Hvad er en luftrenser?

En luftrenser er et apparat, der angiveligt kan fjerne partikler og gasser, fx støv, støvmider, røg, pollen og dårligt lugt fra hjemmet. 

Hvilke typer luftrensere findes der? 

Der findes grundlæggende disse teknologier inden for luftrensere: 

 • HEPA-filter, der fjerner en lang række partikler, herunder bakterier, virus, støv og pollen
 • Kulfilter, der er effektivt mod såkaldt flygtige organiske forbindelser (VOC), dvs. gasser og lugtstoffer, fx ammoniak, acetone
 • UV-lys, der dræber bakterier og vira, men som samtidig kan producere ozon, som er sundhedsskadeligt i store mængder
 • Elektrostatisk ionisering, der påfører partikler en elektrisk ladning, som herefter opfanges af et filter eller tiltrækkes af overflader

Luftrensere virker forskelligt og renser dermed luften på forskellige måder. Nogle apparater kombinerer flere af metoderne. Vær derfor opmærksom på, hvilke indeklimaproblemer du ønsker at få hjælp til, og undersøg så grundigt, hvilke specifikationer der er de vigtige. 

Vær desuden opmærksom på, at det som regel angives, hvilken rumstørrelse de kan rense luften i. I en test af 29 luftrensere angav over halvdelen af producenterne et muligt rumareal, som var dobbelt så stort som det, der blev anbefalet efter testene. Så ofte vil de ikke have sugeevne nok til at kunne rense den mængde luft, som loves.

Nogle luftrensere udsender det sundhedsskadelige stof ozon, som kan give åndedrætsbesvær, mens andre ender med at sende uønskede kemikalier ud i indeluften, som ikke var der, før luftrenseren kørte. Så i sidste ende kan luftrensere i nogle tilfælde ende med at forværre indeklimaet.

Eksempler på forskellige typer apparater og filtre

 • Ioniseringsapparater fjerner typisk partikler fra luften. De fjerner ofte kun en meget lille del af den samlede partikelmængde i rummet, så de har kun en ringe effekt. Ioniseringsapparater kan danne ozon. 
 • Luftrensere med elektrostatiske filtre har vist sig i visse tilfælde at være effektive til at fjerne partikler. De kan danne ozon. 
 • Partikelfiltre er fysiske filtre, som filtrerer partiklerne fra. Alt efter filternes kvalitet kan de virke mere eller mindre godt. 
 • Gasfiltre (kulfiltre) virker kun delvist. De holder nogle gasser tilbage og lader andre gå igennem. Stofferne frigives gradvist igen, hvis filtrene ikke skiftes ofte nok. 
 • Ozongeneratorer/ozonluftrensere fjerner typisk lugte. De kan være sundhedsfarlige og bør kun benyttes af fagfolk, når de skal udføre specialopgaver. Ozongeneratorer, som fx bruges til at fjerne røglugt efter brand, må ifølge Arbejdstilsynet ikke anvendes i lokaler, hvor der opholder sig personer. 

Overvejelser, før du køber en luftrenser

 • Vælg kun en luftrenser med dokumenteret effekt fra et eller flere uvildige testcentre, fx Teknologisk Institut. 
 • Kun partikelfiltre, fx Hepa og Epa, som kan tilbageholde mere end 99,9 procent af tobaksrøgpartikler, har vist renseeffekt af betydning. 
 • Vurdér dit behov. Du har ofte brug for en større luftrenser, end du umiddelbart forventer. 
 • Overvej alle forhold før købet, fx støjgener og ozonafgivelse. 
 • Husk at vedligeholde luftrenseren. 
 • Køb kun en luftrenser, hvis du kan få den på prøve i 2 til 4 uger inden køb, eller køb den med returret. 
 • Vær sikker på, at der er en god brugsanvisning på dansk, hvoraf det fremgår, hvordan luftrenseren virker og vedligeholdes. 
 • Sørg for at få dokumentation for, at luftrenseren ikke udvikler ozon. 
 • Vær opmærksom på, hvor meget luft luftrenseren kan rense i timen. Det opgøres som regel i m3 og har benævnelsen CADR = Clean Air Delivery Rate.
 • Pris og kvalitet hænger ikke nødvendigvis sammen

Virker luftrensere?

En luftrenser kan i et vist omfang fjerne støv og partikler, men kun mens støvet og partiklerne svæver i luften. Det gør de fleste pollen, husstøvmider og dyreallergener kun i kort tid. Er det en luftrenser med filter, bør det være HEPA-filter, da de renser luften bedst, mens EPA også har en ret høj effekt.

Det du kan kigge efter, for at se effekten på partikler, er CADR (Clean Air Delivery Rate). Nogle producenter viser resultater for både røg, støv og pollen, mens andre blot har ét tal, hvilket kan gøre det sværere at vide, om den vil løse det problem, du har. Jo højere tal, jo mere luft kan den rense i timen. 

Køber du en luftrenser, som skal rense luften for gasser og lugte, så er det luftrensere med et aktivt kulfilter, som har de bedste resultater. Desværre er der også her store forskelle på, hvor gode de er, og der er ikke nogen tal eller indikationer, som man kan tjekke. Der oplyses blot, om der er kulfilter.

Test af 20 luftrensere med aktivt kul viste, at nogle luftrensere kunne reducere mængden af gasser med 5 %, mens andre kunne rense helt op til omkring 80 %.

Derudover kan luftrensere være dyre i drift. Strømforbruget er ofte højt, da det kræver en del energi at presse luften gennem filtrene, hvorfor en luftrenser blot bør være en midlertidig løsning.
For at luftrenserne skal virke optimalt, er det vigtigt at vedligeholde produktet og rengøre og skifte filtre efter producentens anvisninger.

Uddrag fra rapport om luftrensere

Teknologisk institut, forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling lavede i 2022 en laboratorietest af 29 luftrensere og testede yderligere otte luftrensere i boliger.

Her er uddrag fra deres konklusioner, som blev vist på præsentationen i november 2022:

Teknologisk Institut:

 • ”Teknologier kan give anledning til forskellige biprodukter såsom VOC’er, ozon eller andre gasarter”
 • ”Alle ”elektroniske” teknologier mistænkes for ozondannelse"
 • ”I visse tilfælde dannes skadelige kemiske stoffer ud fra mindre farlige"

Forbruger rådet Tænk:

 • ”Resultaterne fra dette projekt viser tydeligt, at der er behov for en harmoniseret standard og lovgivning vedrørende dokumentation af renseevne…”
 • ”…man skal se sig godt for, hvis man vælger at købe en. Man risikerer at købe katten i sækken og i værste fald få en luftrenser, der forurener indeklimaet med sundhedsskadelig ozon.”

Rådet for Grøn omstilling:

 • ”Nogle luftrensere reducerer eksponeringen for partikler fra forureningskilder markant, mens andre har begrænset eller ingen signifikant effekt.” 
 • ”Brug ikke en luftrenser som erstatning for en emhætte –enhver bolig har brug for en kraftig emhætte.”
 • ”Brug ikke en luftrenser som erstatning for udluftning    -enhver bolig har brug for frisk luft.”

Astma-Allergi Danmark har været meget tilbageholdende med at anbefale luftrensere, men har i et samarbejde med de norske og svenske allergiforbund lavet en liste af luftrensere, som de finder lever op til en række krav de har opstillet. Se listen her.

Forbrugerrådet Tænk, har i samarbejde med Teknologisk Institut og Rådet for Grøn Omstilling, lavet en test af 27 luftrensere. Den test kan du finde her.

Hvad kan du selv gøre for at få et bedre indeklima?

En simpel, men effektiv, måde at forbedre indeklimaet på er at gøre grundigt rent en gang om ugen, luft ud flere gange om dagen ved at lave gennemtræk og brug emhætte, når du laver mad. 

Tænk kun luftrenseren ind som et supplement, hvis det er absolut nødvendigt med ekstra luftrensning, og vær så omhyggelig med at undersøge de forskellige produkter.