebakke,

Enkelte hår, der ikke ligger i store totter, kan din støvsuger godt klare uden at stoppe til. Støvsug lidt hår ad gangen og hold en lille pause, så støvsugeren kan nå at suge hårene helt ned i støvsugerposen, inden du støvsuger videre. 

5. Makeup-rester

Undgå at støvsuge knust pudder eller en tabt læbestift op. Makeup-rester kan nemlig smelte inde i støvsugeren, og det kan belaste motoren så meget, at den kan brænde sammen. 

Makeup kan også sætte sig på indersiden af din støvsugerslange og støvsugerrør, og det kan give din støvsuger en speciel lugt. Brug i stedet kost og fejebakke til makeup og vask efter.

6. Vand

Med mindre, du har en støvsuger, som er særligt beregnet til at støvsuge fugtige elementer, skal du holde dig fra at suge vand op.

Alt, hvad der er fugtigt, herunder også vanddråber fra badeværelsesgulvet, kan ødelægge de elektroniske dele i din støvsuger. Støvsuger du vand eller fugtige ting op, risikerer du, at støvsugeren brænder sammen. Vand og fugt i din støvsuger skaber også grobund for skimmelvækst inde i støvsugeren, og det kan give en grim lugt, ligesom det er sundhedsskadeligt. 

Tør vand og fugtige ting op med en klud, og lad badeværelsesgulvet tørre helt, før du støvsuger det.

7. Aske 

Aske fra brændeovnen kan indeholde gløder i mange timer efter, du har haft ild i brændeovnen. Du kan ikke nødvendigvis se gløderne med det blotte øje. Derfor bør du aldrig støvsuge aske fra brændeovnen. 

Derudover er askestøv så fint, at det kan ryge igennem både støvsugerposen og støvsugerens filter og dermed blive spredt ud i både selve støvsugeren og i luften, hvor du og andre kan indånde det. Det askestøv, der ryger igennem støvsugerposen og ud i støvsugeren, kan stoppe motoren til, så støvsugeren risikerer at brænde sammen. 

Brug i stedet kost og fejeblad til at fjerne aske, og vask bagefter gulvet for at få det hele med.

Er der havnet aske på dit faste gulvtæppe, kan du bruge en såkaldt askestøvsuger, som er beregnet til netop fint støv.

8. Byggestøv

Ligesom aske er byggestøv meget fint, og det kan slippe igennem både støvsugerposen og støvsugerens filtre. Derfor vil støvsugeren puste det ud i luften, hvor du eller andre, kan komme til at indånde det, ligesom det kan havne i støvsugerens motor, der kan brænde sammen. 

Hvis du gerne vil støvsuge efter et byggeprojekt, findes der særlige industristøvsugere til den slags, ligesom du kan bruge en såkaldt askestøvsuger, som er beregnet til netop fint støv.

Ellers er løsningen kost, fejeblad og gulvvask. Put asken i en pose og luk den efterfølgende.

Det er en god idé at bruge åndedrætsværn ved byggestøv.

9. Savsmuld

Savsmuld er den tredje type støv, som er for fint til, at støvsugerens filtre, kan fange det. For savsmuld gælder de samme udfordringer som med byggestøv, og løsningen er også enten en askestøvsuger til fint støv eller kost, fejebakke og gulvvask.