1) Luft ud 3 gange om dagen

Skab gennemtræk tre gange om dagen i 5-10 minutter. Luft fx ud om morgenen, når du er stået op, når du laver aftensmad, og inden du går i seng. 

Når du lufter ud med gennemtræk, fjerner det partikler, CO2 og fugt til gavn for både boligen og dem, der bor i den.

2) Hold øje med luftfugtigheden

For lav luftfugtighed kan føre til tørre slimhinder og øget støv, mens for høj luftfugtighed kan give hovedpine og allergi og føre til skimmelsvamp og dyre fugtskader.

Med et hygrometer kan du måle luftfugtigheden, ligesom der findes enheder, der via en app viser historikken og giver en alarm, hvis luftfugtigheden er for høj.

3) Støvsug og gør rent

Støv og allergifremkaldende stoffer akkumuleres hurtigt i hjemmet. Støvsug og tør overflader regelmæssigt. Husk at lufte ud, imens du støvsuger.

Brug allergivenlige rengøringsprodukter for at mindske eksponeringen for skadelige kemikalier. Og sørg for at have et HEPA-filter i din støvsuger.

4) Køb bladrige, indendørs planter

Indendørs planter kan forbedre luftkvaliteten i dit hjem, fordi de producerer ilt. Samtidig kan nogle planter absorbere skadelige stoffer. 

Planter med høj fotosyntese-aktivitet, og som får lys nok, er de bedste til at omsætte udåndingsluftens CO2 til ilt og vand. Hos planter finder fotosyntesen især sted i bladene, så gå efter bladrige planter.

Luftrensende planter er fx guldpalme, stuebirk, aloe vera, svigermors skarpe tunge og nyrebregne. 

5) Vælg indeklimamærkede møbler, maling og inventar

Skal du renovere, male eller have nye møbler, kan du kigge efter Indeklimamærket. Ved at vælge indeklimamærkede materialer, møbler og inventar sikrer du dig, at produkterne bidrager til et godt og sundt indeklima. 

Alt fra ubehandlet træ til forskellige former for træfiber og overfladebehandlede møbler kan indeholde kemiske stoffer, der siver ud i boligen – en såkaldt afgasning.

Det kan i større eller mindre grad forringe indeklimaet og føre til irritation af slimhinder og øjne.

6) Brug LED stearinlys

Levende lys udleder mange partikler og en vis mængde kvælstofdioxid, og forskere advarer mod, at det kan skade lungerne. Så hvis du vil skrue op for hyggen i weekenden eller til jul med lys, er det bedre for indeklimaet at tænde LED ’stearinlys’ eller fyrfadslys.

Hvis du alligevel foretrækker levende lys, forurener fyrfadslys mindre end stage- og bloklys. Også soyalys eller lys med vegetabilsk planteolie eller vegetabilsk palmeolie/paraffin give mindre forurening end almindelige stearinlys. 

Placér ikke levende lys et sted, hvor de blafrer og dermed sender flere partikler rundt i luften.